Netherlands nationals: Coördinerend adviseur staf deltacommissaris

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

The Hague, , NL

Functie­omschrijving

Snel veranderende klimaatomstandigheden vragen om actie op het gebied van water en ruimtelijke inrichting. Jij kunt bij die actie betrokken zijn. Als coördinerend adviseur bij de staf deltacommissaris speel je een adviserende en verbindende rol bij de ontwikkeling en uitvoering van ons Deltaprogramma voor de 21ste eeuw. Je draagt eraan bij dat Nederland droge voeten houdt en zich voorbereid op extremer weer (bijvoorbeeld droogte). Check www.deltacommissaris.nl.

Als coördinerend adviseur fungeer je als verlengstuk en verbindende schakel van de deltacommissaris in de interbestuurlijke samenwerking. Jouw speelveld is breed en is gericht op het realiseren van de doelen van het Deltaprogramma op het gebied van waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en het aanpassen van de ruimtelijke inrichting van Nederland aan het veranderende klimaat. Je werkt intensief samen met je directe collega’s bij de Staf deltacommissaris en de programmamanagers die onderdeel zijn van de Deltaprogramma. Ook werk je intensief samen met de betrokken ministeries, de koepels van medeoverheden en met maatschappelijke organisaties.

Om je sturende en verbindende rol als coördinerend adviseur optimaal uit te kunnen voeren, is het essentieel dat je goed op de hoogte bent van wat er speelt binnen het brede aandachtsgebied van het Deltaprogramma. Je acteert snel op de verschillende ontwikkelingen en adviseert de deltacommissaris. En je bent medeverantwoordelijk voor de samenstelling en kwaliteit van de inhoud van het jaarlijkse voorstel voor het Deltaprogramma.

Je zorgt voor monitoring van de voortgang. Ook bied je waar nodig ondersteuning en zorg je voor aansturing door eventuele knelpunten zichtbaar te maken en partijen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. Je onderhoudt contacten, zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau, en kunt inschatten wanneer betrokkenheid van de directeur van de staf of van de deltacommissaris nodig is.

Binnen de staf deltacommissaris ben je in ieder geval het eerste aanspreekpunt voor het thema zoetwater, een aantal gebiedsgerichte programma’s, de samenwerking en verbinding met maatschappelijke organisaties (onder meer via het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving) en het mede voorbereiden van de vergaderingen van de Nationale Stuurgroep Deltaprogramma. Bovendien fungeer je als projectleider van de recente door de Nationale Stuurgroep Deltaprogramma vastgestelde ambitie om de samenhang tussen de verschillende doelen van het Deltaprogramma te versterken.

Het gaat om een veelzijdige functie met veel verantwoordelijkheden. Je richt je onder meer op:
• het namens de deltacommissaris deelnemen aan (bestuurlijke) overleggen;
• het sturen op de inhoudelijke en procesmatige voortgang van (onderdelen van) het Deltaprogramma;
• het bevorderen van betrokkenheid van maatschappelijke organisaties bij het Deltaprogramma;
• in samenwerking met de gebieden en de thema’s voorbereiden van de (informele) vergaderingen van de Stuurgroep Deltaprogramma;
• het versterken van de verbinding tussen het Deltaprogramma en andere opgaven in het ruimtelijke domein;
• het organiseren van werkbezoeken en het voorbereiden van gesprekken van de deltacommissaris.

Een deel van je werkzaamheden bestaat uit het geven van presentaties, het organiseren van bijeenkomsten en het schrijven van stukken, zoals nota’s voor bestuurders en adviezen voor de deltacommissaris. Ook schrijf je artikelen in tijdschriften en nieuwsbrieven. Binnen onze platte en kleine organisatie ben je als stafmedewerker flexibel inzetbaar.

 

Functie-eisen

• Je hebt uitstekende adviesvaardigheden.
• Je weet moeiteloos te schakelen tussen het ambtelijke en bestuurlijke niveau.
• Je hebt ruime werkervaring in het waterdomein of in het bredere domein van de fysieke leefomgeving.
• Je weet voortgang te realiseren en hebt aantoonbare ervaring in het coördineren van uiteenlopende projecten.
• Je voelt bestuurlijke structuren en mechanismen goed aan en bent thuis in zowel de ambtelijke als de bestuurlijke omgeving.
• Je hebt een antenne voor wat zich in je omgeving afspeelt en bent sterk in samenwerken en verbinden.
• Je hebt een aantoonbaar goed analytisch vermogen. Je weet snel tot de kern door te dringen en scherp aan te geven wat relevant is.
• Je hebt uitstekende netwerkvaardigheden. Hierbij gaan samenwerken en sturen je even goed af.
• Je schrijft helder en accuraat.


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL