Netherlands nationals: Afdelingshoofd Water, Infrastructuur en Omgevingsrecht

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
The Hague, Netherlands
Position Type: 
Full-Time
Organization Type: 
Government
Experience Level: 
Not Specified

EXPIRED

Please note: this job post has expired! To the best of our knowledge, this job is no longer available and this page remains here for archival purposes only.

Functie­omschrijving

De opgave

Als afdelingshoofd WIO zet jij je met jouw team in om, met de (rechts)middelen en mogelijkheden die we hebben, maatschappelijke problemen aan te pakken en maatschappelijke ambities vorm te geven. Als afdelingshoofd stimuleer jij de samenwerking tussen de verschillende disciplines binnen WIO , tussen de overige afdelingen van HBJZ en met de beleidsdirecties. Je ontwikkelt een visie op de afdeling: hoe kan de afdeling met het oog op de toekomst het beste worden vormgegeven.

Als afdelingshoofd heb je een functie met verschillende opdrachten. Voorop staat dat je een enthousiaste, deskundige en betrokken leidinggevende bent van ruim 20 juridische professionals. Je plant en structureert het werk van de afdeling en stuurt op kwaliteit en voortgang van de productie. In een andere belangrijke rol ben je bestuurlijk-juridisch adviseur voor de collega’s, de ambtelijke leiding en de bewindslieden.

Functie-eisen

Wat vraagt dit van je?

Kennis en ervaring

  • Je bent een ervaren jurist met een gedegen kennis van (de totstandkoming van) wetgeving en regelgeving binnen het Rijk. Affiniteit met de voor de afdeling relevante beleidsterreinen is een pré.
  • Je hebt ruime managementervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving, bij voorkeur in het bestuurlijk-juridisch domein.
  • Je bent een hoogwaardig bestuurlijk-juridisch adviseur en kunt het juridisch vakgebied voor anderen toegankelijk maken.

Gevraagde persoonlijke typering

  • Je bent een inspirerend, integer en strategisch leidinggevende.
  • Je brengt binnen en buiten HBJZ de kernwaarden juridische kwaliteit, resultaatgerichtheid en verbindend vermogen in praktijk en bent hierin zelf rolmodel.
  • Je bent een goede teamspeler, een collegiaal MT-lid en kunt het algemeen belang voor het eigenbelang stellen.
  • Je neemt verantwoordelijkheid, ook onder druk en treedt doortastend en helder op in geval van crisis of (politieke) urgentie.
  • Je kunt diplomatiek, gewogen en met overwicht opereren in een breed netwerk.
  • Je werkt aan goede relaties met collega’s en derden, legt en onderhoudt contacten voor de eigen organisatie en zoekt actief de samenwerking met betrokken partijen op.

Talent als basis, diversiteit als kracht

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil een inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees meer over de ABD en publiek leiderschap: