Netherlands nationals: Adviseur waterveiligheid en morfologie kust

Rijkswaterstaat
Netherlands
Position Type: 
Full-Time
Organization Type: 
Government
Experience Level: 
Not Specified
Degree Required: 
Bachelor's (Or Equivalent)
Languages Required: 
Dutch

EXPIRED

Please note: this job post has expired! To the best of our knowledge, this job is no longer available and this page remains here for archival purposes only.

Adviseur waterveiligheid en morfologie kust

Ons land kent een kustlijn van meer dan 500 kilometer. Hoe gaan we er voor zorgen dat het achterland goed beschermt blijft en dat we droge voeten blijven houden? Als adviseur bij Rijkswaterstaat ga jij je bezig houden met dit vraagstuk. Je gaat werken in Utrecht en Lelystad.

Een kustlijn waarvan het merendeel bestaat uit strand en duinen: jouw visie en adviezen als adviseur dragen bij aan het op orde houden van de zandige kust door zandsuppleties, waardoor het achterland beschermd blijft tegen overstromingen. Je werkt samen met collega’s van de verschillende Rijkswaterstaatonderdelen en belanghebbende partijen aan het op orde houden van de zandige kust. Hierbij heb je speciale aandacht voor de morfologische processen.

Vanuit je kennis en ervaring heb je een proactieve rol in beleidsadvisering, kennisontwikkeling en integrale advisering in de kustregio en draag je bij aan het opstellen en onderbouwen van het suppletieprogramma en suppletieontwerpen. Dit werk is met name gericht op het uitvoeringsprogramma Kustlijnzorg en op onderzoeksprogramma’s voor Kustonderhoud en kustbeleid en het Kennisprogramma Zeespiegelstijging. Daarnaast ben je betrokken bij het Kennisprogramma morfologie Waddenzee. Bij de uitdagingen die je oppakt houd je rekening met het meervoudig gebruik van het kustsysteem en de gevolgen van klimaatontwikkeling. Mede dankzij jou ontwikkelen we meer kennis over de werking van ons kustsysteem en van de Waddenzee.

Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van de zandige kust en de Waddenzee. Verder heb je gevoel voor de politiek-bestuurlijke context waarin je je (adviseurs)werk verricht. Je onderhoudt een stevig intern netwerk met collega’s van de andere RWS onderdelen (regionale diensten en de CIV) en kennisinstituten zoals Deltares. Je werkt effectief samen met collega’s, medeoverheden en andere kennispartijen binnen en buiten Rijkswaterstaat. Richting marktpartijen en kennisinstituten treed je op als deskundig opdrachtgever.

In verband met de ontwikkelingen rondom het corona virus heeft Rijkswaterstaat een aangepaste selectieprocedure. De meest actuele informatie vind je via deze link.

Vacaturenummer: WVL-769

  • Je hebt een wo-diploma civiele techniek, fysische geografie, oceanografie of vergelijkbaar, en je hebt ervaring met de risicobenadering van waterveiligheid en met het werken aan of onderzoeken van het kustsysteem.
  • Je bent bekend met de ontwikkelingen in de onderzoekswereld van het kustsysteem, de kustmorfologie en de kustwaterbouw.
  • Enige bekendheid met het werken met hydaulische / morfologische modellen en het interpretenen van de resultaten hiervan is gewenst.
  • Je hebt ervaring met het adviseren over en het maken van adviesproducten in het domein waterveiligheid.
  • Je bent succesvol in het vertalen van de klantwens in bruikbare afgeleidde dataproducten als ontwerpen, kaarten en figuren;
  • Je bent een teamspeler, werkt systematisch en bent beslisvaardig.