Netherlands nationals: Senior Beleidsmedewerker Ruimtelijke Vraagstukken Water en Bodem

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
The Hague, Netherlands
Position Type: 
Full-Time
Organization Type: 
Government
Experience Level: 
5-7 Years
Languages Required: 
Dutch

EXPIRED

Please note: this job post has expired! To the best of our knowledge, this job is no longer available and this page remains here for archival purposes only.

Functie­omschrijving

Veel transities vragen een plek in de ruimte in Nederland (“Niet alles kan overal”). Het DG Water en Bodem (DGWB) is zowel beleidsverantwoordelijke, als uitvoerder, als beheerder van belangrijke delen van het ruimtelijke domein. Daarom werken we aan verschillende opgaven. Om te kunnen beschikken over voldoende water, een gezonde bodem en schoon en ecologisch gezond water is klimaatbestendige herinrichting en aanpassing van functies aan het grondwaterpeil en de bodemgesteldheid noodzakelijk.

Het afstemmen van ruimtelijke inrichting van bebouwing op bodemligging en het watersysteem is essentieel om knelpunten in de nabije toekomst te beperken. Buffers zijn nodig tussen natuurgebieden en oppervlaktewaterlichamen enerzijds en landbouwgebieden anderzijds, om de negatieve effecten van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen op de waterkwaliteit te verminderen.

Het beleid in het ruimtelijke domein wordt vormgegeven door verschillende departementen en andere overheden. Dit is in de Nationale Omgevingsvisie opgenomen. Er is recent een Interdepartementaal Beleidsonderzoek Ruimte gestart, en een studiegroep ruimtelijke inrichting. Daarnaast worden de verstedelijkingsstrategieën opgesteld en is het Nationaal Programma Landelijk Gebied gestart. In deze functie werk je aan de strategie van DGWB in Rijkstrajecten en in regionale trajecten zoals de omgevingsagenda’s.

Wat ga je doen als senior Beleidsmedewerker Ruimtelijke Vraagstukken Water en Bodem?
Je bent verantwoordelijk voor de visie en strategieontwikkeling voor water en bodem in relatie tot ruimtelijke vraagstukken. Strategische lijnen zet jij om in concrete acties en je zorgt ervoor dat de water en bodem opgave geborgd worden in ruimtelijke trajecten.

Tevens zorg je er voor dat de strategie wordt toegepast in gebiedsprocessen. Dit doe je in verbinding met de medewerkers van DGWB. Hierbij zorg je ook voor verspreiding van de actuele stand van ontwikkelingen op interdepartementale programma’s, agenda’s, NOVI-gebieden etc. Daarnaast ben je de trekker van een DGWB-breed team. Je neemt het initiatief om vorm te geven aan voorstellen voor een effectieve en efficiënte samenwerking, gegeven de NOVI en het mogelijk veranderende speelveld (bijvoorbeeld door een nieuw kabinet).

Samenwerken op verschillende niveaus kun je als geen ander. Je trekt dan ook samen op met RWS zodat in de uitvoering vormgegeven kan worden aan gebiedsgerichte samenwerking. Als senior beleidsmedewerker stuur je de uitvoering van de NOVI aan, voor zover het gaat om onderdelen die gaan over water en bodem. Je zoekt en creëert een goede verbinding met de landsdeelcoördinatoren, de trajecten die lopen in het kader van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en je zorgt voor de aansturing van de (project)secretaris.

Wie ben jij en wat neem je mee? 

Als senior beleidsmedewerker heb je strategisch inzicht en ben je in staat dit om te zetten in concrete lijnen en acties. Met een flinke dosis overtuigingskracht weet je anderen hierin mee te nemen. Je hebt lef, neemt initiatief en je pakt met gemak ingewikkelde kwesties op. Kortom je bent ook dol op een uitdaging. Het nemen van besluiten gaat je goed af en je bent niet bang om keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Je bent een netwerker en teamplayer pur sang en je bent dan ook gericht op samenwerking binnen het DG, IenW en het Rijk, met andere overheden en maatschappelijke partijen. Je benut op het juiste moment de juiste contacten (zowel in als extern) en je weet waar de benodigde deskundigheid in het netwerk zit om zo doelstellingen te bereiken.

Functie-eisen

  • Wo-niveau
  • 5-10 jaar werkervaring
  • Aantoonbare werkervaring op strategisch niveau
  • Je hebt affiniteit met de beleidsterreinen water en bodem en ruimtelijke vraagstukken
  • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in een politiek-bestuurlijke context en schrijft vlot en gemakkelijk strategische adviezen
  • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief, bent een goede netwerker en benut dit effectief

Het takenpakket is in ontwikkeling en dit geeft je ruimte om verdere invulling te geven aan je eigen takenpakket als senior beleidsmedewerker.