Projektmedarbetare (Vatten och antibiotikaresistens)

Stockholm International Water Institute (SIWI)

Stockholm, , SE

Genom att bedriva nationellt och internationellt inriktad forsknings- och utbildningsverksamhet verkar Stockholm International Water Institute, SIWI för att en framtidsorienterad och kunskapsintegrerad syn på vattenfrågor tillämpas vid beslutsfattande på olika nivåer. SIWI deltar i internationella och nationella vattenprocesser, bedriver internationell och nationell informations och opinionsbildningsverksamhet. Man deltar aktivt årligen vid världsvattenveckan i Stockholm och har dessutom aktiviteter under Almedalsveckan.

Swedish Water House är en avdelning inom SIWI och söker en ny medarbetare inom området vatten och läkemedel med fokus på antibiotikaresistens, samt upphandling och hållbarhetskrav för läkemedel i ett projekt som erhållit extern finansiering. Projektet är under uppstart och vår nya medarbetare kommer ingå i projektledningen samt leda och delta i en bred aktörsdialog och nära samarbete med lagstiftare, industri, myndigheter, forskare m fl.

Projektet syftar till att genomföra en multi-stakeholder approach för att främja dialog och utveckling av konkreta verktyg för att minska utsläpp från läkemedelstillverkning till miljön. Detta kan ske genom harmonisering av upphandlings- och hållbarhetskriterier eller genom att belysa regelöverträdelser vid produktionsprocesser. Finansieringen för projektet är begränsat till 18 månader och under projektperioden kommer möjligheter för fortsatt finansiering utforskas.

Huvudsakliga uppgifter:

  • Administration och genomförande av projekt i samarbete med externa projektpartners
  • Planera, organisera, genomföra möten/workshops/konferenser (Sverige och internationellt)
  • Leda och delta i bred aktörsdialog (policy, industri, forskare, myndigheter, etc.)
  • Representera SIWI
  • Rapportering och utveckling av uppföljningsaktiviteter
  • Följa och dokumentera projektet

Viktiga kompetenser:

  • Kunskap om frågan eller dokumenterad förmåga att snabbat arbeta in sig i ett komplext område som läkemedel och vatten (tillverkning, hållbarhetskrav, reglering, rening samt hälso- och miljöeffekter)
  • Erfarenhet av projektgenomförande eller projektledning
  • Erfarenhet av att skriva projektansökningar på svenska och engelska
  • Erfarenhet från läkemedelsindustri, statlig anställning eller internationellt arbete

Ansök: Vänligen skicka CV och personligt brev till [email protected] senast den 23 oktober 2017. Intervjuer sker löpande. Uppstart: Snarast möjligt. För ytterligare information kontakta Katarina Veem Director SWH, [email protected] Swedish Water House , Tel: +46 8 121 360 71 eller Kerstin Harnesk Manager HR, [email protected], Tel: +46121 360 12


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

LANGUAGE REQUIRED