Netherlands nationals: Senior beleidsmedewerker klimaatadaptatie internationaal

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

The Hague, , NL

Een stijgende zeespiegel en warmer, droger en natter weer: er komt heel wat op ons af. Naast het verder voorkómen van de opwarming van de aarde zijn tijdige aanpassingen aan het veranderende klimaat hard nodig: klimaatadaptatie. Samenwerking is van cruciaal belang. Niet alleen op nationaal niveau, maar ook met buurlanden en in Europees en mondiaal verband. Als senior beleidsmedewerker klimaatadaptatie werk jij hier dagelijks aan.

De gevolgen van de klimaatverandering houden niet op bij de grens. Voor klimaatadaptatie is internationale samenwerking belangrijk. Er is op bilateraal en Europees niveau op dit vlak veel in beweging. Zo heeft de Europese Commissie in de Green Deal aangekondigd dat ze een nieuwe EU-klimaatadaptatiestrategie gaat opstellen. De commissie kijkt daarbij ook op welke wijze de klimaatadaptatie-opgave in het sectorale Europese beleid kan worden opgenomen. Denk hierbij aan landbouw, natuur, transport en handel. Klimaatadaptatie is een belangrijk onderwerp bij de Europese investeringsfondsen en het kennis- en innovatieprogramma Horizon Europe. Bij dit alles speelt de relatie met mondiale afspraken op het gebied van klimaatadaptatie een rol.

Het belang van Nederland bij deze trajecten is groot. Jij speelt een belangrijke rol bij de Nederlandse inbreng op deze dossiers en de vertaling van de internationale afspraken naar nationaal niveau.

Jouw taken:

• Je draagt bij aan de Nederlandse inbreng in de EU op het gebied van klimaatadaptatie, zowel in de voorbereiding van nieuw beleid als de implementatie van de EU-klimaatadaptatiestrategie en andere afspraken.
• Je vertegenwoordigt Nederland in de Europese overleggen over klimaatadaptatie, onder andere in de werkgroep Klimaatadaptatie en het Committee on Climate Change.
• Je draagt bij aan de bilaterale en multilaterale samenwerking op het gebied van klimaatadaptatie, bijvoorbeeld met Duitsland en de Benelux.
• Je vormt het Nederlandse standpunt bij bovengenoemde punten en brengt dit standpunt ook in. Daarbij stem je dit standpunt af met andere departementen en zorg je dat het aansluit bij het Nederlandse beleid. Daarvoor neem je deel aan verschillende overleggen binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en met andere departementen.
• Je levert vanuit het directoraat-generaal Water en Bodem een bijdrage aan de Nederlandse inbreng in mondiale klimaatadaptatie-overleggen, zoals de Global Commission on Adaptation, de Climate Adaptation Summit.
• Je draagt bij aan de ontwikkeling van Europese kennis- en innovatieprogramma’s, onder andere van de Horizon Europe en de partnerschappen, zoals JPI Climate.

Bij alle taken is het van belang dat je de Nederlandse belangen in internationale overleggen in kunt brengen en dat je in staat bent om internationale afspraken te vertalen naar wat dat betekent voor beleid en uitvoering op nationaal niveau.

Functie-eisen

  • Je hebt wo-niveau en ruime ervaring met het werken in een internationale context, bij voorkeur op Europees niveau.
  • Je bent goed in het opbouwen en onderhouden van relaties met andere partijen, zowel op nationaal als internationaal niveau.
  • Je hebt een relevant netwerk, in ieder geval binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bij andere departementen, decentrale overheden, kennisinstellingen en niet-gouvernementele organisaties.
  • Je kunt goed het overzicht houden, weet bij ingewikkelde kwesties snel door te dringen tot de kern en kunt snel schakelen.
  • Je streeft naar het beste resultaat, kunt creatieve oplossingen vinden en neemt zelf het initiatief.
  • Je werkt graag samen in een team dat gericht is op samenwerking.
  • Je houdt van een uitdaging en het aanpakken van ingewikkelde kwesties.

POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED