Netherlands nationals: Plaatsvervangend sectorhoofd Water, Landbouw en Voedsel

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

The Hague, , NL

De maatschappelijke dynamiek rond het water-, landbouw- en voedseldossier is de laatste jaren sterk toegenomen, waarbij de relevante vraagstukken in hoge mate strategisch van aard zijn. Hoe zou een transitie naar een ecologisch én economisch duurzame productie van ons voedsel kunnen verlopen? En welke rol speelt de recente stikstofcrisis daarin? Hoe anticiperen we in binnen- en in buitenland op de effecten van klimaatverandering?

De sector Water, Landbouw en Voedsel van het Planbureau voor de Leefomgeving buigt zich over deze vraagstukken en voor deze sector (25 fte) zoeken we een Plaatsvervangend Sectorhoofd.

Samen met het sectorhoofd stuur je de medewerkers aan vanuit de inhoudelijke missie. Die aansturing betreft het hele spectrum tussen de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer en de langjarige strategische ontwikkeling. Je werkt mee aan de strategische positionering van de sector binnen het PBL en in de buitenwereld. Daarbij heb je een scherp oog voor de afstemming tussen en ontwikkeling van de diverse disciplines binnen het team. Je bent een teamspeler en benadrukt het belang van heldere communicatie. Daarbij houd je de gezamenlijke doelen en toekomst van de sector voor ogen. Als plaatsvervangend sectorhoofd ben je onder andere verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de sector (financiën en HRM).

Je takenpakket is veelzijdig:

 • Je analyseert relevante (inter)nationale wetenschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen;
 • Je formuleert en initieert nieuwe wetenschappelijke en strategische onderzoeksvragen en vertaalt beleidsvragen naar onderzoeksprogrammering;
 • Je coacht inhoudelijk en procesmatig de projectleiders en beoordeelt de conceptrapporten op inhoudelijke, analytische en conceptuele kwaliteit, consistentie, beleidsmatige relevantie en presentatie;
 • Je leidt en coördineert eigen projecten en/of programma’s, al dan niet sectoroverstijgend;
 • Je bevordert een goede samenwerking en afstemming met andere sectoren;
 • Je geeft mede leiding aan de sector; begeleiding van medewerkers bij onderzoek werkzaamheden, persoonlijke ontwikkeling en begeleiding van veranderingen in werkproces en -gedrag;
 • Je vervangt het sectorhoofd bij interne en externe overleggen en bijeenkomsten.
 • Je draagt als plaatsvervangend sectorhoofd actief bij aan de ontwikkeling en realisatie van de doelstellingen van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat doe je in een enthousiasmerende werkomgeving met veel internationale contacten en ruime opleidingsfaciliteiten.
Functie-eisen
 • Je hebt aantoonbare leidinggevende, mensgerichte kwaliteiten. Je werkt graag en gemakkelijk in teamverband en je hebt de vaardigheden om wetenschappelijk medewerkers aan te sturen;
 • Je bent een goede onderzoeker en hebt ervaring met het werkterrein van de sector. Een achtergrond op het terrein van economie of een andere doorsnijdende discipline is een pré;
 • Je hebt kennis van de relevante beleidsdirecties en maatschappelijke spelers;
 • Je bent goed bekend met de wetenschappelijke instellingen/instituten die voor onze sector relevant zijn;
 • Je bent vaardig in het integreren en coördineren van onderzoeksprojecten en/of -programma’s, waarbij je oog hebt voor kwaliteitsborging. Je kunt hierover zowel mondeling als schriftelijk rapporteren, blijkend uit bijvoorbeeld publicaties;
 • Je bent in staat om standpunten uit te wisselen en overleg te voeren ten behoeve van kennisontwikkeling en kennisdeling met vertegenwoordigers van departementen, beleidsdirecties, non-profitorganisaties, bedrijven, belangenorganisaties, nationale en internationale kenniscentra en internationale organisaties;
 • Je bent in woord en geschrift in staat om een bijdrage te leveren aan de politiek-strategische discussie over water, landbouw en voedsel (van conferentie tot Tweede Kamer);
 • Je bent in staat om strategisch HRM-beleid te ontwikkelen en te implementeren binnen de sector, aansluitend op de kennis en vaardigheden die van de medewerkers gevraagd (gaan) worden;
 • Je bent in staat om het werkprogramma van de sector (mede) te ontwikkelen, te implementeren en te beheren, zowel materieel als financieel.

POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

You ad could be here!