Netherlands nationals: Vergunningverlener Water en Waterbodem

Rijkswaterstaat

Arnhem, , NL

Vergunningverlener water en waterbodem

Als vergunningverlener bij Rijkswaterstaat in Arnhem zet jij je in voor schoon water en een schone waterbodem.

Waar het gaat om vergunningverlening, is Oost-Nederland een interessant gebied. Er is sprake van beschermde natuurgebieden enerzijds en industriële lozers en grote ingrepen in de rivieren anderzijds. Om de bescherming van het milieu en in het bijzonder onze waterkwaliteit is momenteel veel te doen. PFAS en andere zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in waterbodems, afvalwater en baggerspecie staan volop in het nieuws en de politieke aandacht.

Als vergunningverlener water en waterbodem behandel je zaken van burgers, bedrijven en overheden die activiteiten in de grote rivieren willen uitvoeren en waarbij grondverzet plaatsvindt of waarbij grond, baggerspecie of bouwstoffen worden gestort of toegepast. Je reguleert en voorkomt hiermee emissies naar het oppervlaktwater. Binnen het vak van bodem en waterbodem ben je een autoreit, zowel op het technische, juridische en beleidsmatige vlak. Je kent de relevante regelgeving op het gebied van bodem en de onderliggende protocollen uit je broekzak. Je zorgt voor een optimale coördinatie van het vergunningverleningsproces, vanaf het eerste contact met aanvrager tot en met het afgeven van het besluit. Ook heb je regelmatig contact met belanghebbenden, zoals omwonenden en belangengroeperingen. Intern stem je inhoudelijk af met adviseurs zoals rivierkundigen, handhavers en ecologen. Externe afstemming vindt plaats met onze ketenpartners: gemeenten, waterschappen, provincies en gemeenten. Als professionele en robuuste gesprekspartner sta je met jouw gedegen bodemkennis en ervaring klaar voor uiteenlopende aanvragers, zoals baggerbedrijven, stortplaatsen, gebiedsontwikkelaars, natuurbeheerders. Maar ook voor de gespecialiseerde bureaus die voor deze aanvragers werken.

Het behandelen van vergunningaanvragen en het behandelen van meldingen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit kan vaak complex zijn. Voorop staat dat de maatschappelijke, economische en milieuhygiënische belangen goed moeten worden afgewogen. Je legt de juiste verbanden en neemt zowel de belangen van Rijkswaterstaat, de aanvrager en overige betrokkenen mee in je afwegingen. Probleemloos beweeg jij je binnen je politiek-bestuurlijk en technisch complexe werkomgeving. Vanaf 2021 zal de Omgevingswet in werking zijn. Dit vraagt van jou een nog meer flexibele en op samenwerking met andere ketenpartners gerichte houding.

Je hebt de ambitie om het taakveld bodem binnen de dienst Oost Nederland vergunningverleningsproces naar een hoger plan te tillen. Dit doe je vanuit jouw kennis en ervaring op het gebioed van (water)bodems en emissies. Ook lever je bruikbare informatie voor de bestuurlijke omgeving en voor assetmanagers. Je onderhoudt en gebruikt een relevant netwerk met regionale netwerkbeheerders zoals gemeenten en waterschappen. Daarnaast borg je kennisdeling.

Je werkt in een klein team van zo’n 20 betrokken collega’s die allemaal hun eigen expertise hebben. Ons hoofdkantoor is in Arnhem, waar we als afdeling op de maandag te vinden zijn.

Het team onderhoudt goede contacten met onder meer de collega’s van Handhaving (15 personen), de juridische afdeling en de beheerder.

In verband met de ontwikkelingen rondom het corona virus heeft Rijkswaterstaat een aangepaste selectieprocedure. De meest actuele informatie vind je via deze link.

Vacaturenummer: ON-271

Functie-eisen

 • Je hebt wo-opleiding afgerond (of HBO+ werk en denkniveau), bijvoorbeeld in de richting van bodem, milieuchemie of milieutechniek.
 • Je hebt kennis van de technische aspecten van (water)bodem, bodembeleid, onderzoeksstrategieen en protocollen en bent daarmee een professionele gesprekspartner voor gespecialiseerde bureaus.
 • Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder de Waterwet, de Wet milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en hun onderliggende besluiten zoals het Besluit Bodemkwaliteit en het Besluit lozen buiten inrichtingen. Ook heb je enige juridische kennis van bestuurs- en strafrecht. Inzicht in de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet is een grote pré.
 • Je hebt affiniteit met vergunningverlening en inzicht in de processen rondom vergunningverlening en handhaving.
 • Je hebt de ambitie je verder te ontwikkelen in het vakgebied bodem en vergunningverlening.
 • Je kunt goed samenwerken, plannen en organiseren en komt snel tot een helder oordeel.
 • Je bent je bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen, gevoeligheden en krachtenvelden binnen en buiten de organisatie en handelt hiernaar.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisniveau Schaal 11
 • Salaris Min €3256 – Max €5003 bruto per maand. Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek.
 • Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Minimaal aantal uur per week 32
 • Maximaal aantal uur per week 36

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. Daarvoor kun je bovenop het salaris rekenen op een individueel keuzebudget van 16,37% van je salaris. Tot slot hecht de Rijksoverheid sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor ook tal van mogelijkheden.

Bijzonderheden

 • De selectiegesprekken vinden plaats op 25 juni
 • Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Jouw toekomstige afdeling

Oost-Nederland verzorgt als een van de zeven regionale organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat het onderhoud, het beheer en de aanleg van (snel)wegen en hoofdvaarwegen in Overijssel en Gelderland. Denk aan het doortrekken van de A15, de verbreding van de A1 Apeldoorn-Azelo en de renovatie van de Waalbrug. In Oost-Nederland komen alle rivieren samen: de Oost-West corridor in onze regio verbindt de Randstad met Europa. We houden het goederenvervoer via deze corridor dan ook scherp in de gaten. Dit doen we natuurlijk niet alleen, maar samen met overheden, burgers en bedrijven in de regio. In totaal werken er ongeveer 300 mensen binnen ON, verspreid over drie directies: Netwerkontwikkeling, Netwerkmanagement en Bedrijfsvoering.


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

LANGUAGE REQUIRED