Netherlands nationals: Jurist water en bodem

Rijkswaterstaat
Netherlands
Position Type: 
Full-Time
Organization Type: 
Government
Experience Level: 
3-4 Years
Degree Required: 
Bachelor's (Or Equivalent)

EXPIRED

Please note: this job post has expired! To the best of our knowledge, this job is no longer available and this page remains here for archival purposes only.

Jurist water en bodem

Chemische en ecologische waterkwaliteitsvraagstukken over het (water)bodembeschermingsrecht en over afvalstoffen: dit is jouw vakgebied als senior jurist water en bodem. Je adviseert alle geledingen van Rijkswaterstaat, brengt bestuurlijk-juridische ontwikkelingen in kaart en maakt specialistische kennis bruikbaar voor je collega’s binnen Rijkswaterstaat, onder andere door het geven van presentaties, het organiseren van kennisbijeenkomsten en het schrijven van artikelen en memo’s.

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
Je onderhoudt een relevant netwerk en zoekt de juiste mensen om gezamenlijke adviezen en ondersteunende diensten tot stand te brengen. In juridische processen los je zowel intern als extern snel problemen op. Je draagt bij aan het delen en borgen van kennis binnen de juridische keten van Rijkswaterstaat, daarvoor voer je intern en extern overleg. Je behandelt complexe dossiers, levert een bijdrage aan de ontwikkeling van wet- en regelgeving en je draagt bij aan uniformering van de werkwijze binnen de diverse onderdelen van Rijkswaterstaat.

Hoe jouw werkweek eruit ziet
Op maandag gaat de week vliegend van start: je schuift aan bij een overleg op het ministerie over nieuw-ontdekte schadelijke stoffen in water, waarbij je samen met chemici en andere disciplines helpt een landelijke aanpak te ontwikkelen. Op dinsdag geef je in een van de regiokantoren een presentatie aan vergunningverleners en handhavers om de regulering van lozingen onder de nieuwe Omgevingswet uit te leggen en samen met hen de praktische gevolgen daarvan in kaart te brengen. Op woensdag denk je mee over het opstellen van een gebiedsspecifiek toetsingskader voor een bodemtoepassing en sta je ’s middags voor de rechter om een handhavingsactie jegens een waterkrachtcentrale te verdedigen ter verbetering van de visstand. Op donderdag doe je een juridische check op een vergunning voor een groot, complex bedrijf waarbij het besluit moet staan als een huis. Tijdens een lunchlezing leer je bij over de onderwerpen waar je collega-juristen mee bezig zijn. Op vrijdag sluit je de week af met een overleg in het juridisch PFAS-team binnen Rijkswaterstaat.

Wat wij aan jou waarderen
Als collega ben je een open en klantvriendelijke persoonlijkheid die overtuigend adviezen uiteenzet. Als vanzelfsprekend ga je verstandig om met gevoelige materie. Onder druk van deadlines weet jij goed te presteren en ga je precies te werk met oog voor detail. Tot slot ben je zowel mondeling als schriftelijk communicatief vaardig.

In verband met de ontwikkelingen rondom het corona virus heeft Rijkswaterstaat een aangepaste selectieprocedure. De meest actuele informatie vind je via deze link.

Vacaturenummer: CD-880

Functie-eisen

  • je hebt een wo opleiding in het bestuursrecht;
  • je hebt kennis van en aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring binnen het omgevingsrecht;
  • je hebt kennis van en bij voorkeur werkervaring met het waterrecht, de bodemregelgeving en/of het afvalstoffenrecht;
  • je hebt oog voor zowel de juridische kaders als de Rijkswaterstaatbelangen.

 

Jouw toekomstige afdeling

De Corporate Dienst is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat en bestaat uit de eenheid Klant & Services en de drie directies Communicatie, Personeel en Recht, Facilitair en Financiën en Bedrijfsvoering & Inkoop. Wij zorgen voor ondersteuning bij de uitvoering van primaire werkprocessen van het Bestuur, de Bestuursstaf en de andere organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Dit doen wij door het leveren van bedrijfsvoering diensten tegen zo laag mogelijke kosten op het gebied van HRM, Communicatie, Facilitaire en Financiële dienstverlening en Bestuurlijke Juridische zaken en Vastgoed. Daarnaast zijn we actief buiten Rijkswaterstaat: ook andere rijksoverheden en partijen als gemeenten en waterschappen nemen producten en diensten bij ons af. In totaal werken er ongeveer 1000 mensen binnen de CD, verspreid over bovengenoemde gebieden.

Jouw team Expertise & RWS advocaten
Het team Expertise en RWS Advocaten maakt deel uit van de eenheid Bestuurlijke Juridische Zaken en Vastgoed. De eenheid (4 afdelingen) levert juridische expertise aan RWS-diensten, verzorgt kennis- en kwaliteitsmanagement, verleent vergunningen en concessies, faciliteert Kroonbesluiten (onteigeningen), behandelt nadeelcompensatie- en schadezaken en voert publiek- en privaatrechtelijke geschillen.

De juristen van Expertise leveren juridische expertise aan het bestuur, de Bestuursstaf, projectorganisaties en de landelijke en regionale onderdelen van Rijkswaterstaat. Naast juridische advisering hebben we taken op het gebied van instrumentontwikkeling (onder andere kaders en richtlijnen), uitvoeringstoetsen en analyses. Ook dragen we bij aan kennis- en kwaliteitsmanagement en aan de uniformering van de juridische werkprocessen binnen Rijkswaterstaat.