Netherlands nationals: Programmasecretaris Hoogwaterbeschermingsprogramma

Rijkswaterstaat

Utrecht, , NL

Programmasecretaris Hoogwaterbeschermingsprogramma

Van 25 naar 50 kilometer dijkversterking per jaar; daarvoor gaat het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Een ambitieus doel, dat vraagt om een stabiel en voorspelbaar programma. Als veelzijdige programmasecretaris speel jij hierin een belangrijke rol. Onder andere door de diverse teams met elkaar te verbinden.

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWPB) is een alliantie van waterschappen en Rijkswaterstaat. Vanuit Utrecht ben jij verantwoordelijk voor het voorbereiden en begeleiden van de belangrijkste besluitvormings- en adviesorganen van de alliantie. Je zorgt voor goede kwaliteit van de besluitvorming: worden de juiste onderwerpen voorgelegd, op de juiste tafel? En zijn de voorstellen van voldoende kwaliteit? Daarnaast ontferm je je over specifieke vraagstukken — specials — die zich in de samenwerking in de alliantie voordoen. Voor het management van de programmadirectie ben je adviseur en sparringpartner.

Je bent secretaris van het programmabestuur, het directeurenberaad en het managementteam van de programmadirectie HWBP. In die rol stel je de agenda’s op, bewaak je de planning en actielijsten en leg je besluitvorming helder vast in een zakelijk verslag. Je bent een spin in het web voor de informatievoorziening naar een breder publiek of specifieke doelgroepen in de alliantie. Je hebt een adviserende rol wat betreft de lange termijnagenda.

Daarnaast ben je de verbinder tussen beleidsontwikkelingen bij de ministeries, de waterkeringbeheerders en het programma HWBP. Denk hierbij aan het belang van de uitvoeringsprojecten bij nationale beleidsontwikkeling, zoals de beoordeling van waterkeringen, de Waterwet, de Omgevingswet en het Deltaprogramma. Je adviseert je over de doorontwikkeling van de alliantie HWBP en je ondersteunt de ontwikkeling van de community’s of practice die binnen het HWBP bestaan.

In verband met de ontwikkelingen rondom het corona virus heeft Rijkswaterstaat een aangepaste selectieprocedure. De meest actuele informatie vind je via deze link.

  • Je hebt een hbo- of wo-diploma.
  • Je hebt kennis van en ervaring met beleidsontwikkeling en strategische advisering.
  • Je bent in staat om in dossiers met verschillende belangen resultaten te boeken.
  • Je bent bekend met de werking van het openbaar bestuur op centraal en decentraal niveau.
  • Je weet vroegtijdig kansen en risico’s voor het programma te signaleren.
  • Je bent analytisch sterk en bestuurs- en omgevingsbewust.
  • Je bent een netwerker en weet mensen en belangen te verbinden, maar kunt ook je overtuigingskracht inzetten en hebt een vlotte pen.

POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

You ad could be here!