Experter inom "Vatten, Sanitet och Hygien"

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Various
Position Type: 
Consultancy
Experience Level: 
Junior (3-4 Years)
Degree Required: 
Advanced Degree (Master's or JD)
Languages Required: 
Swedish

EXPIRED

Please note: this job post has expired! To the best of our knowledge, this job is no longer available and this page remains here for archival purposes only.

Introduction

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) öppnar nu resursbasen för experter inom vatten, sanitet och hygien (Water, Sanitation and Hygiene Expert- WASH) som är intresserade av att delta i internationella insatser inom humanitärt bistånd.. Du blir anställd av MSB och sekonderad till en FN-organisation, oftast UNICEF eller UNHCR. De allra flesta insatserna är i medel- och högriskländer så som till exempel Sydsudan, Mali, Syrien, Etiopien, Somalia och Afghanistan vilket innebär att du som söker behöver ha en vilja och förmåga att arbeta under dessa, ofta krävande förhållanden. Uppdragen ges oftast med kort framförhållning, ca tre-fyra veckor innan avresa och längden på uppdraget är normalt sex månader men kan vara såväl kortare som längre.

Som registrerad i vår resursbas erhåller du inte bara förfrågningar om internationella jobb utan också inbjudningar till utbildningar och övningar. MSB värderar sin insatspersonals välbefinnande högt och du kommer att ha tillgång till stödfunktioner inom hälsa och säkerhet från MSB när du är på insats. MSB avser att stärka resursbasen med flera experter inom vatten, sanitet och hygien/WASH.

På grund av pågående pandemi så är det endast personer som är skrivna i Sverige som har möjlighet att svara på denna annons. Nyregistreringen kommer att ske löpande under annonstiden.

Duties

Miljö (och jämställdhet) är tvärgående perspektiv i MSB:s insatser, dvs. alla våra insatser ska integrera miljö- och jämställdhetsperspektivet för att bidra till goda resultat, vara i linje med svensk lagstiftning och biståndspolitik som i förlängningen ska komma befolkningen i värdlandet tillgodo.

MSB stödjer och förser aktörer med experter inom vatten, sanitet och hygien både som respons till en miljökatastrof liksom vid säkerställandet av miljöintegrering i humanitära program. De flesta insatser inom området är relaterade till flyktingströmmar/flyktingläger i samband med kriser som tex i Syrien, Venezuela och Myanmar. Andra insatser har tex varit kopplade till olika smittohärdar som Ebola och sannolikt framöver Covid-19. Ur ett miljöperspektiv är du som expert med och bidrar till att minimera det ekologiska fotavtrycket. På plats i fält bedömer du den övergripande situationen inom vatten (såväl leverans av vatten samt avloppsvatten), sanitet och hygien för att möjliggöra en välgrundad planering genom att identifiera risker mot människor och miljön, samt att ge specifikt riktade råd och rekommendationer om hur man hindrar eller mildrar dessa riskers effekter. Exempel på risker är smittspridningar och översvämningar.

Den övergripande bedömningen skapar förutsättningar för fortsätt arbete inom områdena där exempel på arbetsuppgifter och ansvar kan vara:
• Bedöma partners kapacitet, granska prestanda, övervaka utvecklingen och ge teknisk support och rådgivning.
• Fungera som en kontakt- och/eller koordineringspunkt för frågor inom områdena vatten, sanitet och hygien med FN-organ, statliga och icke-statliga motsvarigheter.
• Rådgöra med programpersonal och chefer om den strategiska utvecklingen av vatten, sanitet och hygienfrågor.
• Bidra till planeringen av tidig återvinning och ombyggnad av vattenleveranssystemet och avloppssystemet.
• Bidra till att utveckla hygieniska, funktionella och kretsdesignade vatten- och avloppslösningar.
• Bidra till budgeteringsprocessen samt utbildning av lokal personal.

Qualifications

Experience

Krav
• Minst fyra års arbetslivserfarenhet för profilen relevant område.
• Erfarenhet från humanitärt bistånd, utvecklingsbistånd, katastrofriskreducering eller liknande kontext är nödvändig.
• Erfarenhet av praktisk implementering inom relevanta tekniska arbetsområden så som avloppshantering och vattenförsörjning.

Meriterande
• Kunskap om den humanitära programcykeln (HPC) och huvudsakliga humanitära finansieringsmekanismer.
• Kunskap om eller erfarenhet från nyckelaktörer inom FN, klustersystemet och den humanitära arkitekturen.

Education

Vi ser gärna att du har en magisterexamen som civilingenjör inom relevant inriktning, kompletterande utbildning inom hälsoområdet är meriterande. En relevant kombination av akademisk utbildning och erfarenhet kan accepteras i avsaknad av magisterexamen.

Languages

Flytande svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.
Kunskap i franska, arabiska, spanska, portugisiska eller något av de övriga officiella FN-språken är meriterande.

Other requriements

Vi söker personer med starkt samhällsengagemang. För oss är det viktigt att du förstår, respekterar och agerar utifrån MSB:s mandat och uppförandekod. Målet för Sveriges humanitära bistånd är att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet till förmån för nödlidande människor som har utsatts för, eller står under hot att utsättas för väpnade konflikter, naturkatastrofer eller andra katastrofliknande förhållanden. Som insatspersonal för MSB utför du ett viktigt arbete med tydlig koppling till de övergripande målen. Din insats bidrar till att minska lidande hos drabbad befolkning och/eller att förbättra förutsättningar för långsiktig utveckling, säkerhet och rättvisa.

Innan registrering i MSB:s resursbas behöver du fylla i en självskattad hälsodeklaration. När du blivit antagen till resursbasen behöver du delta i vår introduktionskurs, som pågår i sju dagar (ersättning utgår) och inkluderar två dagars säkerhetsutbildning. Nästa planerade introduktionskurs sker den 22-28 oktober, därefter följer fler tillfällen under 2021. När du sedan rekryteras till en internationell insats behöver du även genomgå en hälsoundersökning med godkänt resultat innan avfärd. Anledningen till det senare är att vi arbetar i områden med bristande möjlighet till sjukvård.

Har du en ordinarie arbetsgivare så önskar vi att informerar denne om ditt engagemang med MSB.

Profile

Gemensamt för alla insatser är att du kommer ha många relationer exempelvis med myndigheter, chefer, kollegor, befolkningen i insatslandet och övriga samarbetspartners. Därför är det viktigt att du känner dig trygg med att:
• Etablera och upprätthålla goda relationer.
• Interagera omdömesfullt och visa respekt för mångfald och kön i multikulturella miljöer.
• Du är en god lagspelare och ser såväl till ditt ansvarsområde som till helheten.

Vidare vill vi att du kan:
• Ta initiativ till att lösa uppgifter och problem både på ett praktiskt och analytiskt plan.
• Utföra ditt arbete under svåra och krävande förhållanden men ändå med god förmåga till flexibilitet.
• Kommunicera tydligt i såväl tal som skrift och har en god pedagogisk förmåga.
• Stor flexibilitet och förmåga att arbeta i kris eller under svåra förhållanden där fokus ofta skiftar på grund av ändrade prioriteringar.

Du är en van och strukturerad rapportskrivare, bekväm att arbeta med Microsoft Office.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Contractual conditions

MSB:s resursbas innehåller en variation av yrken och kompetenser. En registrering i vår resursbas gäller i tre år. Efter den perioden kommer vi att utvärdera dig och du kan bli erbjuden en förlängd registrering i form av tre nya år. Din tillgänglighet för uppdrag är ofta avgörande.

Att jobba med MSB på internationella insatser betyder att registrerade individer i resursbasen blir tillfälligt anställda av MSB. MSB betalar lön (53 000 SEK per månad) och förmånspaket till personal på internationella insatser samt tillgång till sjukvårds- och psykosocialt stöd. Om insatsen till exempel är sex månader ingår en betald hemresa medan om insatsen är ett år ingår tre betalda hemresor.

Är du intresserad av denna möjlighet, att få nya upplevelser och samtidigt bidra där det som mest behövs i världen?

Hur du ansöker:
För att söka till MSB:s resursbas var vänlig skapa ett konto på MyPages och tryck sedan på ansökningsknappen i annonsen. Var snäll att notera: informationen som du delar på MyPages blir till ditt CV som vi i ett senare skede använder när du presenteras för specifika uppdrag.

Glöm inte bort att skicka in din ansökan efter att du registrerat dig på MyPages. Detta gör du genom att klicka på ”Apply” i den aktuella annonsen och följa de anvisade stegen.

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

Vid eventuella frågor vänligen vänd dig till HR-handläggare Jens Granath, telefon 010-240 51 93 eller via e-post alternativt till HR-handläggare Hanna Sandström, telefon 010-240 50 73 och e-post .

Varmt välkommen med din ansökan!

Application deadline

2020-10-25

Point of contact

Jens Granath

0046 102405193