Netherlands nationals: Stafadviseur Directoraat-Generaal Water en Bodem

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

The Hague, Netherlands 🇳🇱

 • Stand­plaats: Den Haag
 • Contractduur: 2 jaar
 • Uren per week: 36
 • Maand­salaris: €3.279 – â‚¬5.039
 • Salaris­niveau: schaal 11
 • Niveau: Master/doctoraal
 • Vakgebied: Natuur / milieu
 • Reageren voor: 31 augustus 
 • Vacaturenummer: IW DGWB 2021-170
 • Plaatsingsdatum: 13 juli 2021
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Nederland en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We leven met, naast, op Ă©n in het water. Het thema leeft bij politici, journalisten, bedrijven Ă©n burgers en raakt ons allemaal. Dat komt omdat het een (inter)nationaal, actueel en tastbaar onderwerp is. Het Directoraat Generaal Water en Bodem (DGWB) werkt samen met anderen aan een veilige, leefbare, bereikbare en concurrerende delta, nu en in de toekomst. Het gaat daarbij niet alleen om de uitdagingen op het terrein van waterveiligheid en zoetwater, maar ook over thema’s als klimaatadaptatie en bodemkwaliteit.

Bij het DGWB wordt momenteel een stafbureau ingericht onder leiding van de DG Secretaris (Eline Toes) met een Stafadviseur (deze vacature) en een Stafondersteuner. Dit stafbureau ondersteunt en adviseert de directeur-generaal en het directieteam en werkt actief aan de doorontwikkeling van het DGWB. De stafadviseur is de spin in het web bij de verdere versterking van de interne organisatie en de strategische advisering van het DG en het directieteam.

Voor invulling van de functie zoeken we een enthousiaste stafadviseur die zijn/haar tanden wil zetten in de coördinatie van DGWB brede taken en die met een scherp oog en soepele pen de DG en het DT adviseert.

Wat ga je precies doen als Stafadviseur?

Als stafadviseur ben je verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van een breed takenpakket voor de gehele DG. Denk hierbij aan het opstellen van het jaarplan (startdocument) van het DG en de bijbehorende voortgangsrapportages. Samen met je collega’s werk je aan een soepel verloop van de bestuurlijke en politieke processen van DGWB. Je organiseert en coördineert de reguliere concernsturing en andere bedrijfsvoering aangelegenheden voor het DG. En werk je mee aan de voorbereiding van debatten in de Kamer en de begrotingsbehandeling. Verder draag je bij aan de voorbereiding van de (plaatsvervangend) dg ten behoeve van reguliere overleggen zoals de Bestuursraad en het Strategisch Bedrijfsvoeringsberaad.
Het DG heeft stevige ambitie op het gebied van structuur en planmatig werken. Van de Stafadviseur wordt verwacht dat je de hiergenoemde Ă©n andere interne werkprocessen tegen het licht gaat houden en – in nauwe samenwerking met anderen – verbeteringen nastreeft en initieert.

Naast deze werkzaamheden ben je achtervang voor de DG-secretaris en voor een aantal taken van de beleidsondersteuner van het stafbureau. Ook ondersteun je de DG secretaris in diverse IenW- en Rijksbrede trajecten zoals het Programma Open Overheid en het hybride werken en werk je aan de doorvertaling voor het DG. Ook organiseer je DG-brede bijeenkomsten (nu nog digitaal, straks weer fysiek).
Tot slot opereer je als een paar extra ogen en oren van de dg binnen de organisatie: je bent goed op de hoogte van wat er speelt en zet dit om in praktische voorstellen richting de DG-secretaris en het DG.

De DG-secretaris, de stafadviseur en de stafondersteuner zijn een hecht team en komen in goed overleg tot een effectieve verdeling van de dagelijkse werkzaamheden.

Wat worden jouw focuspunten als Stafadviseur?

Als Stafadviseur ben je in staat verschillende taken tegelijkertijd op te pakken op het gebied van bedrijfsvoering, planning en control en strategie. Je bent dan ook in staat goed overzicht te houden en kunt goed prioriteiten stellen. Zowel binnen als buiten de organisatie bouw jij een netwerk op en deze zet je doeltreffend op het juiste moment in. Als teamplayer ben je ontzettend gemotiveerd om in nauwe samenwerking met de directe collega’s van het Stafbureau, van het DGWB en van de stafdiensten goede resultaten te behalen. Kortom als Stafadviseur ben jij een echte duizendpoot die alle ballen hoog weet te houden.

Past dit bij jou? Dan is de functie van stafadviseur DGWB iets voor jou!

Functie-eisen

 • Wo werk- en denkniveau en minimaal vijf jaar werkervaring;
 • Kennis van en ervaring met bestuurlijke/politieke procesvoering en/of bedrijfsvoering;
 • Ervaring met procesverbetering & projectmatig werken;
 • Ervaring met planning & control;

Competenties die helpen om de functie goed uit te oefenen

 • Plannen en organiseren; je bent in staat concrete doelen, prioriteiten en acties voor je zelf en anderen te stellen. Hierbij maak je een realistische inschatting ten aanzien van benodigde tijd, capaciteit en middelen;
 • Analyseren; je weet snel tot de kern van de zaak door te dringen, je maakt snel onderscheid tussen hoofd- en bijzaken en houdt overzicht. Je adviezen getuigen daarvan. Bovendien ben je in staat ontbrekende informatie te signaleren en concrete informatievragen uit te zetten bij collega’s;
 • Samenwerken; je stemt tijdig af en in goed overleg met collega’s die bijdragen aan het eindresultaat;
 • Organisatiesensitief en omgevingsbewust; je opereert proactief, doortastend, resultaatgericht, zorgvuldig en stemt tijdig en goed af;
 • Schrijfvaardigheid; je beschikt over uitstekende redactionele vaardigheden. Je bent in staat om de door anderen geleverde input tot Ă©Ă©n lopende en aansprekende tekst te vormen;
 • Netwerken & verbinden; je bent in staat contacten te leggen en te onderhouden met voor de eigen organisatie relevante personen en organisaties.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau: schaal 11
 • Maand­salaris: Min €3.279 â€“ Max. €5.039 (bruto)
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur: 2 jaar
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • De stafadviseur werkt op vrijdag (i.v.m. achtervang DG secretaris);
  Binnen DGWB vinden we het belangrijk dat je je ontwikkelt; ruimte voor persoonlijke ontwikkeling heeft om die reden onze aandacht;
 • Interne en interdepartementale sollicitanten met een vaste aanstelling behouden dit recht.
 • De sollicitatiegesprekken voor deze vacature zullen plaatsvinden op 9, 10, 13 en 14 september.
 • We hebben een vergelijkbare vacature beschikbaar bij het Directoraat-Generaal Milieu en Internationaal, zie https://www.werkenvoornederland.nl/vacatures/stafadviseur-directoraat-generaal-milieu-en-internationaal-IM-2021-0167

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid 

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Directoraat Generaal Water en Bodem werkt samen met anderen aan een veilige, leefbare, bereikbare en concurrerende delta, nu en in de toekomst. Het gaat daarbij niet alleen om de uitdagingen op het terrein van waterveiligheid en zoetwater, maar ook die voortvloeien uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

Jaap Slootmaker is directeur-generaal van DGWB.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw E. Toes: 06-52740167

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer K. Citroen: 06-10534774


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

LANGUAGE REQUIRED