Netherlands nationals: Adviseur waterkwantiteit

Rijkswaterstaat

Various, , NL

Adviseur waterkwantiteit

Het klimaat verandert. Steeds vaker wisselen periodes van droogte en wateroverlast elkaar af. Rijkswaterstaat speelt hierop in en richt onze watersystemen duurzaam en klimaatbestendig in. Als adviseur ben jij hierbij doorslaggevend. Je werkt in Utrecht, Lelystad of Rijswijk aan de landelijke opgave en de zuidwestelijke delta.

Voldoende zoetwater op de juiste plek, daar zetten wij ons bij Rijkswaterstaat voor in. Iedere dag komen we, samen met anderen, tot keuzes in de verdeling van het water en maken we het watersysteem toekomstbestendiger. Wij werken daarbij aan het voorkomen van watertekorten en wateroverlast en aan het beheersen van verzilting. Dat is van groot belang voor ons drinkwater, de landbouw, natuur, maar ook voor de scheepvaart, industrie en elektriciteitscentrales. Als adviseur waterkwantiteit ben je er medeverantwoordelijk voor dat het water op de juiste manier over ons land verdeeld wordt en lever je een bijdrage aan gezonde watersystemen.

We zoeken een nieuwsgierige collega met kennis van het watersysteem in Nederland en de zuidwestelijke delta in het bijzonder. Iemand die vakinhoudelijk gedreven is, maar ook gedreven is haar of zijn collega’s in de operatie te helpen en samen met anderen komt tot uitvoerbaar beleid. Waterverdeling is jouw specialiteit. Je bent een adviseur die vraagstukken integraal benadert en met elkaar verbindt. We zoeken een collega die met overtuiging de juiste interventies doet om tot besluiten te komen en om deze besluiten te implementeren.

Je draagt bij aan de formulering van een zoetwaterstrategie en adviseert binnen de regio zuidwestelijke delta over de doorvertaling naar klimaatbestendige watersystemen. Je adviseert de waterbeheerpraktijk, in projecten als Slim Watermanagement en Instrument voor WaterPeilbeheer, en ondersteunt de collega’s van de beleidsdirectie Water en Bodem. Jouw bijdrage aan de landelijke en regionale kennisagenda en kennisprogrammering is hierbij essentieel. Je begeleidt studies die daar uit voortvloeien aan kennisinstituten en marktpartijen. De invulling van je werkzaamheden wordt ieder jaar in wederzijds overleg bepaald. Je start in de rol van liaisson naar de zuidwestelijke delta en verbindt jouw kennis met de diverse zoetwaterdossiers en regioprocessen. Je werkt dan intensief samen met partners en collega’s in de zuidwestelijke delta.

In verband met de ontwikkelingen rondom het corona virus heeft Rijkswaterstaat een aangepaste selectieprocedure. De meest actuele informatie vind je via deze link.

Vacaturenummer: WVL-759

  • Je hebt een wo-diploma van een opleiding die aan waterbeheer is gerelateerd.
  • Je hebt minimaal een jaar ervaring met advisering.
  • Je bent aantoonbaar succesvol in het begeleiden van deelprojecten in adviestrajecten en weet daarmee aantoonbaar resultaten te bereiken.
  • Je hebt kennis van de ontwikkelingen in de onderzoekswereld rondom waterbeheer en je hebt affiniteit met informatievoorziening / datamanagement in het waterbeheer. Kennis van de zuidwestelijke delta is een aanbeveling.
  • Je zoekt graag de samenwerking op, kunt anderen overtuigen van je standpunten en bent flexibel.
  • Je bent analytisch sterk en kunt goed plannen en organiseren.
  • Je bent je bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen, gevoeligheden en krachtvelden binnen de organisatie en handelt hiernaar.

POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

LANGUAGE REQUIRED

IHE Delft Institute for Water Education - MSc in Water and Sustainable Development