Netherlands nationals: Wetgevingsjurist

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

The Hague, , NL

Functie­omschrijving

Als wetgevingsjurist bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ontwerp je moderne wetgeving die past bij maatschappelijke opgaven en veranderingen. Binnen de afdeling Milieu in Den Haag werk je mee aan belangrijke milieuonderwerpen zoals luchtkwaliteit, circulaire economie, afval, vuurwerk, externe veiligheid, biobrandstoffen en geluid. Je maakt deel uit van een afdeling met collegiale, ervaren, deskundige en enthousiaste juristen.

We zijn op zoek naar een enthousiaste collega die onder andere gaat werken aan het opstellen van wetgeving en advisering op het terrein van milieu, waaronder implementatie van Europese regelgeving, en  de ontwikkeling van het juridisch instrumentarium op dit terrein. Samen met je beleidscollega’s stel je wetgeving op. En je hebt de regie op het wetgevingsproces, adviseert de minister en neemt deel aan in- en extern overleg.

Wat ga je precies doen?

Concreet houden de werkzaamheden in dat je Europese richtlijnen op het terrein van afvalstoffen omzet in Nederlandse wetgeving en dit proces begeleidt waarbij je nauw samenwerkt met je collega’s van beleid. Je denkt en werkt mee om de wetgeving op dit terrein toekomstgericht te laten zijn, waarbij de circulaire economie voorop staat. Daarnaast adviseer je je collega’s van beleid en de minister op diverse bestuurlijk-juridische terreinen en voer je het secretariaat van een Europees netwerk van milieujuisten.

Beleidscollega’s, de ambtelijke top en de bewindslieden geef je begrijpelijke bestuurlijk-juridische adviezen. En als het gaat om het tijdig tot stand komen van kwalitatief goede en uitvoerbare regelgeving, denk je proactief en constructief mee met de beleidsdirecties, stakeholders, toezichthouders en uitvoerders. Je bent creatief in je advisering bij het zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke problemen en het vormgeven van ambities. Bovendien werk je samen met beleidscollega’s van het eigen ministerie, collega’s van andere ministeries en met vertegenwoordigers van andere organisaties binnen en buiten de Rijksoverheid.

  • Je bent een ervaren wetgevingsjurist.
  • Je adviseert gezaghebbend en toegankelijk en hebt daarbij oog voor de politiek-bestuurlijke en beleidsmatige omgeving waarbinnen je functioneert.
  • Je bent analytisch, conceptueel en creatief.
  • Je brengt samenhang aan in en tussen complexe dossiers en je bent goed in staat om beleidsdoelen te vertalen naar concrete juridische en uitvoerbare kaders.
  • Je kunt je snel inwerken in nieuwe rechtsgebieden en hebt ruime ervaring/kennis van het wetgevingsproces.
  • Je hebt een heldere schrijfstijl en een overtuigende en prettige communicatiestijl.
  • Je hebt een proactieve, flexibele, constructieve en collegiale werkhouding en zoekt de samenwerking op.

POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

LANGUAGE REQUIRED