Netherlands nationals: Manager Beheer Waterveiligheid

Waterschap Aa en Maas
Netherlands
Position Type: 
Full-Time
Organization Type: 
Government
Experience Level: 
Not Specified
Degree Required: 
Bachelor's (Or Equivalent)
Languages Required: 
Dutch

EXPIRED

Please note: this job post has expired! To the best of our knowledge, this job is no longer available and this page remains here for archival purposes only.

Company information

Jouw bloed gaat sneller stromen als je je vast kunt bijten in complexe dijkversterkingsprojecten. Projectmatig en omgevingsgericht werken is je op het lijf geschreven. Je hebt oog voor resultaten, verschillende belangen en beheeraspecten en je bent een echte verbinder. Herken je dit? Dan ben jij de manager beheer die we zoeken!

Waterschap Aa en Maas zorgt voor veilige dijken, schoon water en droge voeten in het oostelijk deel van Noord-Brabant. Een pittige opgave, want het klimaat verandert en dat vraagt om integrale, gebiedsgerichte oplossingen. Om aan de nieuwe landelijke veiligheidsnormen te voldoen en bewoners te beschermen tegen overstromingen, zijn we bezig met grote waterveiligheidsprojecten, zoals Ravenstein-Lith en Cuijk-Ravenstein. In totaal brengen we 110 km primaire waterkeringen langs de Maas en 72 km regionale kering op orde.

Function description

Vanuit de afdeling Waterveiligheid vervul je een belangrijke rol in de waterveiligheidsprojecten Ravenstein-Lith (ook wel Meanderende Maas genoemd) en op termijn Cuijk-Ravenstein. Vroegtijdig betrekken van de beheerders is één van de succesfactoren van projecten. Als manager beheer stuur je het proces tussen het project en de betrokken beheerders. Je neemt ze mee in het hele proces van ontwerp, uitvoering en uiteindelijke overdracht van de gerealiseerde projectonderdelen aan de verschillende beheerders.
 
De eerste jaren ligt de nadruk van het werk bij het project Meanderende Maas. Het is een integraal project, dat zowel onder het HWBP als het MIRT valt. In het project wordt samengewerkt door 10 partners: waterschap Aa en Maas (trekker), provincie Noord-Brabant, gemeente Oss, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, provincie Gelderland, gemeente Wijchen, gemeente West Maas en Waal en waterschap Rivierenland.
 
In december 2019 is het voorkeursalternatief van dit project vastgesteld. Het project maakt nu een gedetailleerd plan voor een veilige dijk en ontwikkeling van de uiterwaarden. Het plan wordt integraal, met onderlinge samenhang en ruimtelijke kwaliteit ontwikkeld. Jij bent de verantwoordelijke om met de betrokken beheerders een gedeelde beheervisie te maken en op basis hiervan afspraken te maken over het te voeren beheer en onderhoud. Je initieert en trekt hiervoor de werkgroep beheer. Je stuurt het ingenieursteam aan voor de te maken beheervisie, beheerplan en beheerovereenkomsten. Hierin zoek je actief afstemming met relevante andere disciplines zoals techniek/ontwerp, omgevingsmanagement en contractmanagement.
 
Wij voeren de verschillende dijkversterkingsprojecten als onderdeel van een samenhangend programma uit, met de insteek om project-overstijgend te leren. Als manager beheer speel je hierbij een rol om leerervaringen opgedaan bij Meanderende Maas te borgen en te implementeren in Cuijk-Ravenstein en de dijkversterkingsprojecten die hierop volgen.

Function Requirements

 • Een opleidingsniveau HBO+/WO
 • Je hebt gevoel voor verhoudingen binnen een politieke-bestuurlijke organisatie.
 • Je hebt ervaring met grotere inrichtingsprojecten en bent bekend met het werken vanuit Integraal Project Management (IPM).
 • Je hebt aantoonbare werkervaring met (complexe) vraagstukken die spelen bij beheer in de samenwerking tussen project en de beherende partijen. Je vindt het een uitdaging om hierin tot goede gezamenlijke afspraken te komen.
 • Je bent iemand die makkelijk kan schakelen tussen project en projectpartners en de daarbij horende verschillende abstractieniveaus.
 • Je bent proactief en in staat om verschillende inhoudelijke terreinen binnen het project te betrekken en kan ervoor zorgen dat de output op tijd wordt geleverd.
 • Je bent een echte teamspeler en hebt geen 9-5 mentaliteit.
 • Je hebt een hands on instelling: vanuit overzicht doet je concrete voorstellen en brengt deze ook zelf tot uitvoering.
 • Je bent een natuurlijke netwerker en bruggenbouwer en in staat partijen met elkaar in contact te brengen en belangen te verbinden.
 • Je bent gewend om richting te geven in complexe afwegingen en in staat om dit om te zetten in concrete adviezen.

Job conditions

We zijn niet voor niets uitgeroepen tot de Beste overheidsorganisatie van 2018. We geloven dat dit (mede) komt doordat we investeren in onze medewerkers. En dus ook in jou!

 • Een leuk, betrokken en samenwerkingsgericht team met oog voor het inzetten van ieders competenties en talenten.
 • Afhankelijk van je opleiding en ervaring bedraagt jouw jaarsalaris maximaal € 73.368,- bruto bij een werkweek van 36 uur (functieschaal 11 van de salarisschalen Waterschapspersoneel). Dit bedrag is inclusief Individueel Keuze Budget (IKB).
 • Het IKB is een toeslag van 20% (inclusief 8% vakantiegeld) op je bruto jaarsalaris om zelf te besteden. Zo kun je bijvoorbeeld extra verlof kopen of dit bedrag laten uitbetalen.
 • Daarnaast ontvang je een ruim opleidingsbudget (PBB) van € 5.000,- per vijf jaar voor persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit.
 • Onze secundaire arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend. Zo krijg je een tegemoetkoming voor de kosten van woon-werkverkeer en hebben we een solide pensioenregeling

Contact information

Meer weten? Bel met Frans Jorna, Afdelingshoofd Waterveiligheid, telefoonnummer 06 – 46 24 19 87.

Ben je enthousiast? Stuur dan je sollicitatiebrief en CV uiterlijk 3 januari a.s. aan het cluster P&O. Dit kan via onderstaande button.
 
Word jij onze nieuwe collega? Dan moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan kunnen leveren.
 
Acquisitie naar aanleiding  van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.