Netherlands nationals: Ecoloog waterkwaliteit

Rijkswaterstaat

Utrecht or Lelystad, Netherlands 🇳🇱

Ecoloog waterkwaliteit

Schoon en gezond water, duurzaam waterbeheer en circulaire economie staan volop in de belangstelling. Bij Rijkswaterstaat krijgen we steeds meer opdrachten op deze terreinen. Zo werkt de afdeling Waterkwaliteit en Natuurbeheer onder meer aan de ecologie van grote wateren en het optimaliseren van lozingsvergunningen. Als ecoloog waterkwaliteit is jouw ondersteuning hierbij van onschatbare waarde.

Zo draag jij bij aan een infrastructuur met oog voor optimaal waterbeheer
Een stabiel ecosysteem in de grote wateren en duurzaam waterbeheer; dat is jouw doel. Je levert inhoudelijke ondersteuning en advies bij kennisontwikkeling en implementatievraagstukken rondom onder meer klimaatrobuustheid, verduurzaming en kwaliteit van onze leefomgeving. Vanuit je ecologische expertise ben je breed inzetbaar. Je zorgt voor afstemming en overleg, neemt verslaglegging voor je rekening en begeleidt de inkoop van ecologische kennis.

De komende jaren realiseert Rijkswaterstaat samen met regionale partijen tientallen grote en kleinere maatregelen om leefgebied aan te leggen en de natuurlijke waterbeweging te herstellen. Zo werken we aan een veerkrachtige en toekomstbestendige ecologie. Samen met andere organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat stuur je de uitvoering van projecten door derden aan. Je borgt hierbij adequate kennisontwikkeling en monitoring. Denk hierbij aan programmatische aanpak ecologie grote wateren, de Kaderrichtlijn Water, de Kaderrichtlijn Marien, Natura 2000, en LIFE-IP Deltanatuur. De monitoringsresultaten verwerk en duid je. De uitkomsten en jouw eigen bevindingen presenteer je vervolgens aan alle betrokkenen, bijvoorbeeld via webinars en workshops.

Wat wij aan jou waarderen
Een netwerker pur sang; zo sta jij bekend. En zowel collega’s als externe partners kunnen dan ook rekenen op jouw samenwerking. Je staat open voor kennisoverdracht van ervaren collega’s. Hun kennis over bijvoorbeeld waterplanten, macrofauna, eutrofiëring en het functioneren van het ecosysteem neem je graag tot je. Je zorgt dat je de ontwikkelingen en belangen binnen en buiten onze organisatie kent en legt de juiste verbindingen. En dankzij je sterke organisatorische skills ontzorg je je collega’s.

Meer weten?
Solliciteer direct, wij kijken ernaar uit! Een eerste kennismaking kan wat ons betreft snel plaatsvinden. Alle gesprekken vinden momenteel online plaats. Wil je eerst inhoudelijk meer weten over de functie? Bel of app met Harm Oterdoom, procesmanager via 06-10929044. Hij staat je graag te woord.

In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft Rijkswaterstaat een aangepaste selectieprocedure en werken we vanuit huis. De meest actuele informatie vind je via deze link.

Vacaturenummer: WVL-878

  • je hebt een wo-diploma en werkervaring op het gebied van aquatische ecologie;
  • je hebt minimaal een jaar ervaring met adviseren en het maken van adviesproducten voor beleidsmakers, vergunningverleners en (andere) waterkwaliteitsbeheerders;
  • je bent aantoonbaar succesvol in het leiden en/of coördineren van (deel)projecten;
  • je hebt affiniteit met de onderzoekswereld.

SalarisniveauSchaal 11
SalarisMin €3279 – Max €5039 bruto per maand. Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek.
DienstverbandArbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Minimaal aantal uur per week32
Maximaal aantal uur per week36

Volop doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden
De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Denk aan het volgen van opleidingen en het behalen van certificeringen. Ook bieden we loopbaancoaching als je daar behoefte aan hebt.

Interessante extra’s
Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB) bestaande uit vakantiegeld van 8% en een jaarlijkse eindejaarsuitkering. Dit IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en/of tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt bijvoorbeeld een deel van je maandinkomen laten uitbetalen wanneer jij dat wenst, het IKB omzetten in verlof of het besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. Tot onze andere secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer bedrijfsfitness en volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer.

  • je standplaats is Lelystad of Utrecht, maar vanawege de corona maatregelen werken we momenteel vanuit huis;
  • de selectiegesprekken vinden plaats op 22 en 23 juni 2021 en zijn digitaal;
  • een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Water, Verkeer en Leefomgeving is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Wij zijn binnen de organisatie leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. Wij voorzien uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland. Dat doen we door de kennis die nodig is om een antwoord op deze vragen te geven, te (laten) ontwikkelen, beheren en te delen.

Dit doen we natuurlijk niet alleen. Wij werken daarin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis. Zo werken we bijvoorbeeld aan duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval en plastic rondom en in onze wegen en wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook onderhouden we dijken langs Rijkswaterstaat en keringen, en onderzoeken we hoe we in tijden van droogte water beter vast kunnen houden. WVL monitort en analyseert verkeersongevallen en onderzoekt hoe de wegen nog veiliger kunnen maken. Daarbij houden we rekening met de mensen, dieren en natuur in de omgeving.

In totaal werken er ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop en Prestatiemanagement, Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit en Veiligheid en Water en Leefomgeving. We delen onze ervaringen en inzichten, om anderen te voorzien in hun kennisbehoefte van vandaag en morgen. Zo werken we met elkaar aan het Nederland van overmorgen.

Waterkwaliteit en Natuurbeheer
De afdeling Waterkwaliteit en Natuurbeheer beschikt over diepgaande kennis en expertise van de waterkwaliteit, ecologie, gebruiksfuncties (zwemwater, drinkwater, koelwater, recreatie en scheepvaart), emissies en verontreinigingsbronnen in zowel zoete als zoute watersystemen. Met deze kennis ondersteunen we Rijkswaterstaat en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, en Economische Zaken en Klimaat bij onder meer de implementatie van de EU-kaderrichtlijnen Water en Marien en de beheerplannen Natura 2000. Ook dragen we bij aan vergunningverlening en monitoren we in grote watersystemen de effectiviteit van maatregelen, natuurcompensatie en andere ingrepen in het watermilieu. De afdeling bestaat uit ruim vijftig medewerkers.


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

LANGUAGE REQUIRED