Netherlands nationals: Senior Beleidsmedewerker Waterschappen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Den Haag, Netherlands 🇳🇱

Functie­omschrijving

Het klimaat verandert en Nederland moet zich hieraan aanpassen. Een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting en economie zijn noodzakelijk om de effecten van klimaatverandering beheersbaar te houden. Ook in de toekomst willen we beschikken over voldoende en schoon water en een gezonde bodem. Er liggen grote opgaven met betrekking tot waterbeheer als gevolg van klimaatverandering, de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie. De 21 waterschappen zijn hierbij een belangrijke speler. Het ministerie van IenW is systeemverantwoordelijk voor de waterschappen. Er spelen momenteel een aantal trajecten die zich richten op de inrichting van het bestuur van de waterschappen (geborgde zetels) en de financiering van het waterbeheer vanuit de waterschapsbelasting. In beide trajecten zijn politieke keuzes bepalend voor de richting en voortgang. Hierdoor krijg je de kans om je werkzaamheden dicht bij de politieke ontwikkelingen vorm en inhoud te geven.

Wat ga je doen als Senior Beleidsmedewerker Waterschappen?
Je bent het eerste aanspreekpunt voor waterschapszaken binnen het cluster Bestuur en Ruimte. Je houdt het overzicht en legt verbanden tussen de verschillende werkzaamheden. Daarnaast ben je de sparringspartner voor de andere beleidsmedewerkers die zich met waterschapszaken bezighouden. Ook ontwikkel je met de betrokken medewerkers een visie op de toekomstige ontwikkeling van het waterschapsbestel. “Wat is er nodig zodat Nederland is toegerust op klimaatverandering en wat betekent dit voor de waterschappen?”
De komende periode zal er een traject gestart worden voor de herziening van de waterschapsbelastingen, een traject waaraan je vorm en inhoud geeft. Het gaat bijvoorbeeld om mogelijkheden om goed gedrag te belonen, betere toepassing van het beginsel “de vervuiler betaalt” en betere toepassing van het beginsel “de kostenveroorzaker betaalt”. Je zorgt voor een goede balans bij de betrokken organisaties om zo te werken aan optimaal draagvlak en weegt af welke onderdelen in samenhang beschouwd kunnen worden. Hierin werk je nauw saen met de Unie. Uiteindelijk leidt de herziening tot een aanpassing van de Waterschapswet en jij zorgt voor de verbinding met aanverwante ontwikkelingen zoals de discussies over mogelijke belasting op leidingwater en grondwater.

Wat verwachten wij van jou?
Je bent toegankelijk, makkelijk in de omgang en sociaal vaardig. Je bent in staat een visie te ontwikkelen, er draagvlak voor te creëren en uit te dragen. Hierbij sta je stevig in je schoenen en je laat je je niet van de wijs brengen. Daarnaast ben je er aan gewend om te werken aan vraagstukken die vele partijen raken. Je schat de haalbaarheid van voorstellen goed in en bent in staat om technisch ingewikkelde vraagstukken te vertalen naar stukken die toegankelijk zijn voor mensen zonder specialistische kennis.

Functie-eisen

 • Werk-/denkniveau: Master/doctoraal/WO aangevuld met ruimschootse ervaring in een beleidsmatige omgeving en in een relevant werkveld;
 • Je beschikt over strategisch inzicht en bent in staat dit om te zetten in concrete acties;
 • Je neemt initiatief en beschikt over goede communicatieve eigenschappen, zowel mondeling en schriftelijk.

Naast de eisen herken jezelf in onderstaand profiel:

 • Je bent resultaat- en doelgericht en neemt graag het initiatief;
 • Het maken van keuzes en stellen van prioriteiten gaan je makkelijk af;
 • Je houdt van uitdaging en het aanpakken van ingewikkelde kwesties;
 • Je bent politiek bestuurlijke sensitief en gewend te schakelen met bestuurders en vertegenwoordigers van relevante organisaties;
 • Ervaring en/of affiniteit met financieringsvraagstukken of belastingen is een prĂ©.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveauschaal 13
 • Maand­salarisMin €4.281 â€“ Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verbandArbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duurNTB
 • Minimaal aantal uren per week32
 • Maximaal aantal uren per week36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

De sollicitatiegesprekken worden gehouden in de 1e 2 weken van augustus.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid 

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je werkt binnen de directie Waterveiligheid, Klimaatadaptatie en Bestuur van het Directoraat-Generaal Water en Bodem. Deze directie staat aan de lat voor het ontwikkelen en in stand houden van een veilig en toekomstbestendig watersysteem. De directie is gericht op het ontwikkelen van waterveiligheidsbeleid, het houden van de regie op uitvoeringsprogramma’s (zoals het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het Deltaprogramma), het verbeteren van de doeltreffendheid van het bestuur, de instrumentatie (zoals waterveiligheidsnormen) en de besluitvorming van het waterbeheer (Stuurgroep Water). Verder werken we gebiedsgericht aan de Grote Wateren en aan de Klimaatadaptatie in Nederland. Daarnaast steken we energie in kennis en innovatie, onder meer via onderzoeksprogramma’s en de Topsector Water. Een belangrijke taak is ook de rapportage en communicatie over het waterbeleid.


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

LANGUAGE REQUIRED