Senior beleidsmedewerker water en bodem

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

The Hague, Netherlands 🇳🇱

 • Stand­plaats: Den Haag
 • Uren per week: 36
 • Maand­salaris: €4.092 – â‚¬6.045
 • Salaris­niveau: schaal 12
 • Niveau: Master/doctoraal
 • Vakgebied: Natuur / milieu
 • Reageren voor: 1 februari Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer: IW DGWB 22-237
 • Plaatsingsdatum: 6 januari 2023
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Klimaatverandering stelt Nederland voor belangrijke keuzes. Het regeerakkoord geeft aan dat het belang van water en bodem voorop moet staan bij ruimtelijke keuzes. Dat gaat om vraagstukken zoals waar geven we invulling aan de woningbouwopgave, en hoe doen we dat klimaatbestendig? Gaan we door met het verlagen van het waterpeil in veenweidegebieden, met als effect onder meer bodemdaling en CO2-uitstoot? Hoe realiseren we wateropvang en piekberging bij extreem weer en zeespiegelstijging? Met dit soort complexe vraagstukken ga jij aan de slag, als senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Den Haag.

Wat ga je doen als senior beleidsmedewerker?
Voor ons programma Water- en Bodemsturend verken je de mogelijke vormen van rijksregie op de ruimtelijk ordening, denkend vanuit het water- en bodemsysteem. Zo onderzoek je de mogelijkheden die wetgeving als de Omgevingswet hierbij biedt. Daarnaast verken je welke andere instrumenten bruikbaar kunnen zijn. Denk aan het maken van bestuurlijke afspraken en het realiseren van convenanten. Je werkt hierbij nauw samen met je collega’s van het programmateam.

Wat wordt jouw focuspunt als senior beleidsmedewerker?
Wetgeving, en dan met name de Omgevingswet, is een belangrijk instrument als het gaat om rijksregie op de ruimtelijk ordening. Denk aan het verankeren van het belang van water en bodem in deze wet via het Besluit kwaliteit leefomgeving. Jij bent binnen het directoraat-generaal (DG) Water en Bodem dan ook dé hoeder van de Omgevingswet. Dit betekent dat je het DG voorbereidt op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. En dat je collega’s helpt bij het gebruiken van deze wetgeving in hun beleidsproces.

Hoe werken wij?
Als nieuwe collega kun je bij ons rekenen op een goed (online) inwerktraject waarbij je kennismaakt met onze organisatie en je collega’s. Binnen je team staat een collega voor je klaar om je in te werken en antwoord te geven op al je vragen.

Functie-eisen

 • je hebt wo-niveau;
 • je hebt ervaring met het werken op het grensvlak van wetgeving en beleid in een relevant werkveld;
 • je hebt een juridische achtergrond of affiniteit met juridische vraagstukken;

Naast deze eisen herken jij jezelf in de volgende eigenschappen
Resultaat- en doelgericht; zo ga je te werk. Je komt met voorstellen waarvan je de haalbaarheid goed inschat. Je bent een echte teamspeler en handelt vanuit de overtuiging dat je samen verder komt. Binnen je werkveld voel je feilloos de onderliggende belangen, krachtenvelden en gevoeligheden aan.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau: schaal 12
 • Maand­salaris: Min €4.092 â€“ Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces. Een (online) voorselectietest, een assessment, het maken van een casus en (online) screening via onder meer databanken kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces;
 • inschaling gebeurt op basis van opleiding en ervaring;
 • de sollicitatiegesprekken vinden doorlopend plaats, mogelijk via een via een online tool;
 • de vacature wordt gesloten zodra een geschikte kandidaat wordt gevonden;
 • bel voor meer informatie over de sollicitatieprocedure met Rob Stiekema, adviseur werving en selectie, via 06–25095127;
 • Heb je inhoudelijke vragen over deze functie? Neem dan contact op met Wieke Tas, afdelingshoofd, via 06–15035320;
 • acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid 

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je werkt binnen de directie Waterveiligheid, Klimaatadaptatie en Bestuur van het directoraat-generaal Water en Bodem. Als directie staan we aan de lat voor het ontwikkelen en in stand houden van een veilig en toekomstbestendig watersysteem. Hierbij richten we ons op het ontwikkelen van waterveiligheidsbeleid en het houden van de regie op uitvoeringsprogramma’s, zoals het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het Deltaprogramma. Daarnaast dragen we bij aan de verbeterde doeltreffendheid van het bestuur, instrumentatie als waterveiligheidsnormen en de besluitvorming van het waterbeheer. Verder werken we gebiedsgericht aan de grote wateren en aan de klimaatadaptatie in Nederland. Ook steken we energie in kennis en innovatie, onder meer via onderzoeksprogramma’s. Een belangrijke taak is ook de rapportage en communicatie over het waterbeleid. De directie bestaat uit medewerkers met een groot hart voor de fysieke leefomgeving. De collegialiteit is groot en de motivatie om een steentje bij te dragen hoog.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

LANGUAGE REQUIRED

You ad could be here!