Program Coordinator (Integrated Water and Land Governance)

Stockholm International Water Institute (SIWI)

Addis Ababa, , ET

Department: Swedish Water House

Form of employment: Project financed position

Full time/ part time: 70% tjänsten är förlagd till Addis Ababa, Etiopien, 15 juni 2018 – 31 december 2020

Other conditions: According to KFS Agreement

Befattningsbeskrivning

 • Utgöra kontaktperson och logistisk samordnare för SIWIs Etiopien projektet i Addis Abeba.
 • Samordna textil komponenten
 • Planera, förbereda och ansvara för genomförande av olika möten inom ramen för projektet
 • Följa upp projektadministration som lämnas in från anknutna projektmedarbetare.
 • Utgöra länk mellan projektet och SIWIs COMs avdelning och ansvara för utveckling av COMs aktiviteter i samråd med COMs.

Arbetsuppgifter

 • Ta fram en årlig budget och verksamhetsplan i samverkan med de övriga projektledarna
 • Nätverka och följa upp olika dialoger och initiativ samt dokumentera alla kontakter
 • Företräda SIWI och bidra till ökad kännedom om SIWIs verksamhet.
 • Följa upp lokala omkostnader och utgifter så att de kan rapporteras i enlighet med SIWIs regler.
 • Utveckla dialogen med relevanta beslutsfattare och aktörer
 • Bistå med övrigt förekommande arbetsuppgifter föranledda av projektet.

Budgetansvar

Inget budget ansvar men ska kunna följa givna budgetar för projekt och även rapportera och följa upp.

Rapporteringsansvar

Rapporterar till Director, Swedish Water House

Erfarenhet

Utbildning

Akademisk utbildning med relevant inriktning inom samhällsvetenskap, ekonomi eller naturvetenskap

Tidigare erfarenhet

Minst 3 års yrkeserfarenhet, gärna i internationell verksamhet.

Kvalifikationer

God samarbets- och organisationsförmåga, god förmåga att självständigt driva projekt och skicklighet att hantera många projekt/uppgifter samtidigt krävs för positionen. God erfarenhet av att skriva underlag, rapporter och sammanfattningar. Erfarenhet av att leda möten och göra presentationer. Erfarenhet av samarbete med företag, organisationer och offentlig sektor, företrädesvis internationell erfarenhet. Avgörande för tjänsten är ett mycket gott nätverk i Etiopien.

Språkkunskaper

Flytande svenska och engelska i tal och skrift. Gärna amhariska.

Alla ansökningar skickas till: [email protected]  

Sista ansökningsdag: Fredag 8 Juni, 2018


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

LANGUAGE REQUIRED