Netherlands nationals: Stage bij de Nederlandse Ambassade te Jakarta

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Jakarta, Indonesia 🇮🇩

 • Stand­plaats: Jakarta
 • Uren per week: 40
 • Vergoeding: €747
 • Niveau: Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied: Internationaal
 • Reageren voor: 23 november Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer: 1451
 • Plaatsingsdatum: 7 november 2023
 • Dienst­verband: Meeloopstage
 • Periode: 1 feb. 2024 – 28 jun. 2024

Functie­omschrijving

Als stagiair(e) ben je onderdeel van het economisch team op de ambassade. Belangrijkste doel van de stage is (leer)ervaring opdoen met het werk van Buitenlandse Zaken en daarnaast het uitvoeren van een specifieke (leer)opdracht.

De ambassade in Jakarta is op zoek naar een stagiair(e) voor de periode van 1 februari 2024 t/m 30 juni 2024.
De werkzaamheden zijn dan ook zeer divers en omvatten onder meer de volgende taken:

 • Een deel van je stage zal bestaan uit het uitvoeren van een leeropdracht in de context van de bilaterale watersamenwerking. Van 18 tot 24 mei vindt het World Water Forum plaats in Bali. Je leert wat erbij komt kijken om als Nederland deel te nemen aan de top, en je doet ervaring op met het mede organiseren van side-events. Voorafgaand aan de top kijk je welke andere landen en internationale (financiële) organisaties actief zijn in de watersector in Indonesië en breng je mogelijke samenwerking in kaart. De verdere inhoud en uitvoering van de opdracht zal in onderling overleg worden geformuleerd.
 • Ondersteunen bij de organisatie van missies, seminars en andere evenementen.
 • Volgen van economische en politieke ontwikkelingen.
 • In kaart brengen van mogelijkheden tot handel, investeringen en samenwerking.
 • Schrijven van speeches en sociale media berichten ter ondersteuning van de economische activiteiten van de ambassade.
 • Deelname aan en korte verslaglegging van bijeenkomsten op het gebied van economie, handel, duurzaamheid en digitalisering.
 • Bijdragen aan het beantwoorden van handelsvragen en verzoeken.

Functie-eisen

 • Afgeronde bachelor fase studie; bezig met master.
 • De kandidaat dient tijdens de gehele stageperiode ingeschreven te zijn bij een onderwijsinstelling in Nederland.
 • Aantoonbare affiniteit met thema’s water, duurzaamheid en internationale samenwerking.
 • Aantoonbare belangstelling voor/ervaring met economische aangelegenheden.
 • Niet eerder bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken of een vertegenwoordiging daarvan stage gelopen.
 • Goede beheersing van het Nederlands en Engels in zowel woord als geschrift.
 • Sterke communicatieve vaardigheden en een hands-on mentaliteit.
 • Eigen inbreng, initiatief en zelfstandigheid zijn belangrijk en dienen uit het CV te blijken. Een goed gevoel voor humor wordt op prijs gesteld.
 • Van de stagiair(e) wordt verwacht dat hij/zij zich flexibel opstelt en bereid is om een veelheid aan verschillende werkzaamheden te verrichten.
 • Bij de werving wordt in het bijzonder rekening gehouden met richtlijnen inzake diversiteit en inclusiviteit.

Arbeids­voorwaarden

 • Dienst­verband: Meeloopstage
 • Maximaal aantal uren per week: 40

Bijzonderheden

 • Wij vragen je te solliciteren via de button ‘Solliciteren’.
 • De selectieprocedure omvat de briefselectie en een selectiegesprek.
 • Selectiegesprekken vinden plaats in de week van 29 november 2023.

Wat bieden wij
Heb je altijd al willen weten hoe het is om op een ambassade te werken en wil je de wereld van de diplomatie leren kennen? Ben je geïnteresseerd in de politieke en economische ontwikkelingen in Zuidoost-Azië? Dan hebben wij een mooie stageplaats in de aanbieding!
Ambassade Jakarta is een van de grotere Nederlandse bilaterale posten. Alle aspecten van het Nederlandse buitenlandse beleid komen aan bod, waarbij de bilaterale relaties om historische redenen worden gekenmerkt door een zekere politieke gevoeligheid. Zowel aan Nederlandse als Indonesische zijde bestaat grote belangstelling voor samenwerking, ook nadrukkelijk en steeds prominenter op economisch gebied. De veranderingen in de relatie met China en de VS dwingen ook tot een meer geopolitieke blik op de regio vanuit Indonesië.

Leeropdracht
Een deel van je stage zal bestaan uit het uitvoeren van een leeropdracht in de context van de bilaterale watersamenwerking. Van 18 tot 24 mei vindt het World Water Forum plaats in Bali. Je leert wat erbij komt kijken om als Nederland deel te nemen aan de top, en je doet ervaring op met het mede organiseren van side-events. Voorafgaand aan de top kijk je welke andere landen en internationale (financiële) organisaties actief zijn in de watersector in Indonesië en breng je mogelijke samenwerking in kaart. De verdere inhoud en uitvoering van de opdracht zal in onderling overleg worden geformuleerd.

Voorwaarden en vergoedingen
Algemene voorwaarden en vergoedingen kan je vinden op deze site.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

De economische afdeling bestaat uit acht personen en werkt als een geheel samen met de Landbouw Raad en zijn twee lokale medewerkers. De sfeer is informeel, en er is voldoende ruimte om deel te nemen aan bijeenkomsten buiten de ambassade. Op het ambassadeterrein zijn tevens gevestigd het Cultureel Centrum Erasmus Huis, het verzelfstandigde Erasmus Taal Centrum, dependances van KITLV en een Nuffic/Neso kantoor.
De Nederlandse ambassade in Jakarta vertegenwoordigt, bevordert en beschermt de Nederlandse belangen in Indonesië. Om dat doel optimaal te realiseren onderhoudt de Nederlandse ambassade in Jakarta contacten met diverse organisaties en instanties tot op het hoogste niveau van de regering. Daarnaast werken we samen met de private sector, kennisinstituten en maatschappelijke organisaties.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.

Diversiteit en Inclusie

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. En door een werkcultuur te scheppen waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in, onder meer, leeftijd, gender(identiteit), cultuur, religie, achtergrond, geaardheid, (arbeids)beperking, kennis en competenties.


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

LANGUAGE REQUIRED

You ad could be here!