Netherlands nationals: Senior beleidsmedewerker Waterveiligheid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
The Hague, Netherlands
Position Type: 
Full-Time
Organization Type: 
Government
Experience Level: 
Not Specified
Degree Required: 
Bachelor's (Or Equivalent)

EXPIRED

Please note: this job post has expired! To the best of our knowledge, this job is no longer available and this page remains here for archival purposes only.

Functie­omschrijving

De minister van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor het waterveiligheidsbeleid in Nederland. Voor onze afdeling Waterveiligheid te Den Haag is het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op zoek naar een senior beleidsmedewerker Waterveiligheid die in samenwerking met Waterschappen, Rijkswaterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport het waterveiligheidsbeleid vorm geeft en onze minister daarover adviseert. Het waterveiligheidsbeleid in Nederland is gericht op beheersing van overstromingsrisico’s. Beleid en uitvoering staan in het teken van het voorkomen van overstromingen, waarbij we ook rekening houden met de veranderende klimatologische omstandigheden. Als senior beleidsmedewerker Waterveiligheid speel jij een belangrijke rol in de ontwikkeling van relevante kennis en beleid. En ben je (inhoudelijke) gesprekpartner voor partijen in de waterveiligheidsketen.

De opgave voor waterveiligheid is groot de aankomende jaren en het is de uitdaging om met veranderende klimatologische omstandigheden die opgave beheersbaar te houden. Daarnaast staat de opgave voor waterveiligheid steeds nadrukkelijker in verband met de andere grote opgaven van deze tijd: Denk aan de energietransitie, droogte, natuur en landbouw, waterkwaliteit.

Jouw werkzaamheden bestaan o.a. uit:
• beleidsmatige aansturing van de lopende beoordelingsronde van de secundaire rijkskeringen in relatie tot de waterveiligheidsnormen door Rijkswaterstaat en de advisering aan de Minister daarover. Daarvoor onderhoud je nauwe contacten met onder andere Rijkswaterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport.
• meewerken aan het waterveiligheidsbeleid binnen het cluster Instrumenten en kennis.
• de aansturing van kennisontwikkeling rond waterveiligheid (o.a. faalmechanismen)
• meedenken met o.a. veiligheidsregio’s over voorbereiding op mogelijke overstromingen
• verlening van waterveiligheidsopdrachten aan en afstemming met het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW)
• aanpassingen in de waterwet/omgevingswet, bijvoorbeeld als gevolg van veranderende inzichten.
• het ondersteunen van het coördinerend opdrachtgeverschap voor aansturing van het KNMI en het plannen van wijzigingen/evaluaties van wetgeving i.r.t. het KNMI.

De precieze taken kunnen flexibel worden ingevuld in overleg met het cluster en de clustercoördinator.

Wat breng jij mee?
Je vindt het leuk en bent in staat om snel nieuwe kennis op het gebied van waterveiligheid op te doen en toe te passen. Jij weet de verbinding te maken tussen beleid, kennis en uitvoering. Je kunt technische aspecten in begrijpelijke taal verwoorden en verbinden met andere beleidsthema’s en kunt standpunten van IenW/DGWB op een overtuigende manier inbrengen in overleggen, zowel binnen als buiten het departement. Ook ben je breed inzetbaar en bereid om van tijd tot tijd ook andere onderwerpen op te pakken. Op onze afdeling wordt hard gewerkt daarom vinden wij het belangrijk dat jij een flinke dosis humor en relativering mee brengt.

Functie-eisen

• Je hebt een (bij voorkeur (civiel-)technisch) universitaire opleiding afgerond of een aantoonbaar gelijkwaardig werk- en denkniveau.
• Je kunt zelfstandig opereren en hebt goed oog voor een politiek-bestuurlijk complexe omgeving met veel stakeholders die verschillende belangen hebben.
• Je bent in staat stevig te zijn en tegelijkertijd verbinding te houden.
• Je hebt affiniteit met water(veiligheid).
• Je hebt een goed ontwikkeld analytisch vermogen.
• Je houdt van aanpakken en hebt een resultaat- en oplossingsgerichte werkhouding