Netherlands nationals: Wetenschappelijk medewerker hydrologie

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Amersfoort, Netherlands 🇳🇱

 • Stand­plaats: Amersfoort
 • Contractduur: Een jaar met uitzicht op arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd
 • Uren per week: 24 – 36
 • Maand­salaris: €3.503 – â‚¬5.343
 • Salaris­niveau: schaal 11
 • Niveau: Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied: Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor: 29 maart Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer: RCE/2023-016
 • Plaatsingsdatum: 15 maart 2023
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is op zoek naar een wetenschappelijk medewerker hydrologie met affiniteit met cultuurhistorie.

Komende jaren staat ons land voor grote opgaven, waarbij water een cruciale rol speelt. Denk hierbij vraagstukken op het gebied van verdroging en verzilting, wateroverlast en het klimaatadaptief maken van gebieden. Bij de ruimtelijke inrichting zullen water en bodem een cruciale plek krijgen. Vanuit de RCE dragen we hieraan bij door cultureel erfgoed in te zetten voor deze opgaven. Denk bijvoorbeeld aan het herstellen van oude water- dijksystemen om bodemdaling tegen te gaan of aan het gebruik van oude vloeiweidesystemen in beekdalen voor een betere waterberging. Daarnaast hebben de gevolgen van klimaatverandering en de maatregelen die daarvoor getroffen moeten worden invloed op ons bestaande erfgoed, bijvoorbeeld door verdroging van historisch groen, verrotting van funderingen en aantasting van organische archeologische resten.

Wat staat je te doen?

Als wetenschappelijk medewerker hydrologie, onderzoek je hoe erfgoed wordt aangetast door perioden van droogte en wateroverlast en hoe erfgoed kan bijdragen om in perioden van droogte en te veel water goede analyses te maken vanuit het historische watersysteem, die helpen om tot duurzame oplossingen te komen.

Je formuleert hiertoe onderzoeksvragen en voert vervolgens onderzoek uit op het gebied van water en erfgoed. Je beoordeelt plannen en berekeningen (zoals LESA’s) en je adviseert hierover. In je onderzoek en advisering schakel je tussen schaalniveaus van lokale waterhuishouding tot regionale en bovenregionale watersystemen. Je werkt interdisciplinair samen met specialistische collega’s op het gebied van archeologisch, groen, gebouwd en landschappelijk erfgoed.

Functie-eisen

Wat vragen we van je?

 • Passende opleiding op WO-niveau, met een master in hydrologie, aardwetenschappen, watermanagement of soortgelijk.
 • Kennis van en ervaring met toepassing van hydrologische modellen en rekenmethodes.
 • Praktijkervaring met en gevoel bij cultureel erfgoed, bijvoorbeeld buitenplaatsen, stadsparken, archeologische terreinen, sprengen en watermolenlandschappen.
 • Ervaring met hydrologische advisering strekt tot aanbeveling.
 • Affiniteit met landschapsecologie is een prĂ©.
 • Je bent samenwerkingsgericht, analytisch sterk en in staat in- en extern heldere adviezen te geven.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau: schaal 11
 • Maand­salaris: Min €3.503 â€“ Max. €5.343 (bruto)
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur: Een jaar met uitzicht op arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week: 24
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Werving vindt tegelijkertijd Interdepartementaal als extern plaats, waarbij rijksbrede kandidaten bij geschiktheid voorrang hebben op externe kandidaten.
 • Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Monumenten & Collecties ontwikkelt expertise, deelt kennis en adviseert over gebouwd, groen en roerend erfgoed. De afdeling draagt bij aan beleidsontwikkeling, kwaliteitszorg en het uitvoeren van wettelijke taken, ondersteunt het erfgoedonderwijs en verricht toegepast onderzoek. Medewerkers hebben een netwerk in de wetenschap en in het erfgoedveld en zijn zich bewust van de materiële en immateriële waardes van het erfgoed en de eigentijdse maatschappelijke uitdagingen daarbij.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Onze opdracht is de erfgoedzorg in Nederland goed te laten functioneren, zodat cultureel erfgoed doorgegeven wordt aan volgende generaties. Om de toekomst een verleden te geven en het verleden een toekomst.

De RCE is een kennisinstituut en uitvoeringsorganisatie van de minister van OCW. We voeren de wet- en regelgeving van de rijksoverheid uit voor monumenten, archeologie, roerend erfgoed en landschap. Ook verstrekken we subsidies aan eigenaren.

Onze grote en specialistische erfgoedkennis ontwikkelen we op het snijvlak van beleid, praktijk en wetenschap. Deze kennis ontsluiten we voor toepassing in de praktijk en voor het publiek. We adviseren rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden en eigenaren van (rijks)monumenten en we werken samen met het brede erfgoedveld van marktpartijen tot vrijwilligersorganisaties.

De RCE is een professionele organisatie met een interessant werkveld, bevlogen collega’s en een informele werksfeer.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

LANGUAGE REQUIRED

IHE Delft MSc in Water and Sustainable Development