Netherlands nationals: Coördinator geohydrologie

Rijkswaterstaat

Utrecht, , NL

Coördinator geohydrologie

Grondwater speelt belangrijke rol bij alle Rijkswaterstaat projecten. Het belang neemt verder toe door klimaatverandering, bodemdaling en de toenemende ‘drukte’ in de ondergrond. Momenteel blijken de grondwaterrisico’s niet altijd goed geborgd. Als coördinator zorg jij voor juiste inbreng, juiste kennis en capaciteit op de juiste plaatsvoor de beheersing van grondwaterrisico’s.

Je richt je, samen met het Grondwater-team van RWS en deskundigen bij andere onderdelen van RWS op de juiste inbreng van grondwaterkennis in onze grond-, weg- en waterbouwprojecten. Risicobenadering vormt hierbij het uitgangspunt. Je vormt de schakel tussen jouw team en de uitvoerings- en projectorganisaties en zoekt proactief de samenwerking. Je ontwikkelt kaders waar nodig, in samenspraak met relevante kennisvelden zoals het kennisveld Geo-engineering. Je onderhoudt het netwerk binnen RWS en kennisinstituten en je stemt kennisontwikkeling, kennisdeling en innovatie af met relevante partijen binnen en buiten RWS. Je bent verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van kennis van grondwater c.q. ophalen van kennisbehoefte en dat deze kennis wordt gedeeld. Je organiseert en zorgt voor inbreng grondwaterkennis in de verschillende MIRT-projectfasen en je coördineert de inzet grondwater-collega’s hierbij.

Je draagt zorg voor de kennisverwerving van je team en faciliteert de daarvoor benodigde automatisering. Je bewaart de balans tussen de inzet voor advisering, kennisverwerving en kennisdeling en geeft vorm aan de grondwater inbreng in ‘RWS Ontwerpt’. Verder houdt je overzicht over verschillende projecten, organiseert het accountmanagement voor grondwater en ziet op basis daarvan waar de inbreng van jou en je collega’s nodig is en acteert hierop. Je vertegenwoordigt RWS in landelijke gremia voor (geo)hydrologie.

  • Je hebt een wo-diploma of gelijkwaardig werk- en denkniveau op het gebied van bodem, (geo)hydrologie of civiele techniek.
  • Je hebt ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking en modellering van grondwater.
  • Je hebt affiniteit met kennisontwikkeling en innovatie.
  • Je hebt ruime ervaring met advisering in grote infrastructurele uitvoeringsprojecten, bij voorkeur met betrekking tot geotechnische en grondwaterrisico’s en het (net)werken met (rijks)overheden en kennisinstituten.
  • Je hebt affiniteit met accountmanagement en bent gewend te opereren binnen een complexe omgeving met belangentegenstellingen.
  • Je hebt bij voorkeur kennis van de netwerken en werkprocessen van Rijkswaterstaat.
  • Je bent goed in projectmatig werken, plannen en organiseren, kunt structuur en overzicht aanbrengen in projecten, weet welke kennisvragen hier spelen, kan dit met projecten verbinden en je weet het overzicht te houden.
  • Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en bent in staat om met veel verschillende mensen en vakdisciplines samen te werken om tot één gedragen aanpak te komen.

 


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

LANGUAGE REQUIRED

You ad could be here!