Netherlands nationals: Secretaris-directeur Waterschap Hollandse Delta

Waterschap Hollandse Delta

Ridderkerk, , NL

Profiel van de nieuwe secretaris-directeur

Je hebt de ambitie om de komende vijf/zes jaar het verschil te maken in een maatschappelijke organisatie die er echt toe doet. Je bent een modern leidinggevende die zich thuis voelt in een dynamische, politiek-bestuurlijke omgeving. Je hebt ervaring met het leiden van veranderingsprocessen.

Je houdt van samenwerken, geeft ruimte en vertrouwen en geniet van de successen en resultaten van de organisatie. Je hebt oog voor de wensen en belangen van bestuur en medewerkers. Je hebt energie, flair en humor.

Je snapt het werk van het waterschap en hebt affiniteit met de regio.

De functie

De secretaris-directeur:

 • adviseert en ondersteunt de Verenigde Vergadering en het college van dijkgraaf en heemraden;
 • geeft leiding aan en is eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie en zorgt voor de wendbaarheid en ontwikkeling daarvan;
 • is verantwoordelijk voor de effectiviteit van de organisatie en het realiseren van bestuurlijke en ambtelijke doelen;
 • zorgt voor positionering van het waterschap in relevante netwerken en zoekt verbinding.

De functie van secretaris-directeur kent verschillende rollen die ieder vragen om specifieke vaardigheden en competenties:

De rol van secretaris: Je bent stevig en soepel in je advisering aan het bestuur.

Je bent bestuurlijke gevoelig, schakelvaardig, actief adviserend en samenbindend.

De rol van directeur: Je bent resultaatgericht en vasthoudend in de ontwikkeling van de werkorganisatie.

Je bent het boegbeeld van de ambtelijke organisatie, netwerker en stuurt op basis van vertrouwen. Je hebt strategische denkkracht, bent zichtbaar, toegankelijk en vrolijk in je collegiale omgang.

De rol van WOR-bestuurder: Je bent een gelijkwaardige gesprekspartner die hecht aan medezeggenschap.

Je bent realistisch, open en eerlijk, neemt besluiten en bent daar duidelijk over.

Kennis en ervaring

Als secretaris-directeur beschik je in elk geval over de volgende kennis en ervaring:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • ruime leidinggevende ervaring in een vergelijkbaar complexe (bestuurlijke) omgeving;
 • aantoonbare, succesvolle ervaring in het leiden van veranderingsprocessen;
 • visie op de opgaven en context van het waterschap.

Waterschap Hollandse Delta

Het waterschap ligt in het zuidwesten van Zuid-Holland en is één van de grotere waterschappen. Het beheergebied is een van de meest complexe gebieden van Nederland. Het omvat 102.000 hectare en er wonen bijna een miljoen mensen in 13 gemeenten. Het waterschap beschermt de Zuid-Hollandse eilanden tegen wateroverlast, beheert het oppervlaktewater, zuivert het afvalwater, beheert de (vaar)wegen en levert een actieve bijdrage aan de ruimtelijke invulling van zijn gebied.

Dit waterschap staat voor een grote maatschappelijke opdracht: het veilig en leefbaar houden van een groot, dichtbevolkt deel van de Delta met veel industriële activiteit. Die opdracht kan het waterschap in een tijd van klimaatverandering alleen realiseren met een eigentijdse organisatie van kundige, betrokken en wendbare professionals. Het gaat om het samen behalen van ambitieuze doelen, tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

Het bestuursprogramma is een jaar oud, de directieraad net gevormd en de nieuwe dijkgraaf in aantocht. Een mooi moment om aan boord te komen!

Organisatie

De 550 medewerkers (groeiend naar 600 fte) van Hollandse Delta werken aan leefbaar water en leefbaar land. Met passie en vakmanschap zorgen zij ervoor dat de inwoners en bedrijven veilig kunnen leven met rivieren en de zee en dat er voldoende bruikbaar water is.

De organisatie is sterk in ontwikkeling. Recent is de nieuwe organisatievisie vastgesteld. Deze visie wordt breed gedragen en is leidraad voor de verdere ontwikkeling van de organisatie. Het nieuwe elan is voelbaar aanwezig en medewerkers en leidinggevenden zetten gezamenlijk de schouders onder één WSHD! Van de nieuwe secretaris-directeur wordt verwacht dat hij/zij deze ontwikkelingsrichting ondersteunt en doorzet.

Arbeidsvoorwaarden

Bij deze functie hoort een salaris van maximaal € 10.395,– bruto per maand (schaal 18). Daarnaast biedt het waterschap uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden (volgens de cao waterschappen), zoals:

 • een individueel keuzebudget (IKB) van 20%, waarin onder meer het vakantiegeld, de eindejaaruitkering en bovenwettelijk verlof zijn opgenomen. Met het IKB kan een keuze gemaakt worden voor bijvoorbeeld extra verlof of inkomen;
 • een aantrekkelijke pensioenregeling (ABP);
 • een leaseauto.

Procedure

Bij de werving en selectie laat Waterschap Hollandse Delta zich bijstaan door Aardoom & de Jong.

Een referentiecheck en een integriteitscheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken.

Voor de procedure is (vooralsnog en onder voorbehoud) de volgende planning opgesteld:

 • Einde reactietermijn: 19 april
 • Voorselectiegesprekken bij Aardoom & de Jong: 20 en 22 april
 • Eerste selectieronde: 8 mei
 • Gesprekken adviescommissie en ondernemingsraad: 13 mei
 • Eventueel assessment: week 21
 • Tweede selectieronde: 25 mei
 • Benoeming in de verenigde vergadering: 24 juni

POSITION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL