Netherlands nationals: Adviseur Waterverdeling en Ecologie

Rijkswaterstaat
Middelburg, Netherlands
Position Type: 
Full-Time
Organization Type: 
Government
Experience Level: 
Not Specified
Languages Required: 
Dutch

EXPIRED

Please note: this job post has expired! To the best of our knowledge, this job is no longer available and this page remains here for archival purposes only.

Adviseur Waterverdeling en Ecologie

Als Adviseur Waterverdeling en Ecologie werk je aan het zoetwaterdossier, de Kaderrichtlijn (KRW) en aan de wettelijke taken op het gebied van Natura 2000. Je werkt binnen de afdeling Netwerk Ontwikkeling Verkenning en Planuitwerking (NOVP) van Rijkswaterstaat Zee en Delta.

Voor het zoetwaterdossier is regionale samenwerking en landelijke afstemming vereist. De werkzaamheden aan N2000 en de KRW vinden plaats in het Projectteam Waterkwaliteit & Ecologie – Delta. Je focust je daarbij op de evaluatie van bestaande beheerplannen en zorgt voor de voorbereiding van maatregelen om de huidige vaak nog ontoereikende KRW-toestand te verbeteren.

Rijkswaterstaat stimuleert de ontwikkeling van medewerkers. Naast je rol als Adviseur Waterverdeling en Ecologie zijn er groeimogelijkheden naar een andere projectteamrol.

Wat ga je doen?
Jouw taken binnen het zoetwaterdossier (0,6 fte):

 • Je neemt deel aan het Regionaal Afstemoverleg Zoet Water (een overleg met 3 provincies, 3 waterschappen en RWS; dit overleg is ook ter voorbereiding van besluitvorming van maatregelen binnen het Deltaprogramma Zoet Water);
 • Je neemt deel aan het Landelijk Platform Zoet Water van Rijkswaterstaat (hier vertegenwoordig je RWS bij de voorbereiding richting deltabeslissing zoet water, daarnaast zorg je voor inbreng van het regionaal belang in de nieuwe zoetwaterstrategie van de Hoofd Water Systemen);
 • Je coördineert de Werkgroep Slim Watermanagement Volkerak-Zoommeer (je hebt hier een voorzittersrol en zoekt hier de samenwerking met het RWS landelijke organisatieonderdeel Water, Verkeer en Leefomgeving);
 • Je houdt contact met overlegorganen en projectteams over de (waterverdelings)ontwikkelingen in projecten (Krammersluizen, Kanaal Gent-Terneuzen (KGT), Volkerak-Zoommeer), de regio (zoals Zeeuws deltaplan zoet water van Provincie Zeeland, omgevingsplan) en gebiedsoverleg Zuid Westelijke Delta (ZWD). Je draagt inhoudelijk bij aan interne verkenningen en de bouw van beslissingsondersteunende systemen. Je zorgt voor de afstemming van het zoetwaterdossier met het kennisprogramma zeespiegelstijging;
 • Je bent voorzitter van het Regionaal Droogte Overleg Zuidwest en neemt namens de regio deel aan de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW);
 • Je neemt deel aan de werkgroep NL/Vlaams overleg inzake droogte KGT en een informeel NL/Vlaams overleg rond waterschaarste (vooral kennisuitwisseling en opbouw netwerk).

Jouw taken voor N2000 en KRW (0,4 fte):

 • Je levert een bijdrage aan de evaluatie van beheerplannen door het opstellen van uitvragen aan ingenieursbureaus en het begeleiden ervan door inhoudelijke beoordeling van producten;
 • Je zorgt voor de voorbereiding van maatregelen voor de 3e tranche KRW met het oog op het verbeteren van de nog vaak ontoereikende KRW-toestand;
 • Je adviseert over ecologie en monitoring.

In verband met de ontwikkelingen rondom het corona virus heeft Rijkswaterstaat een aangepaste selectieprocedure. De meest actuele informatie vind je via deze link.

Vacaturenummer: ZD-478

 • WO of HBO opleiding, bijvoorbeeld ecologie of watermanagement of andere relevante opleiding;
 • Ervaring met (hoofd) watersystemen, waterverdelingsvraagstukken, waterprojecten en/of ecologie;
 • Kennis van het zoetwaterdossier, de Kaderrichtlijn (KRW) en Natura 2000;
 • Ervaring met projectmatig werken;
 • Ervaring met het schrijven van adviezen en annotaties (voor directie en bestuur);
 • Ervaring met het vertegenwoordigen van belangen in (landelijke) overleggen (bij voorkeur ook in een voorzittersrol);
 • Kennis van het werkgebied, de Zuidwestelijke Delta, is een pré;

Daarnaast ben je communicatief vaardig, heb je overtuigingskracht en leg je makkelijk contact met mensen. Je bent in staat om zowel zelfstandig werken als samen te werken met anderen. Je hebt een sterk analytisch vermogen en je bent een zelfstandig denker (in staat om belangen af te wegen, je hebt inlevingsvermogen en zet de inzichten om in een op de doelgroep gericht advies).