Netherlands nationals: Senior adviseur water

Rijkswaterstaat

Den Bosch of Maastricht, , NL

Senior adviseur water

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland is als beheerder verantwoordelijk voor voldoende water, schoon en gezond water en waterveiligheid van de rivier de Maas en de Midden-Limburgse en Noord-Brabantse kanalen. Om dit goed te doen werken we samen met partners in de regio zoals provincies en waterschappen en met andere regionale en landelijke onderdelen van Rijkswaterstaat. Als adviseur Water bij de afdeling Netwerkontwikkeling en Visie draag je vanuit jouw kennis bij aan vraagstukken rond beheer en ontwikkeling van het hoofdwatersysteem. Je adviseert daarbij zowel onze eigen Rijkswaterstaat projecten als in de initiatieven van derden. Op die manier zorg je dat Rijkswaterstaat als rivierbeheerder gesteld staat, nu en in de toekomst.

Bij Rijkswaterstaat Zuid Nederland werken we aan het asset management en het omgevingsmanagement in de regio. De afdeling Netwerk Ontwikkeling en Visie (NOV) zorgt voor een heldere visie op de netwerken en het team NOV Water doet dit voor het hoofdwatersysteem. Die visie dragen we uit op ambtelijk en bestuurlijk niveau en daarin zoeken we samenwerking met regionale partners.

Voorbeelden van dossiers waar het team Water aan werkt zijn: het Deltaprogramma Maas, vervanging en renovatie Julianakanaal en de stuwen in de Maas, Natura2000 en internationale waterverdeling. Als adviseur in dit team word je ingezet voor uiteenlopende projecten en vraagstukken. Je zet je kennis over het Water in ten behoeve van visie ontwikkeling, om zo de Rijkswaterstaat belangen als rivierbeheerder goed te vertegenwoordigen.

Gezien de samenstelling van het team en de toenemende vraag op het gebied van waterkwaliteit/natuur zoeken we een collega met kennis en ervaring op dat vlak. Relevante dossiers in dat kader zijn schoon water (opkomende stoffen), activiteiten vanuit de Delta-aanpak Waterkwaliteit en het Deltaprogramma Zoetwater, Kaderrichtlijn Water, Programmatische aanpak grote wateren etc. Het precieze werkpakket wordt in overleg bepaald.

In verband met de ontwikkelingen rondom het corona virus heeft Rijkswaterstaat een aangepaste selectieprocedure. De meest actuele informatie vind je via deze link.

  • Je hebt een wo-diploma in een relevante richting, waarin je kennis hebt opgedaan over het functioneren van riviersystemen. Bijvoorbeeld: Waterkwaliteit, Watermanagement, Fysische Geografie, Biologie of Aquatische ecologie;
  • Je hebt een beeld ontwikkeld van wat nodig is voor een goed beheer van het hoofdwatersysteem, bij voorkeur in het stroomgebied van de rivier de Maas in de regio Zuid-Nederland;
  • Je brengt kennis en ervaring met natuur-, waterkwaliteitsbeleid en –beheer mee;
  • Je bent een echte netwerker en beschikt over een breed relevant netwerk dat je succesvol verder ontwikkelt en onderhoudt;
  • Je bekijkt situaties en vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken en werkt samen met in- en externe experts. Je bent in staat je adviezen mondeling en schriftelijk overtuigend uit te dragen; daardoor bevorder je goede en voorspoedige besluitvorming. Je houdt rekening met politiek-bestuurlijke verhoudingen, kent het krachtenveld en bent op de hoogte van relevante landelijke en regionale politieke en maatschappelijke ontwikkelingen;
  • Je bent in staat je snel in te werken in nieuwe conceptuele benaderingen, beleidsvragen en organisatorische vraagstukken;
  • Je bent flexibel, kunt goed plannen, organiseren en samenwerken en hebt uitstekende communicatieve vaardigheden.

POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

LANGUAGE REQUIRED

IHE Delft Institute for Water Education - MSc in Water and Sustainable Development