Netherlands nationals: Directeur Staf deltacommissaris bij IenW

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

, , NL

De Staf deltacommissaris

De deltacommissaris bevordert de totstandkoming en uitvoering van het wettelijk verankerde jaarlijkse Deltaprogramma (DP) in de driehoek politiek-bestuur-maatschappij. Het Deltaprogramma moet ervoor zorgen dat de Nederlanders en de Nederlandse economie goed beschermd blijven tegen overstromingen, dat ruimtelijke maatregelen bijdragen aan een klimaatbestendige delta, er een goede zoetwatervoorziening is en we weerbaar zijn tegen watertekort, ook op langere termijn.

Het DP is een nationaal programma. Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen werken hierin vanuit hun eigen verantwoordelijkheid samen, met inbreng van de maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en het bedrijfsleven. Het DP staat onder regie van de deltacommissaris. Hij verbindt als regeringscommissaris deze partijen en moet zorgen dat er ieder jaar een voorstel voor het DP aan het kabinet wordt aangeboden.

De deltacommissaris wordt ondersteund in zijn werk door een klein hoogwaardig stafbureau. De missie van de Staf deltacommissaris is het optimaal ondersteunen van de deltacommissaris, namens hem te opereren in het breder netwerk van betrokkenen in het DP en bijdragen aan het tot stand komen van het jaarlijks voorstel voor het DP en de uitvoering daarvan. De staf is een platte organisatie met korte lijnen zodat snel geopereerd kan worden. Betrokkenheid bij het werk, onderling vertrouwen en betrokkenheid bij elkaar, zijn belangrijke elementen van de cultuur bij de Staf deltacommissaris.

Directeur Staf deltacommissaris

Als directeur ben je eerste adviseur van de deltacommissaris en fungeer je als verbindende schakel in de interbestuurlijke samenwerking. Je geeft leiding aan je directe collega’s bij de Staf deltacommissaris (circa 14 personen, met een kleine externe flexibele schil), en coördineert als primus inter pares de programmamanagers en departementale vertegenwoordigers (circa 20 personen) die onderdeel zijn van het Deltaprogramma. Als directeur Staf deltacommissaris ben je secretaris van de nationale Stuurgroep Deltaprogramma. Daarnaast vertegenwoordig je het Deltaprogramma en de deltacommissaris in een aantal landelijke overleggremia. Je bent integraal manager met eigen bevoegdheid over de toegekende mensen en middelen.

Je zorgt voor doorontwikkeling en monitoring van de voortgang van het Deltaprogramma, zowel richting beleidsadvisering, financiering als uitvoering. Je zorgt voor een heldere aansturing, zet interne en externe proceslijnen uit, bent oplossingsgericht en bij eventuele knelpunten spreek je collega’s en externe partijen aan op hun verantwoordelijkheid.

Vanuit jouw uitstekende netwerk in Den Haag onderhoud je ambtelijke en bestuurlijke contacten, zowel in het Haagse bij departementen, koepels en belangenorganisaties alsook in de regio bij waterschappen, provincies en gemeenten. Zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau, heb je een alert en scherp oog voor wanneer betrokkenheid van de deltacommissaris nodig is. Je zorgt dat het Deltaprogramma en de deltacommissaris een helder en zichtbaar profiel kennen in de media.

De opgaven

Het gaat om een veelzijdige functie met veel verantwoordelijkheden.

Je richt je onder meer op het:

 • doorontwikkelen van het Deltaprogramma met het oog op de integrale adaptieve (klimaat)uitdagingen op middellange en lange termijn (richting 2050 en 2100);
 • versterken van de samenhang tussen de opgaven van waterveiligheid, waterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie, en daarnaast op het verbinden van het waterdomein met andere maatschappelijke transities (zoals duurzame energie, landbouw, woningbouw en natuurontwikkeling);
 • tot stand komen van het jaarlijkse Deltaprogramma, dat met de begrotingstukken door de minister van IenW jaarlijks wordt aangeboden aan de Tweede en Eerste Kamer;
 • bevorderen van betrokkenheid van maatschappelijke organisaties bij het Deltaprogramma.

Taken

In praktische zin ben je verantwoordelijk om met de staf een aantal taken tot stand te brengen, waaronder:

 • in samenwerking met de DP-gebieden en -thema’s, voorbereiden van formele en informele vergaderingen van de nationale Stuurgroep Deltaprogramma;
 • doorvertalen van wettelijke taken en de rol van de deltacommissaris in (besluitvormings)processen;
 • organiseren van werkbezoeken en het voorbereiden van gesprekken van de deltacommissaris;
 • organiseren van het jaarlijkse Deltacongres;
 • bevorderen van de zichtbaarheid van het Deltaprogramma en de deltacommissaris in de landelijke media, op de programma website en in de sociale media;
 • bevorderen van de internationale zichtbaarheid van het Deltaprogramma, en met name de governance van adaptief deltamanagement;
 • bewaken van de werkverdeling en werkdruk tussen de stafmedewerkers;
 • ontwikkelen, coachen en inspireren van medewerkers.

Functie-eisen

 • Je hebt uitstekende leidinggevende -, management- en adviesvaardigheden.
 • Je bent een mensen-mens, kunt goed delegeren, geeft vertrouwen en ruimte, en je bent een klankbord voor de medewerkers.
 • Je hebt werkervaring binnen het brede aandachtsgebied van met het Deltaprogramma verbonden ruimtelijke en fysieke domeinen en maatschappelijke transities, zowel op nationaal als regionaal niveau.
 • Je kent Den Haag van binnenuit, en hebt een actueel netwerk binnen de betrokken departementen, (koepels van) medeoverheden, kennisinstellingen en diverse brancheorganisaties, en je opereert daarbinnen gezaghebbend.
 • Je bent doelgericht, proactief, weet voortgang te realiseren en schakelt daarbij moeiteloos tussen het ambtelijke en bestuurlijke niveau.
 • Je hebt een goed inzicht in het budgettaire proces.

Wat neem je hiervoor verder mee?

 • Academisch werk en denkniveau en een heldere en accurate schrijfstijl.
 • Je hebt bij voorkeur ook werkervaring in of met het private domein.
 • Je hebt affiniteit met de wetenschap.

Wat bieden we?

 • De kans om op hoog politiek-bestuurlijk niveau te werken aan uitdagingen die iedereen raken.
 • Leidinggeven aan bevlogen medewerkers die gedreven zijn om Nederland beter te maken.
 • Salarisschaal 16 (maximaal € 8372,65 bruto per maand). Naast het salaris ontvang je 16,37 procent Individueel Keuzebudget over je salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD’er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.
Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Bijzonderheden

Voor de selectiegesprekken zijn twee dagen gereserveerd:

 • Ronde 1: dinsdag 8 september;
 • Ronde 2: vrijdag 11 september.

Een selectieassessment en het opvragen van referenties maken deel uit van de procedure.

Meer informatie

Over de vacature

Vanaf 10 augustus:
Mr. drs. Peter C.G. Glas
Deltacommissaris
Telefoonnummer secretariaat: 070 – 456 7841

Over de sollicitatieprocedure

Tot 12 augustus:
Mevrouw drs. Henny Bekhof
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06 – 11 05 57 73
E-mailadres: [email protected]

Vanaf 12 augustus:
Mevrouw drs. Regna Aschurie
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06 – 15 85 61 32
E-mailadres: [email protected]

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 281-20 naar:

E-mailadres: [email protected]


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

LANGUAGE REQUIRED