Netherlands nationals: Beleidsmedeweker Beleidskader Natuur Waddenzee

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

The Hague, Netherlands 🇳🇱

 • Stand­plaats: Den Haag
 • Uren per week: 32 – 36
 • Maand­salaris: €3.608 – â‚¬5.503
 • Salaris­niveau: schaal 11
 • Niveau: Master/doctoraal
 • Vakgebied: Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Natuur / milieu, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor: 5 oktober 
 • Vacaturenummer: DGNV20230912_11
 • Plaatsingsdatum: 14 september 2023
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Waddenzee heeft unieke natuur en is UNESCO Werelderfgoed. Een duurzame bescherming en ontwikkeling van het natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap (de hoofddoelstelling van de Waddenzee) vraagt meer inzet en duidelijke keuzes. De minister voor Natuur en Stikstof heeft daarom aangekondigd te komen met een Beleidskader Natuur Waddenzee (hierna: het Beleidskader). Cumulatie van gebruiksfuncties is een van de aandachtspunten voor herstel van de natuur en het bereiken van die hoofddoelstelling. Immers elk afzonderlijk gebruik van de Waddenzee heeft op zichzelf veelal een relatief beperkte impact op het ecosysteem.

Het Beleidskader wil de (cumulatieve) impact van het medegebruik op de natuur van de Waddenzee terugbrengen om zo de balans tussen ecologie en economie te herstellen ten gunste van de natuur.
Het Beleidskader kan van invloed zijn op mensen die in het Waddengebied wonen, werken en recreëren. Om voldoende draagvlak te hebben is het van belang dat stakeholders betrokken worden bij het opstellen c.q. de totstandkoming van het Beleidskader.

Wij zoeken een enthousiaste beleidsmedewerker die zich in gaat zetten voor de natuur in de Waddenzee. Met de extra inzet op natuur en ecologie werken we toe naar een nieuwe balans tussen ecologie en economie. Gedachte hierachter is dat een robuust en veerkrachtig ecosysteem uiteindelijk mogelijkheden blijft bieden aan economische activiteit en de leefbaarheid in het gebied.

Als beleidsmedewerker (eventueel met de rol van projectsecretaris) ben je onderdeel van het projectteam Beleidskader Natuur Waddenzee binnen het Directoraat-generaal Natuur en Visserij (NV), directie Visserij en Grotere Wateren van het ministerie van LNV. Voor dit meerjarige project ben jij binnen en buiten de organisatie een herkenbaar aanspreektpunt en een goede gespreks- en sparringpartner van de project van het het team. Je weet snel nieuwe kennis te vergaren en inzichten op te doen. Je bent van alles rondom het project op de hoogte, hebt oog voor de verschillende belangen van stakeholders en anticipeert op wat komen gaat.

Uiteraard zorg je voor het beheer van de projectadministratie en –organisatie en bewaak je financiële aspecten als tijd, geld en kwaliteit. Je organiseert overleggen en bijeenkomsten voor het team en stakeholders, stelt de agenda’s op en bewaakt de besluitvorming en het overzicht. Dankzij jouw scherpe blik worden acties nagekomen en geborgd. Ook verzorg je de communicatie en verslaglegging rondom het project. En als constructieve gesprekspartner met gedegen kennis van zaken en een nuchtere kijk denk je mee en adviseer je de projectmanager, de teamleden en stakeholders over de voortgang.

Functie-eisen

Jij kijkt vanuit jouw achtergrond en interesses met een verfrissende blik naar complexe vraagstukken. En waar nodig doe je met lef voorstellen voor een vernieuwende aanpak. Signaleer je knelpunten, dan kom je tijdig met creatieve oplossingen. Je schakelt makkelijk tussen het project en diverse betrokkenen op verschillende niveaus. En altijd ga je zorgvuldig te werk, zet je een goede structuur neer, bewaak je de opvolging van afspraken en acties en zorg je voor heldere communicatie. Je werkt met enthousiasme aan het project, hebt het nodige inlevingsvermogen, hebt een praktische instelling en hebt humor. En vanzelfsprekend wil je jezelf continu blijven ontwikkelen. Verder heb je:

 • Een wo-niveau door opleiding en/of ervaring.
 • Ervaring als projectsecretaris of ruime ervaring in een vergelijkbare rol in een projectomgeving en in een projectteam.
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands.
 • Ervaring met het gebruik van digitale (vergader) tools en het vermogen om anderen daarbij te ondersteunen.
 • Gevoel voor en inzicht in de behoeftes en belangen van anderen in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving en ben je je bewust van je eigen invloed.

Competenties:

 • Organisatiesensitiviteit
 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau: schaal 11
 • Maand­salaris: Min €3.608 â€“ Max. €5.503 (bruto)
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week: 32
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Collega’s van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.
 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans tussen je professionele en privĂ©leven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid 

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het DG Natuur en Visserij streeft naar een sterke en veerkrachtige natuur, verweven met de economie, optimaal bijdragend aan duurzaam maatschappelijk welzijn en duurzame en concurrerende visserijketens.

De portefeuille Visserij en Grote Wateren kent twee clusters waarin wordt gewerkt aan natuurbescherming en versterking in water. Het cluster Grote Wateren & Wadden is gericht op de Zuidwestelijke Delta, het IJsselmeer/Markermeer, de grote rivieren en de Waddenzee. Dit team is jouw thuisbasis. Het cluster Marien gaat over beleidsonderwerpen en vraagstukken die spelen op de Noordzee en de oceanen.
De clusters Kust- en binnenvisserij en (Internationale)Visserij werken binnen de portefuille Visserij en Grote wateren aan een duurzame en toekomstgerichte visserij. Vanuit de verschillende opgaven en belangen werken we samen aan integrale oplossingen.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur en Visserij (DG NV)

Directoraat-generaal Natuur en Visserij
Het directoraat-generaal Natuur en Visserij streeft naar een sterke en veerkrachtige natuur en ecologisch robuuste grote wateren waarbij wij ons inzetten voor een duurzame visserij. We dragen bij aan duurzaam maatschappelijk welzijn, waarbij wij nauw samenwerken met andere overheids- en niet-overheidspartners.

Portefeuille Natuur
De portefeuille Natuur werkt vanuit de visie dat natuur en de soorten die daarin leven niet alleen mooi en kwetsbaar zijn, maar ook noodzakelijk. De natuur levert de basis voor ons bestaan. Ze levert de vruchtbare bodem waarop we ons voedsel laten groeien, de bevruchting van bomen en planten, schoon zoet water dat gefilterd wordt in duinen, bossen die fijnstof filteren, en bomen die helpen tegen hittestress en een gezonde leefomgeving voor mensen.
We werken in ons natuurbeleid langs twee sporen:

 • We werken aan meer en betere natuur. Dat gaat om natuurbehoud, -herstel en -verbetering.
 • We werken aan een meer natuurinclusieve samenleving. We willen in het hele land een verbetering van enerzijds de condities (ruimte, water, bodem, lucht) en anderzijds een verbetering van het gedrag en de structuren.

POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

LANGUAGE REQUIRED

You ad could be here!