Netherlands nationals: Senior Beleidsmedewerker Klimaatadaptatie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

The Hague, Netherlands 🇳🇱

 • Stand­plaats: Den Haag
 • Uren per week: 36
 • Maand­salaris: €4.092 – â‚¬6.045
 • Salaris­niveau: schaal 12
 • Niveau: Master/doctoraal
 • Vakgebied: Natuur / milieu
 • Reageren voor: 2 januari 
 • Vacaturenummer: IW DGWB 22-478
 • Plaatsingsdatum: 29 november 2022
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Er ligt een enorme uitdaging om Nederland weerbaarder te maken tegen de steeds vaker optredende weersextremen. Recent hebben we ervaren dat wateroverlast kan uitgroeien tot bedreiging van de veiligheid van burgers en ondernemers. Maar ook het andere uiterste, langdurige droogte en perioden van hitte kan slachtoffers maken en tot grote schade leiden. De vragen waar we voor staan: Wat betekent de versnelling van de zeespiegelstijging voor Nederland? Hoe passen we ons aan om weersextremen het hoofd te kunnen bieden? Klimaatadaptatie staat volop in de maatschappelijke en politieke belangstelling en zal naar verwachting weer een belangrijke prioriteit in het volgende Regeerakkoord zijn. In deze functie heb je de mogelijkheid om mee te werken aan dit politiek actuele dossier. In de rol van senior beleidsmedewerker Klimaatadaptie, met als standplaats Den Haag, werk je aan de herziening van de strategie voor klimaatadaptatie.

Wat ga je doen
Je maakt onderdeel uit van het projectteam dat werkt aan de herziening van de Nationale Klimaatadaptatie Strategie (NAS) uit 2016. De volgende NAS wordt gebaseerd op de aanbevelingen uit de lopende evaluatie van de NAS, de aankomende KNMI-scenario’s en de herijking van de klimaatrisico’s. Samen met de departementen en vele andere partijen zullen de ambitie, strategie en instrumenten voor klimaatadaptatie vanuit het Rijk worden bijgesteld. Dit sluit naadloos aan bij discussies over de rol van het Rijk bij ruimtelijke keuzes, en de manier waarop water en bodem sturend kunnen zijn bij dergelijke beslissingen. Daarom kan je hier al je vernieuwende ideeën in kwijt! Ook zorg je ervoor dat de IenW opgaven (duurzame mobiliteit, circulaire economie en een klimaatbestendig water- en bodemsysteem) voldoende verankerd zijn. Daarnaast is cruciaal dat je kunt verbinden met andere grote opgaven, zoals de energietransitie, de woningbouwopgave, en de transitie naar kringlooplandbouw.
Je bent de trekker van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie (NUP KA) dat vooruitlopend aan de nieuwe NAS zal worden opgesteld. Hierin worden zowel acties vanuit het Rijk als andere partijen opgenomen en de belangrijkste hiaten en ontwikkelrichtingen geĂŻdentificeerd. Je hebt een belangrijke rol in het betrekken van een breed scala aan stakeholders in dit proces.
Waar nodig vertegenwoordig je IenW in andere (onderzoeks)programma’s om het NAS-gedachtengoed uit te dragen. Je werkt in teamverband met meerdere medewerkers binnen de afdeling klimaatadaptatie, de directie, het DG, andere departementen, kennisinstellingen, vertegenwoordigers van decentrale overheden en andere stakeholders. Daarnaast bereid je bereidt politieke besluitvorming voor door het opstellen van nota’s voor de minister en het informeren van de Tweede Kamer, via rapportages en het mede voorbereiden van Kamerdebatten.

Wat verwachten wij van jou
Je bent toegankelijk, makkelijk in de omgang en sociaal vaardig. Je bent in staat om breed draagvlak voor de NAS te creëren en uit te dragen. Hierbij sta je stevig in je schoenen en je laat je je niet van de wijs brengen. Daarnaast ben je er aan gewend om te werken aan vraagstukken die vele partijen raken. Je schat de haalbaarheid van voorstellen goed in en bent in staat om technisch ingewikkelde vraagstukken te vertalen naar stukken die toegankelijk zijn voor mensen zonder specialistische kennis.

Functie-eisen

 • je hebt ruime ervaring met het leiden van projecten waarbij vele partijen en belangen betrokken zijn;
 • je hebt ervaring in een beleidsmatige omgeving en een relevant werkveld;
 • Je beschikt over strategisch inzicht en bent in staat dit om te zetten in concrete acties;
 • je neemt initiatief en beschikt over goede communicatieve eigenschappen, zowel mondeling en schriftelijk.

Naast de eisen herken jezelf in onderstaand profiel:

 • je bent resultaat- en doelgericht, goed georganiseerd en neemt graag het initiatief;
 • het maken van keuzes en stellen van prioriteiten gaan je makkelijk af;
 • je houdt van uitdaging en het aanpakken van ingewikkelde kwesties;
 • je bent politiek bestuurlijke sensitief en gewend te schakelen met bestuurders en vertegenwoordigers van relevante organisaties.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau: schaal 12
 • Maand­salaris: Min €4.092 â€“ Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces;
 • inschaling gebeurt op basis van opleiding en ervaring;
 • de eerste ronde sollicitatiegesprekken kunnen plaatsvinden via een online tool. We stemmen dit te zijner tijd af;
 • deze functie valt binnen het Functiegebouw Rijk in de functiefamilie Advisering en de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker;
 • nog niet geplaatste medewerkers en medewerkers met een tijdelijke functie voor wie deze vacature passend is, hebben voorrang op medewerkers die al een toekomstvaste functie hebben;
 • acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid 

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je werkt binnen de directie Waterveiligheid, Klimaatadaptatie en Bestuur van het Directoraat-Generaal Water en Bodem. Deze directie staat aan de lat voor het ontwikkelen en in stand houden van een veilig en toekomstbestendig watersysteem. De directie is gericht op het ontwikkelen van waterveiligheidsbeleid, het houden van de regie op uitvoeringsprogramma’s (zoals het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het Deltaprogramma), het verbeteren van de doeltreffendheid van het bestuur, de instrumentatie (zoals waterveiligheidsnormen) en de besluitvorming van het waterbeheer (Stuurgroep Water). Verder werken we gebiedsgericht aan de Grote Wateren en aan de Klimaatadaptatie in Nederland. Daarnaast steken we energie in kennis en innovatie, onder meer via onderzoeksprogramma’s en de Topsector Water. Een belangrijke taak is ook de rapportage en communicatie over het waterbeleid.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem, en werkt aan het realiseren van een circulaire economie. Lees hier meer.

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

LANGUAGE REQUIRED

IHE Delft MSc in Water and Sustainable Development