Netherlands nationals: Adviseur bodem en grondwater

Rijkswaterstaat

Utrecht, Netherlands ūüá≥ūüáĪ

 • Stand¬≠plaats: Utrecht
 • Contractduur: Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week: 32 – 36
 • Maand¬≠salaris: ‚ā¨3.503 – ‚ā¨5.343
 • Salaris¬≠niveau: schaal 11
 • Niveau: Master/doctoraal
 • Vakgebied: Natuur / milieu
 • Reageren voor: 10 maart 
 • Vacaturenummer: WVL-22-184
 • Plaatsingsdatum: 17 februari 2023
 • Dienst¬≠verband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Grondwater speelt een belangrijke rol bij alle Rijkswaterstaat projecten, zowel wat waterkwantiteit als -kwaliteit betreft. Het belang neemt verder toe door klimaatverandering, ondergrondse aanleg van infrastructuur, het v√≥√≥rkomen van ongewenste Zeer Zorgwekkende Stoffen zoals PFAS, het gebruik van afvalstoffen als secundaire bouwstof en de toenemende ‘drukte’ in de ondergrond. Als adviseur bodem en grondwater maak jij voor onze projecten grondwaterrisico‚Äôs inzichtelijk. Solliciteer nu naar deze interessante functie!

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
Grondwater is een belangrijk aspect van de ondergrond waarop Rijkswaterstaat zijn netwerken heeft gebouwd en in stand houdt. Daarmee is grondwater onlosmakelijk verbonden met het werk van Rijkswaterstaat. Het borgen en beheersen van grondwaterrisico’s is daarom van groot belang. Immers, bij de aanleg en het beheer en onderhoud van het hoofdwegennet, het hoofdvaarwegennet en het hoofdwatersysteem kunnen ingrepen in de ondergrond ongewenste grondwatereffecten veroorzaken die gevolgen hebben voor de omgeving. In jouw rol als adviseur bodem en grondwater vertaal jij beleid en kennis naar de uitvoeringspraktijk en omgekeerd. Jij kijkt daarbij niet alleen naar risico’s als gevolg van wateroverlast en verdroging, maar ook naar de risico’s van het transport van opgeloste (ongewenste) stoffen via het grondwater.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Jij adviseert graag over onderzoeken ten behoeve van aanlegprojecten en beheer- en onderhoudswerkzaamheden. Daarbij formuleer je specificaties en toets je werkzaamheden van opdrachtnemers. Je ziet het belang van werken aan kennis middels standaarden, innovaties en modellen die je samen met collega’s, marktpartijen en kennisinstellingen zoals Deltares ontwikkelt en onderhoudt.

Waar haal jij nog meer voldoening uit?

 • het tot op zekere hoogte uitvoeren van berekeningen met analytische formules en grondwaterkwantiteits- en kwaliteitsmodellen;
 • adviseren over de aanleg en beheer van Rijkswaterstaat grondwatermeetnetten, met name ten aanzien van de grondwaterkwaliteit in relatie tot wettelijke normen;
 • aandacht besteden aan relevante ontwikkelingen in wetgeving en beleid, zoals de BRO (Basisregistratie Ondergrond);
 • regelmatig afstemming zoeken met collega‚Äôs, medeoverheden en andere partijen binnen Rijkswaterstaat.

Aan de hand van jouw kennis en ervaring kijken wij naar een meer specifieke invulling van de hierboven genoemde werkzaamheden.

Wat wij aan jou waarderen
Met jouw proactieve instelling onderhoud je je eigen netwerk en zet jij je netwerk actief in. Je kunt aantoonbaar laten zien dat je resultaat- en samenwerkingsgericht bent en beschikt over een stevige hands-on-instelling. Je kent de ontwikkelingen en belangen binnen en buiten onze organisatie en weet ze met elkaar te verbinden. Heb je dit nog niet scherp voor ogen? Dan waarderen wij het dat jij bereid bent daarin te investeren. Tot slot heb je aantoonbare adviesvaardigheden en analytische capaciteiten.

Meer weten?
Solliciteer direct, wij kijken ernaar uit! Wil je eerst inhoudelijk meer weten over de functie? Bel of app met Edwin van der Wel, afdelingshoofd Natuurlijk Circulair, via 06-54901749. Hij staat je graag te woord.

Functie-eisen

 • je hebt een afgeronde wo opleiding op het gebied van (geo)hydrologie of milieukunde met een stevige geohydrologische component;
 • je hebt affiniteit met zowel grondwaterkwantiteit als -kwaliteit;
 • je hebt kennis van het geldende water- en bodembeleid en inzicht in de veranderingen die de Omgevingswet met zich mee gaat brengen;
 • je kunt goed overweg met GIS en hebt enige ervaring met grondwatermodellen (MODFLOW/IMOD, MT3D), programmeren (Phython) en Remote Sensing.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris¬≠niveau: schaal 11
 • Maand¬≠salaris: Min ‚ā¨3.503 ‚Äď Max. ‚ā¨5.343 (bruto)
 • Dienst¬≠verband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract¬≠duur: Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Minimaal aantal uren per week: 32
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeids­voorwaarden

Rijkswaterstaat is een aantrekkelijke werkgever. Dit komt ook tot uiting in onze arbeidsvoorwaarden. Wat bieden wij jou?

 • een passend maandsalaris (fulltime is 36 uur per week);
 • diverse verlofregelingen en de mogelijkheid om meer of minder te werken;
 • hybride werken;
 • studiefaciliteiten en persoonlijke ontwikkeling.

Je kan je arbeidsvoorwaardenpakket gedeeltelijk zelf samenstellen door het Individuele Keuze Budget (IKB) Het IKB bestaat uit geld en uren. Je kan zelf kiezen wanneer je het geld uitbetaald wilt hebben. De IKB uren kan je opnemen, deels laten uitbetalen of opsparen voor later. Ook kan je het IKB inzetten voor fiscaal vriendelijke doelen.

Wij vinden het belangrijk dat je zowel op je werk als priv√© lekker in je vel zit. Wil jij even sporten in je lunchpauze? ‚Äės Middags je (klein)kind van school halen en ‚Äės avonds je werk afmaken? Een overleg online bijwonen vanuit huis, omdat er een loodgieter langskomt? Bij ons kan je hybride werken als je functie dat toelaat. Je kan een thuisvergoeding ontvangen en er zijn voorzieningen voor het ergonomisch inrichten van je thuiswerkplek.

Bijzonderheden

 • je standplaats is Utrecht. Bij Rijkswaterstaat stimuleren we het hybride werken. Werk in overleg met je leidinggevende en collega‚Äôs vanuit huis of op kantoor wanneer je functie dit toelaat;
 • de (online) selectiegesprekken vinden plaats op een nader te bepalen datum;
 • bij voldoende geschikte reacties kan de vacature eerder sluiten;
 • een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Rijkswaterstaat is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen wij jou graag uit, als jij je herkent in deze vacature, om te solliciteren.

Solliciteren: eerst online, daarna op locatie
Heb je binnenkort je eerste kennismakings- of sollicitatiegesprek? Deze vindt bij voorkeur online plaats. Daarmee stimuleren wij ‚Äėslim‚Äô reizen. Zo dragen we bij aan minder druk op snelwegen en OV √©n minder CO2-uitstoot. Heb je toch liever een gesprek op een van onze kantoren? Laat het ons weten, dan kijken we natuurlijk wat mogelijk is.

Ben je toe aan het gesprek voor de 2e ronde of het arbeidsvoorwaardengesprek? Dan ontvangen wij je graag op locatie. Heb je dit gesprek liever online? De recruiter inventariseert wat jouw wensen zijn waarna een definitieve afspraak wordt gemaakt.

Vragen?
Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met onze recruiter of kijk op onze website voor meer informatie.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid 

Meer over jouw toekomstige afdeling

Wil jij werken bij Rijkswaterstaat binnen Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL)? Dit organisatieonderdeel is leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. WVL voorziet uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland door kennis te (laten) ontwikkelen, te beheren en te delen.

WVL werkt hierin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis zoals duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval rondom en onze wegen en in onze wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook wordt onderzocht hoe in tijden van droogte, water beter vast kan worden gehouden. Verder monitort en analyseert WVL verkeersongevallen en optimaliseert het de veiligheid op en rond de wegen voor mensen, dieren en natuur.

In totaal werken ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop & Prestatiemanagement, Bereikbaarheid & Netwerkkwaliteit, Veiligheid & Water en Leefomgeving.

Natuurlijk Circulair
Vanuit de afdeling Leefomgeving Natuurlijk Circulair werken we met circa 50 enthousiaste collega’s aan vraagstukken over bodem en ondergrond, maatschappelijk verantwoord inkopen en circulaire economie voor Rijkswaterstaat en Nederland. De afdeling ontwikkelt kennis, kaders en innovaties voor Rijkswaterstaat in nauwe samenwerking met andere afdelingen en onderdelen in projecten en regio’s. Voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt de afdeling beleidsadviezen op en werkt het mee aan de ondersteuning van andere overheden en bedrijfsleven bij de uitvoering.

Concrete projecten van de afdeling zijn onder andere de monitoring van IBC werken, het Programma Circulaire Economie in de grond-, weg- en waterbouw, de ondersteuning van het transitieteam en het nationale uitvoeringsprogramma voor circulaire bouweconomie, het programma maatschappelijk verantwoord inkopen en internationale projecten met overheden en bedrijfsleven.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland: dat is werken bij Rijkswaterstaat.


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

LANGUAGE REQUIRED

IHE Delft MSc in Water and Sustainable Development