Netherlands nationals: Coördinerend beleidsmedewerker waterveiligheid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
The Hague, Netherlands
Position Type: 
Full-Time
Organization Type: 
Government
Experience Level: 
Not Specified
Degree Required: 
Bachelor's (Or Equivalent)

EXPIRED

Please note: this job post has expired! To the best of our knowledge, this job is no longer available and this page remains here for archival purposes only.

Functie­omschrijving

Onze strijd tegen het water is van alle tijden. Door de veranderende klimatologische omstandigheden is de uitdaging om overstromingen te voorkomen de komende decennia weer groot. Als coördinerend beleidsmedewerker waterveiligheid speel jij vanuit Den Haag een belangrijke rol als gesprekspartner en adviseur voor partijen in de waterveiligheidsketen. Tot aan de minister.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat is natuurlijk verantwoordelijk voor het waterveiligheidsbeleid in Nederland. Maar als coördinerend beleidsmedewerker waterveiligheid voel jij je ook de verantwoordelijkheid. In samenwerking met waterschappen, Rijkswaterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport geef jij het waterveiligheidsbeleid vorm. En je adviseert de minister. Je bent dan ook een gezaghebbend gesprekspartner als het over waterveiligheid gaat.

Het waterveiligheidsbeleid in Nederland is gericht op beheersing van overstromingsrisico’s. Beleid en uitvoering staan in het teken van het voorkomen van overstromingen. De opgave voor waterveiligheid is groot de aankomende jaren en het is de uitdaging om met veranderende klimatologische omstandigheden die opgave beheersbaar te houden. Daarnaast staat de opgave voor waterveiligheid steeds nadrukkelijker in verband met de andere grote opgaven van deze tijd. Denk aan de energietransitie, droogte, natuur en landbouw en waterkwaliteit.

Jouw werkzaamheden bestaan onder meer uit:

 • de aansturing van het programma Beoordelings- en Ontwerpinstrumentarium voor de primaire waterkeringen;
 • het plannen en voorbereiden van (bestuurlijke) gesprekken met waterschappen en Rijkswaterstaat over de lopende beoordelingsronde van de primaire waterkeringen;
 • inhoudelijk bijdragen aan evaluaties en analyses van de hele waterveiligheidsketen, waaronder ook zorgplicht en hoogwaterbeschermingsprogramma;
 • meewerken aan het waterveiligheidsbeleid binnen het cluster Instrumenten en Kennis;
 • verlening van waterveiligheidsopdrachten aan en afstemming met het Expertise Netwerk Waterveiligheid.

Ook initieer je gesprekken met waterpartners over knelpunten in het beleid of kansen die zich voordoen en agendeert die voor (bestuurlijk) overleg. Het snel opdoen van nieuwe kennis op het gebied van waterveiligheid is bij jou in goede handen, inclusief de toepassing daarvan in de praktijk. Jij weet de verbinding te maken tussen beleid, kennis en uitvoering.

Functie-eisen

 • Je hebt een universitaire opleiding afgerond, bij voorkeur in een (civiel)technische richting, of je hebt aantoonbaar een gelijkwaardig niveau.
 • Je neemt graag verantwoordelijkheid bij de aansturing en aanpak van ingewikkelde vraagstukken en je hebt daar ervaring mee.
 • Je hebt goed oog voor een politiek-bestuurlijk complexe omgeving met veel stakeholders die verschillende belangen hebben.
 • Je bent helder in wat moet of wat je wilt, maar weet tegelijkertijd verbinding te houden.
 • Je hebt affiniteit met water(veiligheid).
 • Je kunt goed communiceren, wat onder meer blijkt uit je overtuigingskracht en uit je kwaliteiten om technische aspecten in begrijpelijke taal te verwoorden.
 • Je hebt een goed ontwikkeld analytisch vermogen.
 • Je bent breed inzetbaar en houdt van aanpakken en je hebt een resultaat- en oplossingsgerichte werkhouding.
 • Je hebt humor, een goed relativeringsvermogen en bent collegiaal, wat zich ook uit als andere onderwerpen moeten worden opgepakt dan gewoonlijk.