Netherlands nationals: (junior) Beleidsmedewerker Klimaatadaptatie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
The Hague, Netherlands
Position Type: 
Full-Time
Organization Type: 
Government
Experience Level: 
0-2 Years
Languages Required: 
Dutch

EXPIRED

Please note: this job post has expired! To the best of our knowledge, this job is no longer available and this page remains here for archival purposes only.

Functie­omschrijving

Warmer, droger, natter en een stijgende zeespiegel: er komt heel wat op ons af. Naast het verder voorkómen van de opwarming van de aarde zijn aanpassingen aan het veranderende klimaat hard nodig: klimaatadaptatie. Want extreem weer komt nu al steeds vaker voor, zowel hoosbuien als langdurige droogte en perioden van hitte. Klimaatadaptatie staat niet voor niets volop in de maatschappelijke en politieke belangstelling en is een belangrijke prioriteit in het Regeerakkoord. In deze functie heb je de mogelijkheid om mee te werken aan dit politiek actuele dossier.

Wat ga je doen als (junior) beleidsmedewerker
Als (junior) beleidsmedewerker is jouw werkterrein tweeledig. Je werkzaamheden bevinden zich op terrein van klimaatadaptatie in de bebouwde omgeving en anderzijds op het terrein van impulsregeling klimaatadaptatie.

Klimaatadaptatie in de bebouwde omgeving
De veranderingen van het klimaat in de bebouwde omgeving worden steeds meer voelbaar. Daarom is het van belang bij de selectie van de locatie en de manier van bouwen klimaatadaptatie goed mee te nemen. Hierbij heb je te maken met beleid dat voornamelijk door andere departementen en overheden wordt vormgegeven en uitgevoerd. Je werkt daarom samen met andere departementen, zoals BZK en LNV, en andere overheden (waterschappen, provincies, gemeenten). Je verkent op welke manier klimaatadaptatie in zowel nieuwbouw als bestaande bouw het beste vorm kan krijgen, bijvoorbeeld door normering of richtlijnen. Je doel is om het belang van klimaatadaptatie te borgen in de besluitvorming van andere overheden.

Impulsregeling klimaatadaptatie
Per 1 januari 2021 wordt de impulsregeling klimaatadaptatie van kracht. Via deze regeling worden andere overheden financieel ondersteund bij het nemen van maatregelen. Als (junior) beleidsmedewerker ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van deze regeling en je werkt hierbij samen met medewerkers van zowel het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie als het Deltaprogramma Zoetwater. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden van stuurgroepen en directeuren-overleggen. 

Wie ben jij en wat breng je mee
Het onderwerp klimaatadaptatie is in beweging. Er komen steeds nieuwe kansen en uitdagingen op ons af. Hierdoor is het nodig om regelmatig de taken binnen het cluster te herzien of op een nadere manier in te vullen. Dit betekent dat er wisselingen in het takenpakket mogelijk zijn. Als (junior) beleidsmedewerker sta je open voor een dergelijke flexibele invulling van je takenpakket. Daarnaast ben je een goede organisator, creatief, nieuwsgierig naar nieuwe werkvormen en manieren van inrichten van het proces. Je legt verbanden tussen projecten en vraagstukken en weet de juiste informatie te achterhalen. Hierin heb je een proactieve houding, je ziet en grijpt kansen. In deze functie onderhoud je contacten met de juiste personen binnen en buiten de organisatie, je benadert de juiste mensen voor medewerking en voor het ophalen van informatie.

Functie-eisen

  • Afgeronde Wo-opleiding
  • Minimaal 2 jaar werkervaring
  • Onlangs afgeronde traineeship is een pré
  • Je hebt affiniteit met onderwerp klimaatadaptatie
  • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in een politiek-bestuurlijke context en schrijft vlot en gemakkelijk adviezen
  • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief
  • Ervaring met het verb