Netherlands nationals: Surveyor waterkwantiteit

Rijkswaterstaat

Arnhem, , NL

Surveyor waterkwantiteit

Bij het realiseren, onderhouden en beveiligen van (infrastructurele) projecten is het essentieel dat we binnen Rijkswaterstaat (RWS) over de juiste informatie beschikken. Kwantificering van en inzicht in waterhoeveelheden is voor Rijkswaterstaat van essentieel belang. Het is een sleutelparameter voor de bescherming tegen hoogwater en prioriteitstelling in de waterverdeling tijdens laagwatersituaties. Wij voeren daartoe mobiele metingen uit op het gebied van bodemligging, waterkwaliteit en waterkwantiteit. Daarnaast leveren wij specialistisch advies op het gebied van wegdekmetingen. Ben jij straks de bron?

Als surveyor waterkwantiteit werk je in een landelijk team aan informatievragen rondom waterstromen, debieten en hiermee samenhangende processen zoals sedimenttransport en verspreiding van zout. Jouw bijdrage binnen dit team bestaat uit het verder uitbouwen van de kennis en ervaring over de informatieverzameling op de binnenwateren zoals rivieren, kanalen en meren. Specifiek bestaan jouw werkzaamheden uit het zelf uitvoeren van metingen, het verifiëren van meetresultaten van marktpartijen en het meedraaien in project- en kennisgroepen.

Je bent meetleider bij metingen die we zelf uitvoeren. Daarbij ben je verantwoordelijk voor het succesvol doorlopen van het gehele proces van informatieverzameling en geef je binnen het werkgebied waterkwantiteit technisch advies aan collega’s, kennisinstituten en marktpartijen. Naast de voorbereiding en uitvoering van de meting is een belangrijke rol weggelegd op het gebied validatie, presentatie en opslag van data in de landelijke opslagsystemen. Het gaat hierbij vooral om stroommetingen met een Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP). Binnen deze adviesrol valt ook het verifiëren en controleren of de juiste procedures van het inwinproces zijn doorlopen en of de dataleveringen in overeenstemming zijn met de eisen die eraan worden gesteld. Bij ingekochte informatieproducten werk je nauw samen met (de technisch manager van) IPM-teams van de directie Inwinning en Gegevensanalyse (IGA) en landelijke dienstonderdelen Programma’s Projecten en Onderhoud (PPO/) en Grote Projecten en Onderhoud (GPO). Door samen te werken kunnen we het belang van het centrale informatievoorziening (CIV)-proces op basis van 1 RWS blijven uitdragen en helpen verbeteren. Jij bent verantwoordelijk voor het beheer van de protocollen voor het inwinnen en verwerken van data voor hydraulische metingen op binnenwateren.

Als team werken we samen aan meetcampagnes in het kader van jaarlijks terugkerende informatievragen of specifieke projecten. Voorbeelden van meetcampagnes die jaarlijks uitvoerd worden zijn stroommetingen tijdens hoogwater op de Rijn- en of Maastakken, zoutmetingen tijdens droogteperioden bij lage rivierafvoeren en 13-uursmetingen tijdens springtijcondities. Bij de uitvoering van deze campagnes speel jij een cruciale rol. De informatievoorziening voor specifieke informatievragen vanuit beleid, ontwikkeling of beheer van het watersysteem vraagt veelal een projectmatige aanpak. Jouw inzet in deze projecten is afhankelijk van je vaardigheden of wens om deze te ontwikkelen. Het ontwikkelen van vaardigheden staat ook centraal in de kennisgroepen waarin je zult deelnemen. Hierin staan het bespreken en doorvoeren van vernieuwingen, verbeteringen en innovaties centraal.

We werken mobiel. Dat betekent dat we gebruik maken van technieken waarbij we lopen, vliegen, rijden en varen. Je zult o.a. aan boord van meetschepen werken en daarvoor ook op diverse lokaties moeten opstappen. We werken landelijk maar de geografische nadruk voor deze vacature ligt in het gebied rond de Rijntakken. De directie IGA en dus ook de afdeling Mobiel Meten bevindt zich in een transitieperiode. We ontwikkelen nieuwe en optimaliseren bestaande dienstverlening. We zijn daarom specifiek op zoek naar collega’s met innovatie- en realisatiekracht én talent voor integrale en efficiënte samenwerking. Collega’s die van en met elkaar willen en kunnen leren. Die tegen een stootje kunnen, en nieuwsgierig, ondernemend en resultaatgericht zijn.

In verband met de ontwikkelingen rondom het corona virus heeft Rijkswaterstaat een aangepaste selectieprocedure. De meest actuele informatie vind je via deze link.

Vacaturenummer: CIV-764

  • Een hbo-diploma bij voorkeur in de richting van watermanagement of hydrografie;
  • Ervaring met het inwinnen en verwerken van hydraulische parameters;
  • Ervaring met het werken met (grote) datasets en je weet hoe je advies moet geven;
  • De activiteiten vragen om een flexibele houding t.o.v. werktijden. In bijzondere situaties zoals rondom hoogwater is inzet in het weekend vereist;
  • Ervaring met software voor het inwinnen, valideren en opslaan van data.

POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

LANGUAGE REQUIRED