Netherlands nationals: Senior beleidsmedewerker waterveiligheid en cybersecurity

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

The Hague, , NL

Wil je bijdragen aan de waterveiligheid en heb je interesse in alles wat te maken heeft met nationale veiligheid, (cyber)security en economische veiligheid? Lijkt het je daarnaast een uitdaging om actief te zijn op het snijvlak van politiek, beleid en uitvoering? Dan is de functie Senior Beleidsmedewerker Waterveiligheid & Cybersecurity vast iets voor jou.

De afgelopen jaren zijn de thema’s nationale veiligheid (cyber)security en economische veiligheid belangrijker geworden dan ooit door onder meer de Covid-19 crisis, toegenomen afhankelijkheid van ICT en toenemende cyberdreiging en aantal cyberaanvallen. Inmiddels zijn er (zowel nationaal als Europees) regelgeving, projecten en beleidsinitiatieven in het leven geroepen om de weerbaarheid van de vitale sectoren te versterken. Een intern afgestemde positiebepaling van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt steeds belangrijker voor een goed samenspel met de andere departementen. Deze afstemming vindt plaats tussen:

  • de vier beleidsdirectoraten-generaal (Luchtvaart & Maritiem, Mobiliteit, Milieu & Internationaal en Water & Bodem onderling, en
  • tussen de beleidsdirectoraten-generaal en de hoofddirectie Financiën, Informatievoorziening en Bedrijfsvoering (FIB).

Daarom wordt er een coördinatie-unit als samenwerkingsverband opgezet om zowel de interne als externe coördinatie op de nationale veiligheidsdossiers te faciliteren. De unit zal bestaan uit een medewerker vanuit de FIB en een medewerker vanuit het Directoraat-generaal Water en Bodem (DGWB) namens de vier beleidsdirectoraten-generaal. Het ondersteunende secretariaat wordt geleverd door FIB. Kortom; dit is een nieuwe rol en dat gaat doorgaans gepaard met een zekere mate van vrijheid qua invulling maar zeker ook met uitdagingen waarvoor een groot verantwoordelijkheidsgevoel en vermogen om effectief te kunnen samenwerken essentieel is.

De unit zal de volgende hoofdtaken hebben:

  1. Het faciliteren van de onderlinge afstemming binnen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor de beleidsdomein-overstijgende thema’s;
  2. Het fungeren als portaal richting andere departementen en het opbouwen en onderhouden van een relevant netwerk om effectief de IenW belangen te borgen;
  3. Het ondersteunen van de portefeuillehouder Cybersecurity (hoofddirecteur FIB) en de coördinerende directeur-generaal Water en Bodem (dgWB).

Wat ga je doen?
Als senior beleidsmedewerker ben je verantwoordelijk voor beleidsdossiers op het snijvlak van waterveiligheid en cybersecurity. Je bent het eerste aanspreekpunt voor het vitale proces keren en beheren (waterkwantiteit) voor zowel Rijkswaterstaat (RWS) als de Waterschappen. Daarnaast bewaak je in een algemene opdrachtgeversrol van DGWB richting RWS de cybersecurity en nationale veiligheidsbelangen en fungeer je als de spil in de opbouw van kennis en relaties op diverse thema’s. Je legt verbindingen tussen de interne organisatieonderdelen en de externe stakeholders zoals de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) en andere vakdepartementen.
Je werkt nauw samen met de andere beleidsdomeinen van IenW zoals de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT), Rijkswaterstaat, het Ministeries van JenV en BZK en wordt breed ingezet in de politieke processen (algemene overleggen, kamervragen, kamerbrieven etc.).

Het exacte takenpakket zal vastgelegd worden in de Terms of Reference voor de unit en de functie wordt ondergebracht bij de afdeling waterveiligheid, het team nationale veiligheid en cybersecurity.

Wie ben jij?
We zoeken iemand die zich snel kan inwerken in de verschillende dossiers, het uitdagend vindt om zich op complexe vraagstukken te storten, beleidsvormende processen te begeleiden en relationeel sterk is en resultaten wil halen. Doordat de unit in oprichting is, is er veel ruimte voor meedenken over taken en richting. Onderlinge afstemming vraagt het afwegen en samenbrengen van diverse belangen. Een helicopterview en doorzettings- en relativeringsvermogen zijn daarom belangrijk.
Verder herken je jezelf in onderstaande bullets:

  • Je hebt affiniteit met cybersecurity en nationale veiligheid;
  • Je hebt affiniteit met waterveiligheid;
  • Je werkt graag en constructief samen;
  • Je bent bestuurlijke sensitief;
  • Je bent analytisch sterk.

POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

LANGUAGE REQUIRED