Netherlands nationals: Senior adviseur riviernatuur

Rijkswaterstaat

Arnhem, Netherlands đŸ‡łđŸ‡±

 • Stand­plaats: Arnhem
 • Contractduur: Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week: 32 – 36
 • Maand­salaris: €4.092 – â‚Ź6.045
 • Salaris­niveau: schaal 12
 • Niveau: Master/doctoraal
 • Vakgebied: Natuur / milieu
 • Reageren voor: 27 maart Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer: SCM-ON-22-079
 • Plaatsingsdatum: 15 maart 2023
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij je expertise inzetten om van de Rijn, Waal en IJssel weer een natuurlijk en robuust riviersysteem te maken? Ben jij vertrouwd met de samenhang en spanningsveld van ecologie en andere rivierfuncties? Ben je bekend met de effecten van stikstof op het functioneren van natuur? En ben jij in staat te adviseren over nieuwe ontwikkelingen in de water- en natuurdossiers en deze door te vertalen naar het functioneren van de rivier? Dan zoeken wij jou!

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
Rijkswaterstaat (RWS) werkt via de maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) al jaren aan het verbeteren van de waterkwaliteit van de grote rivieren. RWS profileert zich ook steeds nadrukkelijker als natuurontwikkelaar en natuurbeheerder. Zo wordt vanuit de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) door RWS, in samenwerking met partners, een impuls gegevens aan de ecologie en waterkwaliteit op de langere termijn. In samenspel met het Integraal Riviermanagement (IRM) wordt gewerkt aan systeemverbeteringen om de rivier aan te passen richting 2050. Klimaatveranderingen, maar ook de stikstofproblematiek (Programma Natuur), spelen hierbij een belangrijke rol. Uiteindelijk werken we aan het realiseren van een robuuste, veerkrachtige natuur die tegen een stootje kan door biodiversiteitsherstel en goede basiskwaliteit van de natuur binnen Ă©n buiten natuurgebieden.

Binnen de regionale dienst RWS Oost-Nederland lever jij, als senior adviseur riviernatuur, inhoudelijke kennis, strategisch inzicht en bestuurlijke advisering op verschillende natuurdossiers in het Hoofdwatersysteem. Voor de PAGW en het Programma Natuur ben jij, vanuit een open en proactieve houding, een betrouwbare samenwerkingspartner voor andere RWS-onderdelen, de regionale partijen (bijvoorbeeld provincies) en de beleidsdirecties van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Verbetering van de natuur en waterkwaliteit is jouw drive, zonder de belangen van andere functies uit het oog te verliezen. Met je inhoudelijke kennis van natuur, Ă©n je strategisch en tactisch inzicht van waterveiligheid, zoetwatervoorziening en klimaatadaptatie werk je aan beleidsvoorbereiding en vertaal je beleid naar concrete maatregelen. Daarnaast lever je inhoudelijk adviezen aan projecten. Jouw deelname aan PAGW en Programma Natuur draagt bij aan een verder integratie van beide programma’s, waarbij ook rekening wordt gehouden met het IRM en programma’s van regionale partners. Je zorgt ervoor dat je je regionale beheerderskennis in de programma’s deelt en de kennis die je eruit haalt binnen de afdeling Netwerkontwikkeling en Visie (NOV) verspreidt. Regelmatig ondersteun je de directeur in de bestuurlijke overleggen.

Waar haal je nog meer voldoening uit?

 • je werkt op het raakvlak van inhoud, strategie en beleidsontwikkeling en hebt daarbij oog voor hoofd- en bijzaken;
 • je onderhoudt een goed relatienetwerk met collega’s binnen en buiten onze organisatie;
 • voor je projecten maak je heldere afspraken betreffende tijdigheid en kwaliteit van het product/advies;
 • je adviseert de directie over nieuwe ontwikkelingen in de verschillende waterdossiers en hun uitwerking op het rivierbeheer.

Wat wij aan jou waarderen
Je hebt een stevige inhoudelijke basis in natuur en waterkwaliteit met meerjarige ervaring in het watersysteem. Kennis van rivieren is daarin nadrukkelijk aanwezig. Je bent in staat analytisch te denken, neemt initiatief en zorgt met je collega’s voor goede communicatie en effectieve afstemming. Je bent een enthousiaste verbinder die zowel in- als extern gebruik maakt van het relevante netwerk. Je bent betrokken en klantvriendelijk, en hebt gevoel voor politiek/bestuurlijke verhoudingen om te kunnen acteren vanuit de verschillende rollen en posities van RWS. Je bent hierdoor bewust van de gevoeligheden en invloedsferen binnen de eigen organisatie en onze partners en handelt hiernaar. Je streeft in jouw werk continu naar kwaliteit en je zoekt steeds naar verbetermogelijkheden. Je maakt kennis toegankelijk voor anderen en deelt deze actief met collega’s.

Wil je meer informatie over deze vacature voordat je gaat solliciteren?
Bel Jeannette van Haren, afdelingshoofd Netwerkontwikkeling en Visie, via 06-51894790 of Marco Tijnagel, senior adviseur waterkwaliteit – coördinator Kaderrichtlijn Water, 06-23931265 voor meer informatie. Zij staan jou graag te woord!

Wil je meer weten over de projecten en de werkzaamheden?
Lees hier meer over de PAGW en de KRW.

Functie-eisen

 • je hebt een afgeronde wo-diploma in een relevante richting, zoals aquatische ecologie, biologie, fysische geografie;
 • je hebt minimaal vijf jaar ervaring met natuurontwikkeling en –beheer, bij voorkeur in het rivierengebied;
 • je hebt actuele kennis op het gebied van het functioneren van het rivierbeheer, met name ten aanzien van natuur in relatie tot andere rivierfuncties;
 • je hebt ruime ervaring met het vertegenwoordigen en belangenbehartiging van je organisatie in (externe) bestuurlijke adviesorganen;
 • je bent aantoonbaar succesvol in integraal adviseren, met name ten aanzien van het met elkaar afstemmen op natuur en waterkwaliteit.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau: schaal 12
 • Maand­salaris: Min €4.092 â€“ Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duurVast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Minimaal aantal uren per week: 32
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeids­voorwaarden

Rijkswaterstaat is een aantrekkelijke werkgever. Dit komt ook tot uiting in onze arbeidsvoorwaarden. Wat bieden wij jou?

 • een passend maandsalaris (fulltime is 36 uur per week);
 • diverse verlofregelingen en de mogelijkheid om meer of minder te werken;
 • hybride werken;
 • studiefaciliteiten en persoonlijke ontwikkeling.

Je kan je arbeidsvoorwaardenpakket gedeeltelijk zelf samenstellen door het Individuele Keuze Budget (IKB) Het IKB bestaat uit geld en uren. Je kan zelf kiezen wanneer je het geld uitbetaald wilt hebben. De IKB uren kan je opnemen, deels laten uitbetalen of opsparen voor later. Ook kan je het IKB inzetten voor fiscaal vriendelijke doelen.

Wij vinden het belangrijk dat je zowel op je werk als privĂ© lekker in je vel zit. Wil jij even sporten in je lunchpauze? ‘s Middags je (klein)kind van school halen en ‘s avonds je werk afmaken? Een overleg online bijwonen vanuit huis, omdat er een loodgieter langskomt? Bij ons kan je hybride werken als je functie dat toelaat. Je kan een thuisvergoeding ontvangen en er zijn voorzieningen voor het ergonomisch inrichten van je thuiswerkplek.

Bijzonderheden

 • je standplaats is Arnhem. Bij Rijkswaterstaat stimuleren we het hybride werken. Werk in overleg met je leidinggevende en collega’s vanuit huis of op locatie wanneer je functie dit toelaat;
 • de (online) selectiegesprekken vinden fysiek plaats op 11 april op locatie Arnhem;
 • bij voldoende geschikte reacties kan de vacature eerder sluiten;
 • een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Rijkswaterstaat is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen wij jou graag uit, als jij je herkent in deze vacature, om te solliciteren.

Solliciteren: eerst online, daarna op locatie
Heb je binnenkort je eerste kennismakings- of sollicitatiegesprek? Deze vindt bij voorkeur online plaats. Daarmee stimuleren wij ‘slim’ reizen. Zo dragen we bij aan minder druk op snelwegen en OV Ă©n minder CO2-uitstoot. Heb je toch liever een gesprek op een van onze kantoren? Laat het ons weten, dan kijken we natuurlijk wat mogelijk is.

Ben je toe aan het gesprek voor de 2e ronde of het arbeidsvoorwaardengesprek? Dan ontvangen wij je graag op locatie. Heb je dit gesprek liever online? De recruiter inventariseert wat jouw wensen zijn waarna een definitieve afspraak wordt gemaakt.

Vragen?
Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met onze recruiter of kijk op onze website voor meer informatie.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid 

Meer over jouw toekomstige afdeling

Wil jij werken bij Rijkswaterstaat binnen Oost-Nederland (ON)? Deze regio is verantwoordelijk voor het onderhoud, het beheer en de aanleg van (snel)wegen en hoofdvaarwegen in de provincies Overijssel en Gelderland. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het doortrekken van de A15, de verbreding van de A1 Apeldoorn-Azelo en de A50 Eindhoven-Nijmegen, de bereikbaarheid van de groeiregio Zwolle, en het Anders Reizen op de A12. Naast de autosnelwegen kent Oost-Nederland een aantal autowegen (N-wegen), die een eigen complexiteit en omgevingsinteractie kennen.

Oost-Nederland is de rivierendienst van Rijkswaterstaat. Tot het gebied behoren de Rijn, de Waal, de IJssel, de Lek en diverse kanalen. De uitdagingen rondom dit gebied zijn immens en divers: uiterwaardenbeheer, renovatie van sluizen, het nationaal watermanagement, verbeteren van riviernatuur & waterkwaliteit, klimaatadaptatie en de scheepvaartroutes. De Oost-West corridor in onze regio verbindt de randstad met Europa, over weg en water. Het goederenvervoer wordt in deze corridor scherp in de gaten gehouden. Hierbij wordt er samengewerkt met medeoverheden, inwoners en bedrijven in de regio.

In totaal werken ongeveer 300 mensen binnen ON verspreid over drie directies: Netwerkontwikkeling, Netwerkmanagement en Bedrijfsvoering.

Netwerkontwikkeling en Visie
De afdeling Netwerkontwikkeling en Visie (NOV) zorgt voor een heldere regionale uitwerking van de netwerkbeheervisie van RWS en houdt daarbij rekening met ontwikkelingen en de partners in de regio.

De afdeling levert integrale en gebiedsgerichte adviezen over water, mobiliteit, ruimte en duurzaamheid. We volgen de actuele ontwikkelingen binnen de regio en op het gebied van wetgeving en beleid. Op basis van onze kennis adviseren we de directie over onder meer bestuurlijke en strategische lange termijn vraagstukken. Ook vertalen we actuele ontwikkelingen naar visies en strategieën binnen ons eigen organisatieonderdeel en naar de landelijke netwerkbeheervisie van Rijkswaterstaat. Ook dragen we bij aan de omgevingsvisies van onze partners in de regio. Om dit goed te kunnen doen, hebben we een breed netwerk binnen Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, regionale overheden en andere partners.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland: dat is werken bij Rijkswaterstaat.


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

LANGUAGE REQUIRED

IHE Delft MSc in Water and Sustainable Development