Netherlands nationals: Senior beleidsmedewerker milieu, strategie en veiligheid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
The Hague, Netherlands
Position Type: 
Full-Time
Organization Type: 
Government
Experience Level: 
Not Specified
Degree Required: 
Advanced Degree (Master's or JD)

EXPIRED

Please note: this job post has expired! To the best of our knowledge, this job is no longer available and this page remains here for archival purposes only.

Functie­omschrijving

Een schone, gezonde en veilige leefomgeving realiseren, die door alle inwoners van Nederland ook zo wordt ervaren. Dat is de opgave van de directie Omgevingsbeleid en Milieurisico’s in Den Haag. Als senior beleidsmedewerker ga jij vernieuwende manieren van milieu- en veiligheidsbeleid ontwikkelen. Een maatschappelijke taak die een grote impact heeft op hoe we nu en in de toekomst omgaan met gevaarlijke stoffen, materialen en producten.

In het verleden zijn stoffen, materialen en producten ontwikkeld die milieu- en gezondheidsproblemen opleveren. Denk aan asbest, plastic en PFAS. Onze politieke opdracht is te voorkomen dat we opnieuw met dit soort problemen te maken krijgen. Deze opdracht pakken we voortvarend op. Er moeten daarom materialen, producten en processen ontwikkeld worden die in de hele levenscyclus geen risico’s voor mens en milieu veroorzaken. Dat kunnen we bereiken door veiligheid zo vroeg mogelijk in het innovatieproces mee te nemen: safe-by-design. Juist dan worden cruciale keuzes over grondstoffen, processen, basistechnieken en toepassingen gemaakt en kan er bijgestuurd worden. Dat doen we samen met andere ministeries, kennisinstellingen en maatschappelijke partners. Voor dit ambitieuze safe-by-design-programma, dat midden in de politieke en maatschappelijke belangstelling staat, ga jij aan de slag. Met jouw nieuwe manier van denken en werken ga jij het programma samen met ons én externe partijen vormgeven.

Het is van belang dat je als senior beleidsmedewerker de essentie uit de verschillende beleidsvraagstukken distilleert en daar een strategische koers voor ontwikkelt. Enerzijds pak jij een regisserende rol door norm- en kaderstellend beleid te maken voor omgevingsveiligheid en milieurisico’s. Anderzijds stimuleer je externe partijen zoals bedrijven en onderzoeks- en onderwijsinstellingen. Dit doe je door bijvoorbeeld te anticiperen op milieurisico’s van nieuwe technologieën. Denk hierbij aan nanomaterialen en nieuwe chemische stoffen.

Hou je van inhoudelijke uitdagingen en ben je door je persoonlijkheid, houding en optreden een stevige en betrouwbare pijler voor anderen? Dan nodigen we je van harte uit om te reageren! Wil je meer weten over safe-by-design? Check dan onze website www.safe-by-design-nl.nl.

Functie-eisen

  • Jij kunt hoofd- en bijzaken goed scheiden en maakt je nieuwe inhoud snel eigen.
  • Jij kunt een koers bepalen en de daarbij behorende strategische lijnen uitzetten, zowel inhoudelijk als op organisatorisch vlak.
  • Jij durft nieuwe paden te onderzoeken en houdt van pionieren.
  • Je neemt graag initiatief, hebt een proactieve werkhouding en gaat altijd voor resultaten.
  • Je voelt politiek-bestuurlijke belangen goed aan.
  • Je vindt samenwerken belangrijk, kunt goed een netwerk opbouwen en onderhouden en weet mensen met jouw argumenten te overtuigen.
  • Je durft besluiten te nemen en bent je daarbij zeer bewust van de omgeving waarin je werkt.