Netherlands nationals: Senior beleidsmedewerker en projectleider milieucriminaliteit

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

The Hague, , NL

Als senior beleidsadviseur én projectleider heb je een interessante combinatiefunctie. Aan de ene kant leid je een actieplan om milieucriminaliteit tegen te gaan. Aan de andere kant ben je beleidsmedewerker die de ontwikkelingen rondom cybersecurity in de (petro)chemische industrie op de voet volgt. Wat deze taken met elkaar gemeen hebben? In beide gevallen draag jij vanuit Den Haag bij aan een gezonde en veilige leefomgeving voor álle inwoners van Nederland.

Ongezonde grafietregen, brandende stapels kunstgrasmatten en ernstige bodemverontreiniging: het zijn nare voorbeelden van milieuschade die niemand in zijn of haar achtertuin wil hebben. Er is in de afgelopen jaren veel gedaan om de uitstoot van milieuschadelijke stoffen te verminderen. Maar we zijn er nog niet. Zo zijn er bijvoorbeeld nog te veel bedrijven die bewust of onbewust de milieuregels overtreden. Milieucriminaliteit heeft effect op mens en milieu, maar is meestal weinig zichtbaar voor de samenleving. Tegelijkertijd zijn de schadelijke effecten groot. Denk maar aan het illegaal dumpen van asbest.

De aanpak van milieucriminaliteit is een opgave die inzet vraagt van diverse partijen, zoals politie, het Openbaar Ministerie, provincies, gemeenten, omgevingsdiensten en andere ministeries. Samen werken we aan een actieplan milieucriminaliteit. Als senior beleidsmedewerker ben jij projectleider van dit plan en de daarbij behorende deelplannen. Je stuurt een breed samengesteld team aan. Hierbij werk je samen met de verschillende partijen. Daarbij ga je opzoek naar kansen en ga je obstakels niet uit de weg. Hierover communiceer je proactief met zowel de Kamer als de bewindspersoon en vorm je een visie voor zowel de korte als de langere termijn.

Naast de inzet als projectleider Milieucriminaliteit ga je aan de slag met een heel ander thema als het gaat om het realiseren van een veilige leefomgeving: cybersecurity in de (petro)chemische industrie. De ontwikkelingen in cybertechnologie volgen elkaar in rap tempo op. Als beleidsmedewerker zet je je in om de cyberveiligheid in deze sector optimaal te waarborgen, zodat cyberincidenten en de gevolgen daarvan beperkt worden en we maatschappelijke ontwrichting voorkomen. In samenwerking met collega’s speel je actief in op relevante ontwikkelingen, stem je af met de (petro)chemische sector en doe je concrete beleidsvoorstellen die passen in het bredere kader van (inter)departementale beleidsprocessen op dit gebied. Ook zorg je voor afstemming en coördinatie binnen het departement.

  • Je hebt kennis van milieucriminaliteit en je hebt affiniteit met cybersecurity.
  • Je voelt bestuurlijke belangen goed aan, kunt de haalbaarheid van acties en/of besluiten goed inschatten en je zorgt voor een zorgvuldige en vlotte politieke besluitvorming.
  • Je durft besluiten te nemen en bent daarin daadkrachtig.
  • Je kunt geduldig zijn en hebt een groot doorzettingsvermogen om aan lastige projecten te blijven werken.
  • Je kunt goed organiseren en strategisch denken.
  • Je bent goed in het bouwen en onderhouden van een netwerk — intern, extern en met de Kamer — en weet mensen te overtuigen door allianties en coalities te vormen.
  • Je schrijft to-the-point en kunt hoofd- en bijzaken goed scheiden.

POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

You ad could be here!