Netherlands nationals: Teammanager Waterkwaliteit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Assen, Netherlands ūüá≥ūüáĪ

Zwolle, Netherlands ūüá≥ūüáĪ

 • Stand¬≠plaats: Assen, Zwolle
 • Uren per week: 32 – 36
 • Maand¬≠salaris: ‚ā¨4.214 – ‚ā¨6.227
 • Salaris¬≠niveau: schaal 12
 • Niveau: Master/doctoraal
 • Vakgebied: Juridisch, Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor: 2 oktober Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer: RVO_20230503_12
 • Plaatsingsdatum: 16 september 2023
 • Dienst¬≠verband: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij leidinggeven in een organisatie waar overheid en bedrijfsleven elkaar tegenkomen en aan de slag voor ondernemend Nederland? Dan zoekt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) jou voor de positie van Teammanager Waterkwaliteit.

Naar wie zijn wij op zoek?

In 2025 staat RVO intern en extern bekend als een geweldige plek om te werken, waarbij werken aan de maatschappelijke transities als drijfveer centraal staat. Met andere woorden: werken bij RVO betekent werken met betekenis voor de samenleving, goede arbeidsvoorwaarden, werken met moderne IT-systemen, een inclusieve organisatie, autonomie en ruimte in het dagelijks werk en samenwerken als één RVO. Wil jij sturing geven aan het realiseren van deze doelstellingen?

Integraal leiderschap is het fundament onder RVO. Als leidinggevende geef je in het hier en nu sturing aan het realiseren van zichtbare impact op de maatschappelijke transities waar RVO mede voor aan de lat staat. Dat doe je in samenwerking met je collega’s en met een open houding naar de buitenwereld. Tegelijkertijd kijk je vooruit naar de langere termijn en over je eigen onderdeel heen. Dit doe je op een manier die kenmerkend is voor RVO: ondernemend, eigentijds en waardevol. Je stimuleert je medewerkers om zich te verbinden, zich te ontwikkelen en door te groeien. Daarbij omarm je nieuwe werkwijzen die nieuwe en andere kennis en vaardigheden vragen: denk daarbij aan opgavegericht, hybride, digitaal, data gedreven en transparant werken. Van belang daarbij is dat je zorgt voor een omgeving waarin medewerkers veilig, inclusief, vitaal en gewaardeerd werken aan hun talenten en het verschil kunnen maken. Het leiderschap is steeds dynamisch in balans, tussen aandacht voor de mens en betrokkenheid bij de inhoud. Je snapt de inhoud, spart erover en ondersteunt de mensen uit je team om hun beste werk te leveren.

Draag jij met jouw team op een kosten-, organisatie- en omgevingsbewuste manier bij aan de transitie naar een duurzaam landbouw- en voedselsysteem? Dan zoeken wij jou als teammanager Waterkwaliteit.

Onze medewerkers zetten zich iedere dag in om de naleving van de wetgeving op het vlak van verantwoord gebruik van meststoffen bij landbouwers en intermediairs te monitoren, te bevorderen en zo nodig af te dwingen door middel van handhaving. Hiermee dragen zij bij aan de kwaliteit van het grond- en oppervlakte water in Nederland.

Met alle actuele ontwikkelingen in het stikstofdossier, herziening van het mestbeleid en bijvoorbeeld datagedreven werken, bevind je je in een dynamisch werkveld. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van de regelingen van de (deel)opdrachten die in je team worden uitgevoerd. Jij vertegenwoordigt het team in verschillende overleggen binnen de afdeling maar ook daarbuiten als RVO-organisatie. Je onderhoudt de externe contacten met de binnen de mestwetgeving relevante sectorpartijen.

Als teammanager ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke en personele aansturing van jouw team. De medewerkers Waterkwaliteit worden opgeleid om op meerdere regelingen flexibel inzetbaar te zijn. Als teammanager draag jij bij aan deze flexibele inzet van je mensen, rekening houdend met hun talenten en ambities. Je hanteert een managementstijl die passend is bij de situatie van het moment. Je legt je prioriteit in het faciliteren van de medewerkers zodat zij maximaal kunnen presteren. Je communiceert in maximale openheid, weet te motiveren en maakt duidelijke afspraken waaraan je over en weer commitment weet te hechten.

Functie-eisen

Als RVO manager geef je op integrale wijze leiding aan samenwerking, de opgaven, het team en digitalisering.

 • In Lijn met het RVO leiderschapsprofiel Integraal Leiderschap ligt de nadruk op samenwerking, zowel binnen het eigen team als breder binnen RVO en daarbuiten. Je stimuleert een goede werkrelatie en respectvolle. invlusieve en duidelijke besluitvorming.
 • Je draagt bij aan maatschappelijke transities met excellente publieke dienstverlening en houdt oog voor de zichtbare maatschappelijke impact die RVO nastreeft. Je kijkt over je eigen onderdeel heen naar het groter geheel door opgaven te vertalen naar je eigen rol, het samenspel met klanten, opdrachtgevers, de samenleving en het team.
 • Door actief te streven naar diversiteit in perspectieven, denkwijzen en culturele achtergronden toon je inclusief leiderschap. Je geeft talentgericht leiding, brengt talent tot bloei en stimuleert de ontwikkeling van je team en de organisatie.
 • Je brengt niet alleen kennis en ervaring uit het verleden mee, maar beschikt ook over leer- en aanpassingsvermogen zodat je niet alleen nu maar ook in de toekomst samen met jouw team een verschil kan maken.
 • Je anticipeert proactief op technologische ontwikkelingen en de impact daarvan op medewerkers en organisatie om klaar te zijn voor de toekomst. Dit vereist leiderschap in een veranderde digitale wereld.

De teammanager die wij zoeken is resultaatgericht en koppelt taken en organisatiedoelen aan talenten/kwaliteiten van medewerkers.

 • Heeft een afgeronde universitaire opleiding/wo niveau

Wij vragen aantoonbare ervaring of affiniteit met het kennisdomein Landbouw of toezicht en handhaving

Je bent integer, betrokken bij de klant, de opdrachtgever en het onderwerp en gaat zakelijk met verschillende belangen om. Je faciliteert uitwisseling van kennis en ervaringen en stuurt daarop.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris¬≠niveau: schaal 12
 • Maand¬≠salaris: Min ‚ā¨4.214 ‚Äď Max. ‚ā¨6.227 (bruto)
 • Dienst¬≠verband: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week: 32
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

RVO ondersteunt het ‚Äėhybride werken‚Äô. Ons uitgangspunt is, dat je vanaf iedere locatie je werk kunt doen (vanuit huis, op kantoor of elders). Jouw aanwezigheid op de RVO-vestiging in Assen zal in nader te omschrijven situaties echter gewenst kunnen zijn. Voor deze functie is de verwachting gemiddeld 2 √† 3 dagen per week.

Het betreft een: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (met proeftijd).

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid 

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Vergunningen en Handhaving 1 (V&H 1) valt binnen de directie Kernprocessen EU. Deze directie voert vooral regelingen uit die direct of indirect voortkomen uit Europees beleid. De afdeling V&H 1 voert regelingen uit in opdracht van het ministerie van LNV op de beleidsterreinen natuur. landbouw en dierenwelzijn. V&H 1 bestaat uit totaal 7 teams.

De maatschappelijke opgaven op deze beleidsterrein van LNV zijn groot. Door de uitvoering van onze opdrachten werkt V&H 1 mee aan:

 • Behoud van natuur en biodiversiteit
 • Toekomstbestendige landbouw
 • Dierenwelzijn

We geven aan klanten voorlichting en advies. We beoordelen aanvragen voor vergunningen en ontheffingen. We handhaven en nemen planten, dieren en goederen in bewaring. Ook ondersteunen we netwerken op ons werkterrein.

Doordat V&H vaak contact heeft met klanten, komen we veel te weten over hun wensen, verwachtingen en mogelijkheden. In de uitvoering van het werk en in contact met beleidsmakers nemen we dat mee.

Als teammanager Waterkwaliteit 2 maak jij onderdeel uit van het MT van de afdeling Vergunning en Handhaving 1. Je werkt in deze functie nauw samen met je collega teammanagers Waterkwaliteit en zoekt de verbinding met de overige teammanagers van de afdeling op gezamenlijke afdelingsbrede thema’s.

De teams Waterkwaliteit zijn werkzaam vanuit de RVO locatie Assen.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 6000 mensen zich in voor een duurzame, economisch sterke samenleving, binnen en buiten Nederland. Dit doen wij vanuit verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving. Communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland en de rest van de wereld een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

5 days remaining

Apply by 2 October, 2023

POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

LANGUAGE REQUIRED

IHE Delft Institute for Water Education - MSc in Water and Sustainable Development