Sweden nationals: Miljökoordinator med fastighetsinriktning

Swedish International Development Cooperation Agency (Sida)

Sundbyberg, Sweden 🇸🇪

Plats: Sundbyberg

Sista ansökningsdag: Söndag 15 januari 2023 CET

Vi söker dig som brinner för miljöfrågor inom fastighetsområdet!

Om jobbet

Vi söker en engagerad och positiv kraft till Sidas miljöarbete som kan hantera flera uppgifter samtidigt och arbeta mot långsiktiga mål.

Enheten för upphandling och intern service, UPPIS, är en del av Avdelningen för verksamhetsstöd, som också ansvarar för bl.a. juridik, dokument och arkiv, kvalitetssäkring och utredningar samt utvärderingar. UPPIS ansvarar för Sidas upphandlingsprocess samt för myndighetens interna service.

Enheten omfattar sju upphandlingsrådgivare, en inköpscontroller, en inköpshandläggare, två fastighetsförvaltare, två kontorsvaktmästare, miljökoordinator samt enhetschef. Samtliga anställda inom enheten är placerade i Stockholm.

Arbetsuppgifter

 • Utveckla systematiskt miljöarbete för hållbar utveckling. Ansvara för planering, samordning och uppföljning av det interna miljöarbetet kopplat till fastighetsförvaltning inom Sida.
 • Planera, samordna och följa upp tillgänglighetsfrågor inom myndigheten.
 • Samarbeta med Sidas representanter för miljöledningssystemet.
 • Samordna forumet ”Gröna kontoret” (Gruppen för direkt miljöpåverkan) med Sidas kontor i Stockholm, Visby och Härnösand.
 • Deltaga i nätverk kopplade till miljöarbete och energieffektivisering.
 • Begära offerter, göra avrop på ramavtal och medverka vid upphandlingar enligt LOU.
 • Ansvara för driftavtal med löpande leverantörskontakter och ansvara för uppföljning av kontrakt.
 • Medverka i budgetarbete för drift och underhåll.

Vi erbjuder

Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och en arbetsmiljö präglad av öppenhet och mångfald. Du arbetar utifrån tydligt mandat och ansvarsområde präglat av tillit mellan dig, din chef och dina kollegor.

Som anställd på Sida arbetar du med världen som arbetsplats, med Agenda 2030 och den statliga värdegrunden som vägvisare. För att kunna svara mot de utmaningar världen står inför idag och framöver behöver vi människor med olika bakgrund och färdigheter.

Kvalifikationskrav

Utbildning

 • Gymnasieutbildning samt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant

Språk

 • Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

Arbetslivserfarenhet och kunskaper

 • Erfarenhet av arbete med systematiskt miljöarbete
 • Erfarenhet av fastighetsförvaltning
 • Erfarenhet av att hantera applikationer inom Office-paketet

Funktionella kompetenser/förmågor:

För den här rollen behöver du:

 • Kunna leda dig själv och ansvara för din egen utveckling
 • Ta initiativ och vara drivande
 • Vara bra på att samarbeta och skapa tillitsfulla relationer
 • Ha förmåga att omsätta idéer i konkret handling
 • Ha förmåga att föra dialog och skapa samsyn
 • Kunna bidra med samt ta till dig kunskap och evidens

För denna roll är det meriterande om du

Har erfarenhet av:

 • arbete vid statlig myndighet
 • arbete med tillgänglighetsfrågor
 • offentlig upphandling
 • budgetarbete

Bra att veta

Befattningen avser en tillsvidareanställning med tillträde snarast. Provanställning tillämpas

Sida erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning om det fungerar för verksamheten.

Befattningen är säkerhetsklassad och du behöver lämna samtycke till registerkontroll ifall du blir erbjuden befattningen.

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 210/22.

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Nils Emlund, 08-698 51 95.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Linus Jarl 08-698 50 00) och ST inom Sida (kontaktperson: Ulrika Holmström 08-698 57 48).

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt. Läs mer om Sidas rekryteringsprocess

Om Sida

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Vi arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen. I samarbete med organisationer, myndigheter och företag investerar vi i en hållbar utveckling för alla människor.

Vi har över 900 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige och på svenska ambassader i våra samarbetsländer. Läs mer om Sidas anställningsförmåner, Sidafilosofin och Sidas mångfaldsarbete.

Olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är grunden för en arbetsplats fri från diskriminering, där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där de gemensamma nämnarna är tillit, professionalitet och mod, och vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter.


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

LANGUAGE REQUIRED

IHE Delft MSc in Water and Sustainable Development