Netherlands nationals: Adviseur waterbeheer

Rijkswaterstaat

Goes, , NL

Adviseur waterbeheer

Als adviseur waterbeheer lever jij een belangrijke bijdrage aan onze hoofdwatersystemen, het gebruik en de ontwikkeling van onze infrastructurele en waterhuiskundige netwerken in de regio Zeeland. Hoe zorgen we voor voldoende, schoon én gezond water? Zijn er mogelijke risico’s in het functioneren van het hoofdwatersysteem? Jij bent (mede) verantwoordelijk voor het signaleren en beheersen hiervan.

Jouw focus ligt op waterkwaliteit, waterkwantiteit en ecologie. Je geeft inhoudelijk advies met een oog voor de organisatorische context en werkprocessen en kunt je weg vinden in een politiek-bestuurlijke omgeving. Vanuit een goed ontwikkeld netwerk werk je proactief samen met andere afdelingen van Rijkswaterstaat in de regio Zeeland, andere organisatieonderdelen en stakeholders op en rond de Zeeuwse wateren.

In je werk heb je continu aandacht voor het verbeteren van de processen. In samenwerking met collega’s van andere programmaonderdelen beheer en onderhoud je gegevens, signaleer en analyseer je knelpunten en draag je voor deze knelpunten oplossingen aan. Regelmatig stem je af met collega’s binnen de regio en andere partijen binnen Rijkswaterstaat.

Volkerak-Zoommeer

 • Jij bent het eerste aanspreekpunt voor het Volkerak-Zoommeer, binnen team waterbeheer. Jij houdt je bezig met:
 • afhandelen van vragen, klachten en meldingen over het hoofdwatersysteem;
 • betrokken bij de totstandkoming van een actueel waterakkoord en soortgelijke verdragen en meewerken aan de operationalisering hiervan;
 • coördineren van de inzetprotocollen bij het dossier ‘Waterberging Volkerak-Zoommeer’;
 • fungeren als aanspreekpunt met betrekking tot de ‘droogteproblematiek’ voor Rijkswaterstaat in Zeeland, maar ook voor wateroverlast kunnen we bij jou aankloppen. Zo nodig verzorg je de waterberichtgeving als de beschikbaarheid van het hoofdwatersysteem wordt beïnvloed;
 • fungeren als aanspreekpunt voor zaken zoals monitoring, landelijke kaders voor exoten en waterplanten en neemt in die hoedanigheid ook deel aan in- en externe overleggen;
 • adviseren over vergunningaanvragen en ruimtelijke ordening-plannen die betrekking hebben op het hoofdwatersysteem. Je stemt hierbij steeds proactief af met interne regionale en landelijke partijen.

Als kennisdrager op gebied van waterkwaliteit, -kwantiteit en ecologie bewaak jij (mede) de toestand van de Zeeuwse wateren en maakt periodiek toestand rapportages op basis van beschikbare data. Je bent inhoudelijk betrokken en breed inzetbaar bij diverse dossiers en werkt mee aan de operationalisering ervan. Je vervult de rol van opdrachtgever richting landelijke diensten als Verkeer en Watermanagement (VWM) en Centrale Informatievoorziening (CIV) bij de operationele invulling van het watermanagement binnen de regio Zeeland.

Je treedt op als beheerdersvertegenwoordiger bij Rijksstructuurvisies, verkenningen en planstudies zoals het Beheerplan Natura2000 en de Kader Richtlijn Water (KRW). Je hebt een vernieuwende kijk op zaken, hebt een helicopterview en kunt anderen overtuigen. Je bent op de hoogte van de actuele toestand van hoofdwatersysteem en stelt waar nodig optimalisatie mogelijkheden voor.


Wat voor onderwerpen kom je tegen in je functie?
Je houdt je bezig met allerlei waterkwaliteits- en waterkwantiteitsaspecten, zoals zoutgehalte, waterpeil, zwemwaterkwaliteit, overlast door blauwalgen, exoten en waterplanten.

Wil je meer informatie over de vacature voordat je gaat solliciteren?
Bel Yuri de Nooijer (clusterleider waterbeheer) via 06-53281700 of Johan Stouten (clusterleider assetmanagement) via 06-12392091. Zij staan jou graag te woord.

In verband met de ontwikkelingen rondom het corona virus heeft Rijkswaterstaat een aangepaste selectieprocedure. De meest actuele informatie vind je via deze link.

Vacaturenummer: ZD-487

 • Je hebt een afgeronde hbo-opleiding in de richting van waterbeheer, watermanagement of ecologie;
 • Je hebt kennis van wet- en regelgeving binnen jouw vakgebied, denk hierbij aan Natura 2000 of de Kader Richtlijn Water;
 • Je weet je de relevante processen en producten snel eigen te maken;
 • Je hebt bij voorkeur kennis van het areaal, gebied en assets;
 • Je hebt aantoonbare ervaring in een adviesfunctie.

POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

LANGUAGE REQUIRED