Netherlands nationals: Senior beleidsmedewerker Water voor Deltaprogramma en Waterschappen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

The Hague, Netherlands đŸ‡łđŸ‡±

 • Stand­plaats: Den Haag
 • Contractduur: Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd
 • Uren per week: 32 – 36
 • Maand­salaris: €4.092 – â‚Ź6.786
 • Salaris­niveau: schaal 12, schaal 13
 • Niveau: Master/doctoraal
 • Vakgebied: Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor: 27 februari 
 • Vacaturenummer: IW DGWB 22-457
 • Plaatsingsdatum: 4 februari 2023
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Klimaatverandering raakt het Nederlandse waterbeheer. De opgaven op het terrein van water zijn omvangrijk en worden in de toekomst alleen maar groter. Denk aan extreme droogte, piekbuien en overstromingen. Jij kan een bijdrage leveren aan de oplossing door aan de slag te gaan bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en te werken aan het beschermen van Nederland tegen overstromingen, het zorgen voor voldoende zoetwater en een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van het land. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt hieraan in het Deltaprogramma samen met andere departementen, provincies, gemeenten, waterschappen en andere organisaties. Voor de hoofdthema’s waterveiligheid, waterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie en deelprogramma’s als het IJsselmeergebied, de Zuidwestelijke Delta en Rijnmond Drechtsteden werken we toe naar nieuwe deltabeslissingen in 2026. Dit zijn de nationale kaders die voor heel Nederland gelden en die van essentieel belang zijn voor de toekomst van Nederland. Jij bent de strateeg bij het ministerie die ervoor zorgt dat alle opgaven in samenhang worden opgepakt en de voorbereiding van de beleidskeuzes soepel verloopt.

De waterschappen zijn een belangrijke partner in het waterbeheer. Daarom is het ministerie ook verantwoordelijk voor de wetgeving voor de waterschappen. Dit betekent dat we een visie moeten hebben op de waterschappen en de bekostiging daarvan. Het gaan dan bijvoorbeeld om mogelijkheden om goed gedrag te kunnen belonen en een nog betere toepassing van het beginsel ‘de vervuiler betaalt’. Op dit moment wordt hierin al een belangrijke stap gezet met een wetsvoorstel voor aanpassing van de waterschapsbelastingen. Ook op bestuurlijk vlak gebeurt er veel. In samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) kijken we bijvoorbeeld naar mogelijkheden om de positie van decentrale overheden, waaronder waterschappen, te verstevigen met als doel te komen tot een toekomstbestendig decentraal bestuur.

Als senior beleidsmedewerker Deltaprogramma en Waterschappen zet jij je passie voor het waterbeleid maximaal in. Jij bent de onmisbare strateeg voor het Deltaprogramma en zet je tanden in de actuele vraagstukken rondom de waterschappen.

Wat ga je doen
Als coördinator Deltaprogramma draag je bij aan het versnellen van de uitvoering van het Deltaprogramma en daarmee van de klimaatadaptatie. Jij bent vanuit het directoraat-generaal Water en Bodem (DGWB) de primaire adviseur en (intern en extern) aanspreekpunt voor (rijks)brede vraagstukken met betrekking tot het Deltaprogramma. Als spin in het web heb je het overall beeld van alles wat er binnen DGWB rondom het Deltaprogramma gebeurt. Of het nu gaat om ontwikkelingen binnen de (deel)programma’s, de inhoud of budgettaire- of capaciteitsvraagstukken, jij bent in staat om de verbinding te leggen en de Minister of DG van heldere en samenhangende adviezen te voorzien, waarbij je de relatie met het brede waterbeleid legt. Je zorgt hiertoe voor nauwe samenwerking en afstemming met de (deel)programmamanagers en andere relevante collega’s binnen DGWB.

In contacten met de staf van de Deltacommissaris ben jij de liason met DGWB en onderhoud je nauwe en directe contacten met de collega’s van de staf. Zo bepaal je samen met de staf van de Deltacommissaris de agenda van (strategische) overleggen en stel je vraagstukken en knelpunten tijdig (bestuurlijk) aan de orde. Daarnaast neem je deel aan het programmaoverleg en partneroverleg met de partners van het Deltaprogramma.

Ook ben je verantwoordelijk voor de interdepartementale afstemming van het rijksbeleid met betrekking tot het Deltaprogramma. Zo schrijf je jaarlijks de kabinetsreactie op het voorstel van de Deltacommissaris voor het Deltaprogramma, zorg je voor de beantwoording van kamervragen en lever je input voor kamerdebatten. Op deze wijze borg je een effectieve bijdrage van je directe collega’s, je directie, ons ministerie en andere departementen aan het Deltaprogramma.

Voor de waterschappen werk je mee aan het opstellen van een IenW visie op de waterschappen van de toekomst. In samenwerking met BZK geeft je invulling aan het openbaar bestuur, waarbij het uitgangspunt is zoveel mogelijk eenduidigheid voor de drie medeoverheden (provincies, gemeenten en waterschappen). Verder verken je met de Unie van Waterschappen hoe de belastingen op water nog beter ingezet kunnen worden. Daarbij analyseer je met welke instrumenten het waterbeheer het beste opgepakt kan worden (beleid, communicatie, wetgeving).

Kortom, je krijgt een divers werkpakket waarbij gevraagd wordt strategisch te kunnen schakelen op inhoud en proces.

Hoe werken wij
Het team Bestuur en Waterschappen is een hecht team waar collegialiteit hoog in het vaandel staat. Waar nodig springen we bij op het dossier van een collega. Om het werk goed te kunnen verdelen, komen we iedere week bij elkaar en stemmen we de werkzaamheden van de week erop af. Daarnaast werken we veel samen met de staf van de Deltacommissaris, de Unie van Waterschappen en met de collega’s van BZK. Als nieuwe collega kun je bij ons rekenen op een goed inwerktraject waarbij je kennismaakt met onze organisatie, je collega’s en de belangrijkste stakeholders. Bovendien staat er buddy voor je klaar om je een fijne start te geven.

Functie-eisen

 • je hebt wo-niveau;
 • je hebt ervaring met werken in een beleidsmatige omgeving en in een relevant werkveld;
 • je beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse taal in zowel woord als geschrift en met ervaring en gemak kun jij de pen vasthouden voor beleidsstukken en integrale advisering richting een DG of Minister;
 • je hebt ervaring met het verbinden van verschillende ambtelijke en bestuurlijke niveaus;
 • je hebt overzicht en bent in staat de verbinding te leggen tussen ingewikkelde vraagstukken en deze te vertalen naar toegankelijke adviezen;
 • je hebt visionaire denkkracht om te komen tot een DGWB-strategie op het Deltaprogramma en op de rol van de waterschappen in de toekomst;
 • je bent creatief en kunt out of the box denken.

Naast deze eisen herken jij jezelf in de volgende eigenschappen
Dankij je scherpe blik benoem je feilloos de achterliggende problemen binnen vraagstukken Ă©n draag je heldere en haalbare oplossingsrichtingen aan. Je hebt ruime ervaring met het vormgeven en aansturen van beleidsprocessen. Je bent politiek-bestuurlijk sensitief. In je contacten met anderen voel je goed de onderliggende belangen, krachtenvelden en gevoeligheden aan. En als echte teamspeler en netwerker werk je vanuit de overtuiging dat je samen verder komt, met aantoonbare ervaring om verschillende niveaus (ambtelijk en bestuurlijk) te verbinden. Hierbij ga je graag recht op je doel en het gewenste resultaat af. Je hebt ervaring in het waterdomein of daar sterke affiniteit mee.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau: schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris: Min €4.092 â€“ Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur: Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week: 32
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces. Een (online) voorselectietest, een assessment, het maken van een casus en (online) screening via onder meer databanken kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces;
 • inschaling gebeurt op basis van opleiding en ervaring;
 • de eerste ronde sollicitatiegesprekken kan plaatsvinden via een online tool. We stemmen dit te zijner tijd af;
 • bel voor meer informatie over de sollicitatieprocedure met Rob Stiekema, senior adviseur werving en selectie, via 06 – 25 09 51 27;
 • heb je inhoudelijke vragen over deze functie? Neem dan contact op met Anouk Verschuur, MT-lid directie Grote Wateren en Bestuur, via 06 – 52 03 78 15.
 • acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid 

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Waterkwaliteit en Grote Wateren stimuleert een duurzaam gebruik en inrichting van water in Nederland. De directie valt binnen het DG Water en Bodem. Voldoende schoon en gezond water in onze rivieren en andere binnenwateren is belangrijk voor Nederland. Zo is een goede en voldoende waterkwaliteit van belang voor de natuur en recreatie in Nederland, voor de bereiding van drinkwater en voor economische sectoren zoals de landbouw, scheepvaart en industrie. Maar de watervoorziening en ecologische kwaliteit van het water staan onder druk. Door de toenemende droogte dreigen er watertekorten en de opkomst van gebruik van nieuwe stoffen en medicijnresten vraagt om een nieuwe aanpak om grondwater, oppervlaktewater en drinkwater te beschermen. Voor de grote wateren (IJsselmeer, Wadden en Zuidwestelijke Delta) pakt de directie samenhangende uitdagingen als klimaatverandering, bodemdaling en ruimtedruk vanuit een gebiedsgerichte aanpak op. Daarnaast dragen we bij aan de verbeterde doeltreffendheid van het bestuur en de besluitvorming van het waterbeheer.
Bij de directie WGW werken ruim 70 mensen aan deze opgaven verspreid over drie afdelingen.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een goede doorstroming in een schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Vlot, veilig en leefbaar: dat is Infrastructuur en Waterstaat.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen.


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

LANGUAGE REQUIRED

IHE Delft MSc in Water and Sustainable Development