Netherlands nationals: Senior adviseur waterkeringen

Rijkswaterstaat

Utrecht, , NL

Senior adviseur waterkeringen

In ons land wonen negen miljoen mensen in een gebied dat kan overstromen. Samen met de waterschappen beschermt Rijkswaterstaat Nederland tegen overstromingen. Met jouw expertise rondom waterkeringen en je brede blik ben jij als senior adviseur hierin de onmisbare schakel. Je werkt vanuit Utrecht of Lelystad.

Uitvoerende taken, onderzoek naar nieuwe kennis, beleidsadvies: jouw takenpakket rondom waterveiligheid is gevarieerd. De rode draad? Het feit dat je continu rekening houdt met de centrale rol die waterkeringen spelen binnen de veiligheid van Nederland. In de uitvoering draag je bij aan de taken die we als Rijkswaterstaat hebben voor grote iconische keringen als de Afsluitdijk, de Brouwersdam en de stormvloedkeringen. Dit doe je op basis van een solide, brede kennis en ervaring en overzicht over het werkveld. Zo verbind je onderzoek, beleid, uitvoering en maatschappij. Je werkt daarbij vanuit onze systeemverantwoordelijkheid, onze kennis van waterkeringen en het functioneren van relevante netwerken.

Ervaringen uit de praktijk gebruik je bij het maken van instrumenten, zoals het Beoordelings- en Ontwerpinstrumentarium, en bij de advisering rondom nationaal beleid. Is er sprake van een kennishiaat binnen een instrumentarium of bepaald beleid? Dan treed je op als projectleider in het programma Kennis voor Keringen. Je geeft hierbij richting en sturing aan het technisch inhoudelijk onderzoek en de praktijk van de toekomst. Dit doe je met oog voor en waar mogelijk in afstemming met de kennis die elders wordt ontwikkeld, zoals binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma of internationaal.

Voor deze functie zijn we op zoek naar 3 adviseurs. Allereerst zoeken we iemand voor de functie van algemeen senior adviseur. Daarnaast zijn we op zoek naar een senior adviseur die onze samenwerking met het Hoogwaterbeschermingsprogramma verder versterkt. Tot slot werven we een senior adviseur die zich richt op de hydraulische belastingen van waterkeringen en mogelijk deelneemt aan het kennisprogramma Zeespiegelstijging. Welk aandachtsgebied je ook hebt, je werkt binnen een dynamische en inclusieve afdeling. Hier neem je je eigen verantwoordelijkheid bij het invullen van je taken en je persoonlijke ontwikkeling. Als teamspeler draag je ook bij aan de ontwikkeling van je collega’s en de afdeling als geheel. De inbreng in versterkingsprojecten krijgt komende jaren een impuls en ook de samenwerking met de partners willen we met extra energie doorzetten.

In verband met de ontwikkelingen rondom het corona virus heeft Rijkswaterstaat een aangepaste selectieprocedure. De meest actuele informatie vind je via deze link.

Vacaturenummer: WVL-699

  • Je hebt een universitaire opleiding afgerond op het gebied van civiele techniek, waterbouwkunde, fysische geografie, aardwetenschappen of vergelijkbare richtingen.
  • Je hebt kennis van de nieuwe waterveiligheidsnormering en weet dat goed uit te leggen.
  • Je hebt ruime ervaring (minimaal 6 jaar) met werken aan (beoordelen / versterken) of onderzoek naar waterkeringen en weet dit te vertalen naar beleidsadvisering en praktische toepassing in beheer van waterkeringen.
  • Je bent aantoonbaar succesvol in het leiden en/of coördineren van projecten en bent een deskundig opdrachtgever naar marktpartijen en kennisinstituten.
  • Je beschikt over analyserend vermogen, je bent flexibel, doortastend, innovatief en hebt een goede politiek bestuurlijke antenne.
  • Je kunt goed samenwerken, hebt een relevant netwerk en weet je netwerk actief in te zetten ten behoeve van deze functie.

POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

LANGUAGE REQUIRED