Netherlands nationals: Adviseur geohydrologie

Rijkswaterstaat
Utrecht, Netherlands
Position Type: 
Full-Time
Organization Type: 
Government
Experience Level: 
Junior (3-4 Years)
Degree Required: 
Bachelor's (Or Equivalent)
Languages Required: 
Dutch

EXPIRED

Please note: this job post has expired! To the best of our knowledge, this job is no longer available and this page remains here for archival purposes only.

Adviseur geohydrologie

Geohydrologie en grondwater spelen een belangrijke rol bij alle Rijkswaterstaat projecten. Het belang neemt verder toe door klimaatverandering, bodemdaling en de toenemende 'drukte' in de ondergrond. Als adviseur geohydrologie maak jij voor onze projecten grondwaterrisico’s inzichtelijk. Je werkt in Utrecht.

Grondwater is een belangrijk aspect van de ondergrond waarop Rijkswaterstaat haar netwerken heeft gebouwd en in stand houdt. Daarmee is grondwater onlosmakelijk verbonden met het werk van Rijkswaterstaat. Het borgen van grondwaterrisico’s is daarom van groot belang. Immers, bij de aanleg, beheer en onderhoud van het hoofdwegennet, het hoofdvaarwegennet en het hoofdwatersysteem kunnen ingrepen grondwatereffecten veroorzaken die gevolgen hebben voor de omgeving. Vanuit Rijkswaterstaat vertaal je beleid en kennis naar de uitvoeringspraktijk en omgekeerd.

In jouw rol adviseer je over onderzoeken ten behoeve van aanlegprojecten en beheer- en onderhoudswerkzaamheden, formuleer je specificaties en toets je werkzaamheden van opdrachtnemers. Daarbij werk je aan kennis middels standaarden, innovaties en modellen die je samen met collega’s, marktpartijen en kennisinstellingen zoals Deltares ontwikkelt en onderhoudt. Zo neem je voor Rijkswaterstaat deel aan regionale consortia voor de ontwikkeling van NHI-modelinstrumentarium zoals Azure. Maar ook het uitvoeren van berekeningen met grondwatermodellen behoort tot jouw kerntaken, evenals het beheer en onderhoud van schematisaties en tooling van grondwatermodellen, advisering en borging van RWS grondwatermeetnetten. Ook relevante ontwikkelingen in wetgeving en beleid, zoals de BRO (Basisregistratie Ondergrond) hebben je aandacht. Afhankelijk van je opleiding en ervaring zullen de hierboven genoemde werkzaamheden specifiek worden ingevuld.

Je onderhoudt je netwerk en zet dit actief in. Regelmatige afstemming met collega’s, medeoverheden en andere partijen binnen Rijkswaterstaat vind je belangrijk. Je kent de ontwikkelingen en belangen binnen en buiten onze organisatie en weet ze met elkaar te verbinden. Je kunt aantoonbaar laten zien dat je resultaat- en samenwerkingsgericht bent.

In verband met de ontwikkelingen rondom het corona virus heeft Rijkswaterstaat een aangepaste selectieprocedure. De meest actuele informatie vind je via deze link.

Functie-eisen

  • Je hebt een relevante afgeronde WO opleiding, bij voorkeur op het gebied van (geo)hydrologie en grondwatermodellering.
  • Je hebt bij voorkeur 3 jaar werkervaring in het grondwaterwerkveld en ervaring met grondwatermodellen.
  • Je hebt 1 tot 3 jaar ervaring in adviseren en het maken van adviesproducten en adviesdiensten of delen daarvan.
  • Je bent klantgericht, ondernemend, resultaatgedreven en samenwerkingsgericht.
  • Je bent een netwerker, kunt goed analyseren, bent flexibel en organisatiesensitief.
  • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.