Netherlands nationals: Senior beleidsmedewerker klimaatadaptatie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

The Hague, , NL

Functie­omschrijving

Warmer, droger, natter en een stijgende zeespiegel: er komt heel wat op ons af. Naast het verder voorkómen van de opwarming van de aarde zijn aanpassingen aan het veranderende klimaat hard nodig: klimaatadaptatie. Vanuit Den Haag speel jij als senior beleidsmedewerker een belangrijke rol in het klimaatbestendig maken van Nederland.

Werken aan klimaatadaptatie is hard nodig. Extreem weer komt nu al steeds vaker voor, zowel hoosbuien als langdurige droogte en periodes van hitte. Klimaatadaptatie staat niet voor niets volop in de maatschappelijke en politieke belangstelling en is een belangrijke prioriteit in het regeerakkoord. In deze functie krijg jij de kans om mee te werken aan dit boeiende en politiek actuele dossier.

Klimaatadaptatie is een van de transities die op ons af komen. Deze is niet los te zien van andere transities in het landelijk en stedelijk gebied. Voor het slagen van deze transitie is het noodzakelijk om de verbinding met andere partijen aan te gaan. Klimaatadaptatie doe je immers niet alleen. Jij werkt dan ook in teamverband met collega’s van de afdeling Klimaatadaptatie en Bestuur, maar ook met de directie, het directoraat-generaal, andere departementen, kennisinstellingen en vertegenwoordigers van decentrale overheden.

Jouw taken binnen de Nationale Klimaatadaptatiestrategie

  • Je helpt andere partijen met het verankeren van het belang van klimaatadaptatie in hun besluitvorming. Hiervoor verken je bij verschillende sectoren – zoals de financiële, gezondheids- en landbouwsector – welke belangen gelijklopen en op welke manier we verbindingen tot stand kunnen brengen.
  • Je verbindt klimaatadaptatie aan lopende trajecten, zoals de maatregelen in het kader van stikstof, regiodeals en trajecten in het kader van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).
  • Je werkt samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan een nationale strategie landelijk gebied die in het kader van de NOVI opgestart wordt. Jij zorgt dat klimaatadaptatie hierin verankerd wordt.
  • Je speelt – als de EU de aanvraag deze zomer honoreert – een coördinerende rol in het zesjarige programma LIFE IP met 21 projecten op het gebied van klimaatadaptatie. Als senior beleidsmedewerker ben je het aanspreekpunt en de vooruitgeschoven post vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de partners.
  • Je stelt nota’s op voor de minister en informeert de Tweede Kamer via rapportages. Ook bereid je Kamerdebatten mede voor. Zo draag je bij aan goede politieke besluitvorming.

 


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

IHE Delft Institute for Water Education - MSc in Water and Sustainable Development