Netherlands nationals: Senior beleidsmedewerker waterveiligheid en Zeespiegelstijging

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

The Hague, , NL

Functie­omschrijving

Zonder duinen, dijken en stormvloedkeringen zou zestig procent van Nederland regelmatig onder water staan. De stijging van de zeespiegel, als gevolg van de klimaatverandering, stelt nieuwe eisen aan de toekomststrategie. Als beleidsmedewerker waterveiligheid help jij vanuit Den Haag Nederland droog en veilig te houden.

Alles wijst op een snellere stijging van de zeespiegel dan tot nu toe werd aangenomen. Daarom is een nieuwe strategie voor onze waterveiligheidssystemen van vitaal belang. Bij ons team draag je als beleidsmedewerker waterveiligheid actief bij aan ons Kennisprogramma Zeespiegelstijging, waarmee we de koers uitzetten naar een veilige toekomst.

Je werkt als senior beleidsmedewerker op het snijvlak van beleid in het hier en nu en kennisontwikkeling voor de lange termijn. Factoren die deze functie uitdagend en betekenisvol maken, zijn onder meer:

 • Je werkt aan een maatschappelijk zeer relevant thema, met oog voor de maatschappij en belangenorganisaties, en volop aandacht van media en politiek.
 • Je geeft samen met collega’s vorm en uitvoering aan het Kennisprogramma Zeespiegelstijging en aan het waterveiligheidsbeleid van de toekomst.
 • Je opereert in een breed netwerk van onder meer de Staf Deltacommissaris, Rijkswaterstaat, waterschappen, kennisinstellingen zoals het KNMI, Deltares en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, universiteiten, de advieswereld en de topsectoren.

In deze functie ben jij vanuit het ministerie verantwoordelijk voor het vormgeven van de implementatie strategie van het kennisprogramma zeespiegelstijging en werkt je aan onderwerpen als communicatie, participatie, governance en transitiemanagement. Daarbij neem je initiatief in complexe processen die verschillende bestuurslagen en sectoren raken en ben je in staat om deze zelfstandig vorm te geven en in te vullen. Ondanks die complexiteit zet je een pragmatische en hanteerbare aanpak neer.

Onze adaptieve en toekomstgerichte aanpak kan rekenen op internationale interesse, en tegelijkertijd  kunnen wij ook leren van een andere aanpak. Je geeft samen met collega’s vorm aan internationale samenwerking rond het thema Zeespiegelstijging.

Het Kennisprogramma Zeespiegelstijging valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De uitvoering gebeurt in een gezamenlijke verantwoordelijkheid met de staf van de Deltacommissaris. Het programma richt zich op:

• Het verkrijgen van meer inzicht in de ontwikkelingen op Antarctica en de daarmee samenhangende zeespiegelstijging.
• Het in beeld brengen van houdbaarheid van het huidige beleid en de effecten van zeespiegelstijging op onze economie en het gebruik van de ruimte. Denk daarbij aan havens/scheepvaart, wonen, recreatie, landbouw en natuur/ecologie.
• Het verkennen van handelingsperspectieven voor de verre toekomst (na 2100).
• Een implementatiestrategie om de bevindingen van het kennisprogramma op kortere en langere termijn te laten landen.

Aan de hand van de bevindingen kunnen voorkeursstrategieën en waterveiligheidsbeleid voor de middellange termijn worden aangepast, waarbij de opties voor de verdere toekomst opengehouden worden.

Ons team doet zelf geen onderzoek, maar is de spil tussen het inhoudelijke onderzoek en de besluitvorming hierover. Je stuurt onderzoeken aan en pleegt overleg met de betrokken partijen. Als beleidsmedewerker waterveiligheid bereid je mede de besluitvorming voor over hoe Nederland om wil gaan met de zeespiegelstijging.

 • Je hebt een wo-opleiding afgerond of kunt aantonen dat je op basis van studie en werkervaring werkt en denkt op wo-niveau.
 • Je hebt enige jaren ervaring met beleidsdossiers en –processen waarbij met verschillende interne en externe stakeholders moet worden samengewerkt.
 • Je hebt affiniteit met en liefst ook ervaring op het gebied van gamma-wetenschappen.
 • Je hebt affiniteit met en liefst ook ervaring op het snijvlak van beleid en kennisontwikkeling.
 • Je bent een teamspeler met verbindende kwaliteiten.
 • Je hebt een goed ontwikkelde antenne voor de belangen en mogelijke tegenstellingen in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je bent analytisch, kunt goed structuur aanbrengen en werkt doelmatig naar resultaten en oplossingen.
 • Je ziet zelf welke werkzaamheden voorrang hebben en neemt initiatief.

Voldoe je (nog) niet aan alle functie-eisen, maar denk je een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan ons team? Ook dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren.


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

LANGUAGE REQUIRED

You ad could be here!