Netherlands nationals: Secretaris-generaal IenW

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

, , NL

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op bereikbaarheid en leefbaarheid, met een vlotte doorstroming in een veilige, goed ingerichte en schone omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daar werkt IenW aan.

Secretaris-generaal bij IenW

IenW staat nu en in de toekomst voor grote maatschappelijke opgaven. Om er een paar te noemen:

 • Mobiliteitsvraagstukken in brede zin; hoe reis je nu en in de toekomst veilig, slim en groen?
 • Hoe zorgen we dat Nederland goed beschermd is tegen water, terwijl er ook een oplossing nodig is voor de droogte vraagstukken?
 • Hoe bereiken we een meer circulaire economie, waarin op een duurzame wijze met grondstoffen wordt omgegaan?
 • Hoe zorgen we voor een goede ontwikkeling van de luchtvaartsector met zowel oog voor groei, duurzaamheid als leefomgeving?
 • Hoe gaan we om met grote IT-opgaven en cybersecurity?

Kortom, als secretaris-generaal van IenW geeft u leiding aan een departement dat dagelijks te maken heeft met onderwerpen die een grote impact hebben op de samenleving en individuele burgers.

U werkt midden in de actualiteit met permanente maatschappelijke, politieke en economisch aandacht. IenW is bij uitstek een departement waar je de vraagstukken alleen samen met de andere departementen en de samenleving kunt aanpakken. Verbinding binnen het departement en schakelen met alle betrokken partijen daarbuiten, is daarom cruciaal.

Binnen het departement is de SG degene die boven de materie staat en de organisatie richt en leidinggeeft aan de verschillende perspectieven met betrekking tot beleid, uitvoering en toezicht. Die daarbij de vragen stelt om tot nieuw denken te komen. De SG zet zich in om uit de samenwerking meer te halen dan de som der delen. En neemt daarin uitdrukkelijk ook het belang van de medewerkers in mee, zeker in deze tijd met alle uitdagingen. Dat doet de SG zichtbaar, betrokken en met gevoel voor humor.

Lees het volledige vacatureprofiel.

Vereisten voor de functie

 • ruime ervaring met het aansturen van complexe organisaties;
 • bestuurlijke ervaring binnen de rijksoverheid en inzicht in en ervaring met politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • affiniteit met het thema’s en opgaven van IenW.

Wat bieden we?

 • De kans om op hoog politiek-bestuurlijk niveau te werken aan uitdagingen die iedereen raken.
 • Leidinggeven aan bevlogen mensen die allemaal gedreven zijn om Nederland beter te maken.
 • Salarisschaal 19, €8.127,45 – 10.668,75,- bruto per maand. Naast het salaris ontvangt u 16,37 procent Individueel Keuzebudget over uw salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Publiek leiderschap

De functie van secretaris-generaal behoort tot de topmanagementgroep (TMG) van het Rijk. De secretaris-generaal wordt benoemd voor een periode van maximaal 7 jaar. Dit betekent dat de uiteindelijke kandidaat niet alleen op deze positie, maar ook op andere TMG-functies benoembaar moet zijn.

Een AIVD-onderzoek, categorie A, maakt deel uit van het selectieproces en er kan gekozen worden voor de inzet van een assessment. Ook zullen referenties worden opgevraagd.

Voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap lees:

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 191-20 naar:

E-mailadres: [email protected]

Meer informatie

Over de vacature

drs. A.B.C. (Bram) de Klerck
directeur-generaal voor de Algemene Bestuursdienst
Telefoonnummer: 070 – 426 73 53

Over de sollicitatieprocedure

drs. H. (Henny) Bekhof
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-11 05 57 73
E-mailadres: [email protected]


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL