Netherlands nationals: Wetgevingsjurist afdeling Water, Infrastructuur en Omgeving

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

The Hague, , NL

Als wetgevingsjurist bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in ontwerp je moderne wetgeving die past bij maatschappelijke opgaven en veranderingen. Binnen de afdeling Water, Infrastructuur en Omgeving in Den Haag werk je mee aan belangrijke onderwerpen zoals water, bodem, infrastructurele projecten, mobiliteitsbeleid en het omgevingsrecht.

Je werkt als enthousiaste collega onder andere aan het opstellen van wetgeving en aan juridische advisering op het terrein van de bodem. Een boeiende materie en bijzonder actueel. Denk aan de discussies over PFAS en stikstof die ook een relatie met de bodem hebben. Maar ook de aanpak van verontreinigde bodems of de toenemende droogte in Nederland leiden tot allerlei juridische vraagstukken. Vaak ligt er een relatie met de Omgevingswet.

Je werkt samen met beleidscollega’s van het eigen ministerie, collega’s van andere ministeries en met vertegenwoordigers van andere organisaties, binnen en buiten de Rijksoverheid. Bij ons doe jij jouw werk zelfstandig, maar je weet je gesteund door een afdeling van collegiale, ervaren, deskundige en enthousiaste juristen.

Jouw taken

  • Je adviseert beleidscollega’s, de ambtelijke top en de bewindslieden met begrijpelijke bestuurlijk-juridische adviezen.
  • Je denkt proactief en constructief mee met de beleidsdirecties, stakeholders, toezichthouders en uitvoerders over het tijdig tot stand komen van kwalitatief goede en uitvoerbare regelgeving.
  • Je geeft op creatieve wijze advies bij het zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke problemen en het vormgeven van ambities.
  • Je bent een ervaren wetgevingsjurist.
  • Je adviseert gezaghebbend en toegankelijk en hebt daarbij oog voor de politiek-bestuurlijke en beleidsmatige omgeving waarbinnen je functioneert.
  • Je bent analytisch, conceptueel en creatief.
  • Je brengt samenhang aan in en tussen complexe dossiers en je bent goed in staat om beleidsdoelen te vertalen naar concrete juridische en uitvoerbare kaders.
  • Je kunt je snel inwerken in nieuwe rechtsgebieden en hebt ruime ervaring/kennis van het wetgevingsproces.
  • Je hebt een heldere schrijfstijl en een overtuigende en prettige communicatiestijl.
  • Je hebt een proactieve, flexibele, constructieve en collegiale werkhouding en zoekt de samenwerking op.

POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

LANGUAGE REQUIRED

IHE Delft Institute for Water Education - MSc in Water and Sustainable Development