Netherlands nationals: Directeur Netwerkmanagement Rijkswaterstaat Midden-Nederland

Netherlands Ministry of Infrastructure and Water Management

Utrecht, , NL

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op bereikbaarheid en leefbaarheid, met een goede doorstroming in een schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast, en bevordert de kwaliteit van lucht en water.

Meer weten? Lees ‘Het verhaal van IenW’.

Rijkswaterstaat

Het beheren en ontwikkelen van de rijkswegen, –vaarwegen en –wateren: dat is de taak van  Rijkswaterstaat (RWS) als uitvoeringsorganisatie van IenW. Samen met marktpartijen en andere overheidsinstanties werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Onze focus ligt op een duurzame leefomgeving. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat heeft zes focuspunten geformuleerd. De verbindende opgave is het realiseren van hechte samenwerking, extern met stakeholders zoals regionale bestuurders en marktpartijen en intern tussen de organisatieonderdelen.

Rijkswaterstaat Midden-Nederland

Midden-Nederland (MN) verzorgt als een van de zeven regionale onderdelen van Rijkswaterstaat de visie, meerjarenplanning, handhaving en monitoring van het hart van Nederland: Utrecht, Flevoland en de randen van de omliggende provincies. Met onze specifieke kennis en expertise beheren we bijvoorbeeld het IJsselmeer, Nederlands grootste zoetwaterreservoir, de Leidsche Rijn tunnel en de wegen rond Utrecht, de draaischijf van ons land. Daarnaast beheren we diverse waterwegen waaronder het Amsterdam-Rijnkanaal dat het drukst bevaren kanaal van Nederland is.

De komende jaren zullen we intensief bezig zijn met onder meer de versterking van de Afsluitdijk en de nieuwbouw van een sluis en bruggen bij Kornwerderzand, de renovatie van diverse sluizen en bruggen in ons areaal, de ombouw van de Ring Utrecht en van het knooppunt Hoevelaken en de verbreding van de A6 Almere – Lelystad. We doen dit alles om te zorgen voor goede doorstroming en bereikbaarheid in deze regio.

Er werken ruim 300 mensen bij MN in de directies Netwerkmanagement,  Netwerkontwikkeling en Bedrijfsvoering. Als directeur Netwerkmanagement ben je lid van het directieteam MN en medeverantwoordelijk voor het totale functioneren van Rijkswaterstaat Midden Nederland. Onder de directie Netwerkmanagement, vallen de districten Noord en Zuid en de afdelingen Samenwerking Landelijke Uitvoering en Handhaving. In de directie werken ongeveer 150 mensen.

De opgave

Netwerken die iedere dag opnieuw veilig, beschikbaar en betrouwbaar zijn; dat is waar je voor staat. Je geeft je leiding aan een belangrijk veranderingsproces om de werking van de assetmanagementketen te verbeteren en de doorlooptijden te verkorten. Ook de samenwerking tussen diverse afdelingen en organisatieonderdelen willen we verbeteren. Dit alles gericht op het werkplezier en de motivatie van de medewerkers en op goede prestaties van onze netwerken. Je hebt daarbij oog voor veranderkundige aspecten en geeft ruimte om te ervaren en te ontwikkelen in de juiste richting.

Je zal de komende jaren intensieve aandacht geven aan de  Vervangings- en Onderhoudsopgave in deze regio. Een deel van onze assets is aan het einde van zijn levensduur. De komende jaren worden ze gemoderniseerd en verduurzaamd. Niet alleen infrastructuur en mobiliteit zijn belangrijke thema’s, ook de bescherming tegen hoogwater en de zorg voor een duurzame leefomgeving zijn essentiële onderdelen van de opgave. Je bent verantwoordelijk voor het crisismanagement MN en hebt een rol in de landelijke crisisorganisatie.

Aan deze opgave geef je leiding met oog voor de omgeving en in nauwe betrokkenheid met bestuurlijke partners.

Wat vraagt dit van je?

Als directeur Netwerkmanagement denk je vanuit de lange termijn, stuur je op hoofdlijnen en streeft je naar het bereiken van de gewenste doelen en resultaten.

 • Ambitieus als je bent, geef je via een heldere visie richting en op samenbindende wijze leiding aan de mensen van je directie.
 • Met je enthousiasme inspireer je anderen.
 • Je weet wat nodig is bij veranderingen in werkwijzen voor mensen en weet deze veranderingen met aandacht voor mens en productie te realiseren.
 • Jij bent de type leider die stuurt op resultaten, biedt ruimte voor de vorm waarin dat gebeurt en stimuleert dat leerervaringen gebruikt worden om te verbeteren.
 • Je bent in staat om in bestuurlijke netwerken een stevige gesprekpartner te zijn en tot resultaten te komen.
 • Ook in spannende situaties treed je doortastend op, blijf je in verbinding en bewaar je de rust. Het spreekt voor zich dat je integer bent.

Wat breng je mee?

 • een afgeronde WO-opleiding, in een studierichting die aansluit bij het werkveld van Rijkswaterstaat;
 • ruime (project) managementervaring;
 • ervaring met verandertrajecten;
 • affiniteit met assetmanagement, watermanagement, infrastructuur;
 • inzicht en ervaring in (de sturing van) in- en externe strategische besluitvormingsprocessen;
 • bereidheid om mee te draaien in de landelijke crisisteam (piketdienst).

Wat bieden we?

 • de kans om op hoog politiek bestuurlijk niveau te werken aan uitdagingen die iedereen raken;
 • leidinggeven aan bevlogen medewerkers die gedreven zijn om Nederland beter te maken;
 • salarisschaal 15, (€ 5447,34 –  7682,93 bruto per maand). Naast het salaris ontvang je 16,37 procent Individueel Keuzebudget over je salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Publiek leiderschap

Lees meer over de ABD en publiek leiderschap:

De pre-selectiegesprekken vinden plaats op 22 april 2020.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 126-20 naar:

E-mailadres: [email protected]

Meer informatie

Over de vacature

Louis Schouwstra
Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Midden-Nederland
Telefoonnummer: 06-11 52 64 01

Over de sollicitatieprocedure

Jutha Konst
Management development adviseur Rijkswaterstaat
Telefoonnummer: 06-29 58 22 21


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED