Hydrologi / Ohjelmistosuunnittelija / Kehitysinsinööri

Suomen ympäristökeskus SYKE
Helsinki, Finland
Position Type: 
Full-Time
Organization Type: 
University/Academia/Research/Think tank
Experience Level: 
Not Specified
Languages Required: 
Finnish

EXPIRED

Please note: this job post has expired! To the best of our knowledge, this job is no longer available and this page remains here for archival purposes only.

Viran/tehtävän kuvaus

Haemme hydrologia / ohjelmistosuunnittelijaa / kehitysinsinööriä monipuolisiin hydrologisen seurannan tietojärjestelmien kehitys- ja ylläpitotehtäviin vakituiseen työsopimussuhteeseen.

SYKE vastaa kansallisesta hydrologisesta seurantaohjelmasta, joka perustuu hydrologisten ilmiöiden systemaattiseen mittaamiseen. Toiminnassa hyödynnetään keskeisesti mittausteknologioita ja tietojärjestelmiä. Hydrologisia tietoja käytetään laajasti vesivara- ja vesiensuojelutehtävissä, esim. hydrologisten ennusteiden tekemisessä.

Tehtävässä vastaat hydrologisen seurannan tietojärjestelmien ja ohjelmistojen ylläpidosta, dokumentoinnista ja kehittämisestä. Tehtävässä ylläpidät ja kehität järjestelmiä, suunnittelet tietokantoja, koodaat ohjelmistoja sekä ylläpidät hydrologisten mittalaitteiden tietoliikenneyhteyksiä, opastat ja koulutat tietojärjestelmien käyttäjiä.

Tehtävä on sijoitettu SYKEn vesikeskukseen, pääsääntöisesti Helsingin toimipaikkaan. SYKEllä on toimipaikat myös Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa. Työskentelemme kaikissa toimipaikoissamme monitilaympäristössä.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Tehtävässä ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Turvallisuusselvitys

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme

Tehtävässä menestyminen edellyttää sinulta tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, ensisijaisesti ylempää korkeakoulututkintoa (DI/FM).

Onnistuaksesi tehtävässä sinulla tulee olla erinomaiset tietotekniset taidot ja kokemusta joistakin seuraavista:
- tietokannat (MS SQLserver / MySQL / Oracle: ylläpito ja suunnittelu), tietokantojen normalisoinnit ja relaatiotietokannat
- ohjelmointi jossakin seuraavista ympäristöistä: Delphi, C++, C, Fortran, Object Pascal
- kokemusta WWW-tekniikoista, mm. HTML5, CSS, PHP ja Javascript
- käyttöjärjestelmätuntemusta: Windows ja Linux.
- tietoliikenteen tuntemus (modeemit ja sarjaporttiliikenne).

Tehtävässä menestymisen kannalta eduksesi lasketaan jonkun tai kaikkien näiden osaaminen: hydrologian/vesitalouden/meteorologian tai muiden fysikaalisten tieteiden tuntemus, tilastotiede, paikkatietojärjestelmät.

Tehtävässä vaaditaan päivystysvalmiutta tulvatilanteissa. Tarvitset tehtävässä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja toiminnan kehittämiseen sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Toivomme valmiutta osallistua kansainvälisiin hankkeisiin.

Työssä tarvittava kielitaito

Tarvitset tehtävässä hyvää suomen kielen ja hyvää englannin kielen taitoa.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy SYKEn palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden, henkilökohtaisen suoriutuvuuden ja kokemuksen perusteella (3785 - 4293 euroa/kk).

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Suomen ympäristökeskus SYKE
Latokartanonkaari 11
00790
Helsinki

Hakijoita pyydetään liittämään hakemukseen vapaamuotoinen CV