Netherlands nationals: Senior adviseur waterkwaliteit

Rijkswaterstaat

Rotterdam, , NL

Senior adviseur waterkwaliteit

Werken aan gezond en schoon water in onze rivieren, kanalen en meren. Daar werken we bij Rijkswaterstaat elke dag aan. Diverse incidenten de afgelopen jaren met stoffen als GenX, Pyrazool en Melamine leiden tot nieuwe vragen die jou uitdagen om oplossingen te bedenken om de waterkwaliteit duurzaam te verbeteren. In een taskforce van 3 collega’s ga je met een omvangrijke opdracht aan de slag: samen met marktpartijen de 200 meest complexe vergunningendossiers van Rijkswaterstaat up-to-date brengen. Wordt jij als chemisch technoloog, process engineer of milieukundige onze nieuwe Adviseur vergunningen waterkwaliteit?

Eind 2016 hebben rijk, decentrale overheden, bedrijfsleven en een groot aantal maatschappelijke organisaties de intentieverklaring Delta-aanpak Waterkwaliteit ondertekend. Belangrijkste doel: een stevige impuls geven aan het verder verbeteren van de waterkwaliteit in Nederland, met name voor nieuwe- en Zeer Zorgwekkende Stoffen. Dat betekent voor Rijkswaterstaat dat de komende twee jaar een inhaalslag wordt gepleegd op 200 vergunningen van de meest risicovolle bedrijven in onze portefeuille: we maken ze volledig, actueel en adequaat. Aansluitend zal het gehele bestand van de vergunningen (circa 800 stuks) gestructureerd worden geactualiseerd in een cyclus van tussen de 4 en 8 jaar, afhankelijk van het risicoprofiel van het desbetreffende bedrijf.

De aantallen van deze vergunningen variëren per RWS-regio. Vandaar dat we kiezen voor een Taskforce bestaande uit 3 fte die collegiaal samenwerken voor heel Rijkswaterstaat. Samen met marktpartijen zorg je voor een actualisatie waarbij binnen 2 jaar de vergunningen voor 200 bedrijven weer volledig op orde zijn. Bij de betrokken bedrijven zijn veelal ook andere bevoegd gezagen betrokken zoals provincie en waterschappen. Voor een goede uitvoering is externe samenwerking dan ook noodzakelijk.

De bestuurlijke afspraken rondom de afspraken binnen de Delta-aanpak Waterkwaliteit en de aanpak van Zeer Zorgwekkende Stoffen in het bijzonder, kunnen rekenen op grote aandacht vanuit de maatschappij en landelijke, regionale en lokale politiek. Zowel de Tweede Kamer als het ministerie van IenW vragen om concrete actie en een nieuwe zorgvuldige aanpak op dit dossier. Je werk vindt dus plaats in een dynamische politiek-bestuurlijke setting, dat maakt je werk zeer relevant en zeker ook extra uitdagend. Een impressie van ons werk en kennismaking met de afdeling kan je vinden in ons kennismakingsfilmpje dat je hier kan vinden.

In verband met de ontwikkelingen rondom het corona virus heeft Rijkswaterstaat een aangepaste selectieprocedure. De meest actuele informatie vind je via deze link.

  • Je beschikt over een stevige basiskennis van chemie/procestechnologie, in elk geval door een afgeronde opleiding op hbo- of wo-niveau.
  • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met vergunningverlening en/of toezicht en handhaving in relatie tot (grotere) chemische bedrijven.
  • Je beschikt over actuele kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder de Waterwet, het Besluit risico’s zware ongevallen en andere relevante algemene maatregelen van bestuur. Inzicht in concrete ontwikkelingen rondom de Omgevingswet is een pré.
  • Je bent in staat om verbindingen te leggen en samen te werken binnen Rijkswaterstaat maar ook daarbuiten met provincies, waterschappen, omgevingsdiensten en gemeenten. Het werken met- en voor een groep gaat je makkelijk af.
  • We doen ook zeker een beroep op je vaardigheden als projectleider-procesmanager vanuit de wens om de inhaalslag kwalitatief goed uit te voeren met ingehuurde marktpartijen en de noodzaak om daarbij goed te prioriteren, te uniformeren en kennis over te dragen.
  • Je bent in staat te pionieren, niet alles staat vast. Dit betekent ook dat we goede  communicatieve en sociale kwaliteiten van je verwachten. Je voelt je prettig in een omgeving waarin ook van jezelf de nodige eigenreflectie wordt gevraagd.

Herken je jezelf niet helemaal in alle functie-eisen, maar ben je er wel van overtuigd dat je als nieuwe collega een bijdrage kunt leveren en met een frisse blik het verschil kunt maken? Geef dit dan aan in je motivatie, want natuurlijk staan we open voor iedere enthousiaste kandidaat die onze dienstverlening verder brengt.


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

LANGUAGE REQUIRED

IHE Delft Institute for Water Education - MSc in Water and Sustainable Development